The Cave Under The Machpella

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Historias em: Hebrew
Idade: 5-100
O tamanho do grupo: 1-500
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (36 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 8529
Transferido: 1812

Rated 199 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos
גלו מה באמת נמצא מתחת למערת המכפלה

Recurso Conteúdo

 

מיכל ארבל - הסיפור

ביום רביעי ה 9.10.68 שאלה אותי אמי אם אסכים להיכנס לחור צר שיוביל אותי למערה. אחר שהסכמתי היא סיפרה לי שמדובר במערה שמתחת ל"מערת המכפלה".
  כעבור כמה שעות העיר אותי אבי. התלבשתי ונכנסתי למכונית בתוך המכונית התעטפתי בשמיכה עד מעל לראשי ונראיתי כחבילה ארוזה.
  נסענו והגענו לחברון. עצרנו לזמן מה במשטרה ואחר כך המשכנו למערת המכפלה. יצאתי עטופה בשמיכה ונכנסתי למסגד המוסלמי.
  ראיתי את הפתח שלתוכו הייתי צריכה להיכנס. הפתח נמדד ונמצא שקוטרו 28 ס"מ. נקשרתי בחבלים, קבלתי פנס וגפרורים (לבדיקת האויר) ונכנסתי. ירדתי על ערימה של ניירות ושטרות כסף.
  נמצאתי בחדר מרובע. מולי היו שלוש מצבות, האמצעית מקושטת וגבוהה יותר מהשתיים האחרות. בקיר ממולי היה פתח קטן ומרובע. שיחררו כמות נוספת של חבל ונכנסתי לפתח. צעדתי במסדרון נמוך וצר שקירותיו חצובים בסלע.
  למסדרון היתה צורה של תיבה וזויותיו ישרות, בסוף המסדרון נמצא חדר מדרגות ומדרגות שנסתיימו בקיר בנוי.
  יצאתי החוצה, ספרתי את כל מה שראיתי ונכנסתי שוב. מדדתי את המסדרון - ארכו 34 צעדים.
  כאשר ספרתי את המדרגות התברר שכאשר ירדתי היה מספרן 16 וכאשר עליתי - רק 15. ספרתי אותן למעלה ולמטה כ-5 פעמים וכל פעם הגעתי לאותן התוצאות.
  גובה כל מדרגה היה שיבר ורבע.
  עליתי במדרגות בפעם השישית ודפקתיבתקרה. קבלתי תשובה בדפיקות. חזרתי, קבלתי מצלמה וצילמתי את החדר, המצבות, המסדרון והמדרגות. חזרתי שוב. קבלתי נייר ועפרון וציירתי תרשים של המקום.
  מדדתי את החדר: ארכו 6 צעדים ורחבו 5 צעדים. רוחב כל מצבה צעד והריוח בין המצבות גם כן צעד. רוחב המסדרון צעד וגובהו כמטר.
  משכו אותי למעלה, בדרך נפל הפנס ולכן ירדתי ועליתי שוב.

  מיכל ארבל

 

 

 


Links relevantes:
1. העיר חברון
2.מערת המכפלה
Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Terra de Israel > Lugares em Israel > Chevron
Visitor Comments: