Mono- Pesach

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 10-14
O tamanho do grupo: 20-40
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (27 KB)

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 5174
Transferido: 1409

Rated 177 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

הכרות עם סיפור פסח


Recurso Conteúdo
מונופסח
מהלך הפעולה: מכינים לוח משחק כמו מונופול, כאשר בכל משבצת כתוב שלב בסיפור של פסח, החל בשעבוד מצרים וכלה בכניסה לא"י. מתחלקים לשתי קבוצות, לכל קבוצה יש חייל. בכל שלב ב"מונופול" יש משימה או שאלה שאופיינית לשלב. אם מבצעים את המשימה כמו שצריך או עונים על השאלה נכון, מקבלים נקודה.
משימות:
1.      המשבצת הראשונה והאחרונה. מצד 1 כתוב "מצרים" ומצד שני "הכניסה לא"י".
2.      עבדות בפרך – צריך לעשות פירמידה אנושית.
3.      ה' שולח את משה. שואלים שאלה: איך ה' התגלה למשה? {בסנה, כשרעה צאן במדין} איך קוראים לאשתו של משה ולשני בניו? {ציפורה, אפרים ומנשה}. (תתאימו שאלה לרמת הגיל של המשחקים).
4.      משה עושה אותות. שאלה: אילו אותות משה עושה מול פרעה? {צרעת, המטה הופך לנחש, מכת דם}.
5.      מכת דם: צריך מתנדב מכל קבוצה שיסיים בקבוק פתל בכמה שפחות זמן. הקבוצה שזכתה מקבלת נקודה.
6.      צפרדע: תחרות בין שני מתנדבים מכל קבוצה בקפיצות צפרדע מקצה אחד לקצה השני של החדר.
7.      כינים: האם החרתומים הצליחו לחקות את המכה הזו? {תשובה: לא.}. מי ביצע את המכה הזו ולמה? {אהרון, כי משה לא רצה להיות כפוי טובה לחול שבו פעם הטמין את המצרי שהרג}.
8.      ערוב: אומרים למישהו מהקבוצה לחכות חיה מסויימת והקבוצה צריכה לנחש איזו חיה זו. (אפשר לעשות כמה חיות עם כמה ילדים שונים).
9.      דבר: הפרה של השכן המצרי מתה אבל שלך נשארה חיה. קבל תור נוסף!
10. שחין:
11. ברד: שאלה: מה היה מיוחד בברד שירד במצרים? {הוא היה מעורבב באש}
12. ארבה: = הרבה J שמים בכוס שקופה או צנצנת סוכריות M&M, הילדים צריכים לנחש כמה יש בפנים. הקבוצה שנוקבת המס' הקרוב יותר מקבלת נקודה.
13. חושך: לוקחים מתנדב מהקבוצה ומכסים לו את העיניים {כדי שלא יציץ בלוח המשחק} ומבקשים ממנו להגיד את עשר המכות מהסוף להתחלה. – או - לוקחים מתנדב ועוצמים לו את העיניים, הוא צריך לנחש ע"י מישוש כל מיני חפצים.
14. בכורות: שאלה: מי היה הבכור היחיד שלא מת? {פרעה}. מה נדרשו בנ"י לעשות כדי שבכוריהם לא ימותו? {למרוח דם של כבש על המשקוף}
15. מצות: צריך לאכול קרקר בדקה וחצי (מחלקים לכל הקבוצה ומספיק שמישהו אחד מספיק) {תבדקו את זה לפני עם הקרקרים שיש לכן כדי שתבחרו כמות זמן הגיונית – לא קלה מידי ולא קשה מידי).
16. יציאת מצרים: יצאו בחיפזון – התקדם עוד צעד!
17. קריעת ים סוף: מי היה הראשון לקפוץ למים? {נחשון בן עמינדב}. מה הגן על עמ"י מהמצרים כשהם עמדו מול הים? {עמוד ענן ועמוד האש}.
18. שירת הים: לשיר שיר של פסח.
19. 40 שנה במדבר: חכה תור.
20. כיבוש הארץ: להגיד 6 ערים או יישובים שיש בא"י.
 
מומלץ לצייר על המשבצות ציורים שקשורים לנושא שלהן. בנוסף מומלץ להכין קוביה ענקית ובמקום לכתוב עליה את הספרות1-6, לכתוב רק את 1,2,3 פעמיים כל פעם כדי ש/המשחק לא יגמר תוך שניה.. תשחקו עם הדברים ותשנו מה שבא לכן הכי חשוב להיות יצירתיים..
 
בהצלחה!!


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > Pessach
Visitor Comments: