Peula / aktivitet

Recognition Of Good

בציבור שלנו מקובל להגדיר את מדינת ישראל בתור ראשית צמיחת גאולתנו. בין היתר דברים אלו באים לידי ביטוי באמירת הלל ביום העצמאות ותפילה לשלום המדינה.

בתקופה האחרונה ובעיקר בשנתיים האחרונות קיים מצב של אכזבה וערעור על ההתייחסות אל מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בהקשר של יום העצמאות ישנם קולות המרגישים שכבר אין עניין לומר הלל, כלומר אין על מה לומר תודה. כמו כן נשמעות טענות נגד אלו שמנסים להמשיך כאילו הכל כרגיל. יש שיקראו לזה חיים באשלייה.

הדיון יחתור לכיוון שעל אף הבעיות יש להכיר את הטוב ולהכניס את השלילי לפרופורציה. מצד שני צריך להכיר בבעיות לא ע"מ להתבכיין עליהן אלא על מנת להתמודד מולם.

Alder: 16-197605 visningarView DetailsVisa
Spel

Succot Quiz

חידות לחג הסוכות

Alder: 6-1030158 visningarView DetailsVisa
Peula / aktivitet

The Fifth Alia- Choma Umigdal

רציונל:

חשוב לספר על המבצע, על יחודיותו וגאוניותו. מבצע שבו הקימו ישוב בן לילה! (עם חומה, מגדל תצפית, כמה ביתנים...). בשיטה זו (המיוחדת לא"י לבדה) הוקמו 53 ישובים שונים בכל רחבי הארץ. חשבתי, שכדי לחבר זאת לחיי התלמידים כדאי שנבחר ערך או מסר שניתן ללמוד מאירוע היסטורי זה. אני בחרתי לדבר על השגרה בחיינו, וחשיבותה [זהו ערך אוניברסלי, כמובן שיש מקום ואפילו רצוי לקשר זאת ליהדות, לתורה ולארץ ישראל (אפשר בהקשר של מעגל השנה, מחזוריות, שגרה..)].

מטרה:

1- דרך מבצע "חומה ומגדל" נלמד ונראה שחיינו מורכבים בעיקר משגרה. לכן, עלינו לתת לשגרה חשיבות ועיקר ולא ל"שיאים" הבאים אלינו פעם בפעם. אם לא נשמור על השיא באמצעות השגרה- ניפול, ובגדול.

2- נבין איך להתמודד עם השגרה. עלינו למצוא בתוך השגרה גיוון, ושיאים קטנים (ולהיזהר משגרה שוחקת).

Alder: 14-183661 visningarView DetailsVisa
Spel
Alder: 10-182342 visningarView DetailsVisa
Spel
Alder: 10-182281 visningarView DetailsVisa

 

Rekommenderade länkar

Operation against Hamas, in Gaza
Operation against Hamas, in Gaza
Allkinds of links about the operation, Humanitarian issues, Hamas, methods and information, Israeli victims.