תורה של חסד

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Materia em: Hebrew
Idade: 10-50
O tamanho do grupo: 1-1000
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 13323
Transferido: 1110

Rated 404 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Recurso Conteúdo

הגמרא במסכת סוכה שואלת על הפסוק "פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על לשונה" וכי יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? הגמרא נותנת שני פרושים לשאלה  זו:

א.      תורה לשמה היא תורה של חסד, ותורה שלא לשמה אינה של חסד.

ב.      תורה ללמוד וללמדה לאחרים זו תורה של חסד, תורה שאינה ללמד לאחרים אינה של חסד.

לכאורה יש כאן שתי השקפות למובן של חסד: תורה לשמה בין אדם למקום, תורה הנובעת מאהבת ה'. ותורה ללמדה לאחרים במישור שבין אדם לחברו, מתוך מגמה להיטב עם חברו. אך בדרי רבנו חננאל שם, אנו מוצאים חיבור של שתי הלשונות: תורה לשמה ותורה ללמדה לאחרים זו היא תורת חסד, ותורה שחסרה את שני הדברים אינה של חסד.Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Torah > Talmud - Guemara
» Todas > Treats
Visitor Comments: