World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

להיות חייל דתי

Fil detaljer:

Typ av resurs: Kort artikel in: Hebreiska
Ålder: 1-50
Storlek: 1-1000
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 4665
Nerladdad: 888

Rated 324 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål
 

Behövligt material
 

Resursinnehåll

לגבי, נכון שהמילים הבאות הם באיזה שהוא מקום אידיאל אבל אידיאל זה דבר שצריך לשאוף אליו. אני מאחל לך מכל הלב הצלחה בשרותך הצבאי.

 

 

להיות חייל דתי

 

להתפלל שחרית אחרי לילה לבן,

להתפלל ערבית אחרי מסע.

בשעת פנאי ללמוד משנה,

גם אם לעיתים קורצת לך השינה.

לתת מענה לכל שואל ומברר

להתחזק מכך וח"ו להשבר.

לוותר לעיתים על ארוחה חמה

לשמור על ערך בשר וחלב

לדרוש יום יום זמן לתפילה,

כי המפקד תמיד שוכח, כמה זמן הדרוש לתפילה.

לספוג עלבונות של עושי הכללות

להסביר בנחת שאינך זורק אבנים ברמות

ולהשמר בקפידה מניוול הפה,

מה לעשות 'הכיפה דורשת' שתדבר יפה.

לוותר לעיתים על סרט או מסיבה

לשמור על ערכים זו סיבה מספיק טובה?!

לא לנסות לשנות את כולם

ולא לתת לכולם לשנות אותך.

לשאת בגאווה את הסיסמא "ציונות דתית"

להגשמה ולא להשאירה כאימרה חזונית.

 

 

תשים את השיר בארנק שלך ומידי פעם תקרא אותו כדי לישר קו עם עצמך.

והעיקר זה מיצוי עצמי מקסימלי אתה מסוגל להרבה.


Resurs kommentarer
 


Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Gåvor
» All > Judaism > Judisk kultur
Visitor Comments: