The City Of David- Jerusalem

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 13-15
O tamanho do grupo: 15-20
Tempo estimado: 50 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 4089
Transferido: 720

Rated 176 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

 

1.החניך יבטא את מחשבותיו ותחושותיו כלפי ירושלים.

2.החניך יכיר את הייחודיות והמשמעות של צורת הבינוי בעיר דוד.

3.החניך יכיר בכך שלירושלים ולעיר דוד בתוכה יש משמעות רוחנית על עמ"י.

4.החניך ילמד על תכונותיו של דוד המלך, מלכה של עיר דוד.


Adereços necessários e Materiais
  • תמונות שונות כדי לפזר על הרצפה
  • מפת עיר דוד
  • פלקט שעליו כתוב הפסוק

Recurso Conteúdo

שלב א'-פתיחה:

נפזר על רצפת החדר תמונות שונות וכל חניך יצטרך לבחור תמונה שמבטאת את הקשר שלו ואיך הוא רואה את ירושלים, לאחר שכל החניך יבחרו נבקש מכמה חניכים להסביר מדוע בחרו דווקא בתמונה שבה הם בחרו.

 

שלב ב':

נציג לחניכים את מפת עיר דוד בימי שלמה\דוד (לבדוק ת'נושא)

נסביר לחניכים את הסדר שבו בנויה עיר דוד כאשר בקצה אחד נמצא בית ה' לידו בית המלך ואחריו נמצאת העיר עצמה שם מתגוררים כל שאר העם.

נשאל את החניכים:

מדוע העיר בנויה בצורה כזו?

נסביר שהמשמעות של הבינוי בעיר היא משמעות רוחנית- כאשר 'צינור' הקודש עובר מהדרגה הגבוהה ביותר למטה. האנשים למעלה צריכים לעזור לאנשים שמתחתם

זאת הסיבה שבתקופת בית שני כשהיה פילוג בין הכוהנים והעשירים לעם ירושלים איבדה כביכול את משמעותה (אחדות עמ"י) ונחרבה.

 

שלב ג':

נמשיך עם המפה ונצביע על החומה שמקיפה את העיר .

נשאל את החניכים:

מדוע העיר מוקפת חומה?

אומנם חומה תפקידה בדר"כ היא להגן ולגדר את העיר אך במקרה של עיר דוד זו לא הסיבה המרכזית שכן אם הייתה זו הסיבה לא היו בגדר שניים-עשר פתחים!!

 

הסיבה האמיתית להקמת החומה היא על מנת לאחד את אנשי העיר ולהפוך אותם לקהילה.

 

שלב ד':

נציג לחניכים פלקט גדול שעליו כתוב הפסוק: "ירושלים ערים סביב לה וה' סביב לעמו"

נשאל את החניכים:

מה לדעתכם הפירוש של הפסוק?
מטרתה של ירושלים היא לאחד את עם-ישראל וכשאנחנו מאוחדים בינינו לבין עצמנו, דתיים וחילוניים, עולים וותיקים, במשפחה וכו' אז גם הקב"ה מאוחד איתנו, שומר ומגן עלינו.

 

שלב ה':

עיר דוד נקראת על שם דוד המלך.

נשאל את החניכים:

למה דווקא דוד נבחר למלך?

לדוד המלך היו תכונות שגרמו לו להיות מלך נבחר

תכונה ראשונה שלו היא ענווה כלפי הקב"ה- כאשר חטא ידע לומר : "חטאתי לה'"

וגם ענווה כלפי בנ"א- דוד המלך התחיל את דרכו כרועה צאן, זה מלמד אותנו שטבועה בו התכונה של דאגה לחלש.


Comentários de Recursos

לפני הכל-חשוב!

לפני שניגשים ליחידה חשוב מאוד ללמוד על עיר דוד, ישנם אתרי אינטרנט רבים וספרים עם מידע נחוץ. אתר עיר דוד- http://www.cityofdavid.org.il/index.html

 


Links relevantes:
1. http://www.cityofdavid.org.il/index.html
Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > O dia da Independencia
Visitor Comments: