הכח לחיות

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Materia em: Hebrew
Idade: 10-50
O tamanho do grupo: 1-1000
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 4248
Transferido: 797

Rated 358 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Recurso Conteúdo

אמת, חיפושי האדם אחר פשר וערכים עלולים לעורר מתיחות פנימית ולא להשרות שיווי משקל פנימי. אולם, מתיחות זו עצמה, תנאי קודם הכרחי לבריאות הנפש. הריני מעז לומר, כי אין לך דבר בעולם, שעשוי לעזור לאדם להתגבר אף על הגרוע מכל, כמו הידיעה שיש פשר לחייו. הרבה חכמה גנוזה במאמר ניטשה:

מי שיש לו למה, שלמענו יחיה, הוא יוכל לשאת 

כמעט כל 'איך'".

במילים אלה, רואה אני סיסמה, שכוחה יפה לכל פסיכותרפיה. במחנות הריכוז הנאצים ראינו (ודבר זה נתאשר ע"י פסיכיאטרים אמריקאים ביפן ובקוריאה), כי אלה שידעו כי מצפה להם תפקיד שעליהם לקיימו, היו מסוגלים לצאת מהם חיים.

 

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Entre o homem e si mesmo > Geral
» Todas > Treats
Visitor Comments: