World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Cooperation - שיתוף פעולה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-16
Storlek: 6-30
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 32768
Nerladdad: 1286

Rated 21 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!

פעולה
אין
By: 4/30/2015 9:06:00 AM por עמית

Resurs mål

מטרת הפעולה: חברי הקבוצה יחוו ויבינו את הצורך שבשיתוף פעולה ביניהם לסביבה.


Behövligt material

אמצעי עזר:

מטפחות לכיסוי העיניים.

קיסמי שיניים.

שני ממתקים.


Resursinnehåll

גוף הפעולה:

הפעולה מורכבת משלושה משחקונים\ פעילויות, בסופן יוקרא ויומחז קטע המסכם את הנושא, לאחר מכן יתבצע סיכום הפעולה בע"פ.

פעילות מס' 1:

כל הקבוצה מתחלקת לזוגות. בין הזוגות השונים ישנה תחרות קצרה. אחד מבני הזוג מכסה את עיניו, השני מקבל שישה קיסמים. זה שעיניו מכוסות צריך לבנות מגן דוד מששת הקיסמים שקיבל חברו. זה שעיניו פקוחות עוזר ומכוון את חברו בבניית מגן הדוד, ללא מגע. הזוג שמנצח זה הזוג שסיים לבנות את מגן הדוד ראשון.

פעילות מס' 2:

חברי הקבוצה עומדים בשני מעגלים, אחד חיצוני ואחד פנימי. לחברי המעגל הפנימי אסור לדבר ומותר לזוז, ואילו לחברי המעגל החיצוני אסור לזוז ומותר לדבר. חברי המעגל החיצוני צריכים להרים ידיים באוויר 5 דקות בלי לזוז, אם אחד מחברי הקבוצה זז כל הקבוצה מתחילה מחדש. מה שאמור לקרות זה שלחברי הקבוצה החיצונית יהיה קשה והם יתלוננו על כך, ולכן חברי הקבוצה הפנימית יעזרו להם להחזיק את ידיהם באוויר. גם אם זה לא קורה, לא נורא, המשחק פשוט יסתיים אחרי 5 דקות.

 

 

פעילות מס' 3:

חברי הקבוצה מכסים את עיניהם, עומדים בשורה ואוחזים ידיים. המדריך לוקח את הקבוצה ל"טיול". במשך הטיול אסור לעזוב אחד את ידי השני וכן אסור לצעוק. המדריך מזהיר את זה שאחריו על כל המכשולים שיש בדרך, למשל מדרגה, עץ, עמוד וכו'… באופן טבעי הם יזהירו אחד את השני על המכשולים השונים. בסוף ה"טיול" חוזרים כולם לחדר ומורידים את כיסוי העיניים. שואלים את חברי הקבוצה איך הם הרגישו בזמן הטיול, האם הם סמכו\לא סמכו על מי שלידם, האם הם הרגישו אחריות לגבי זה שמאחוריהם, ולמה.

המחזת הקטע שיוקרא אח"כ:

בוחרים שני נציגים מתוך הקבוצה, קושרים את רגליהם אחת לשנייה. מניחים בצדי החדר שני ממתקים, על כל אחד מהם להגיע לממתק שונה.

מקריאים את הקטע על שני החמורים:

"הבה ואספר לכם סיפור מעשה,

על שני חמורים באותו השדה.

קשורים הם היו באותו חבל יחדיו,

לא יכלו התירו, לא יכלו בלעדיו.

כך עבדו וחרשו בשדה הרחב,

עד שנקפה אותם תחושה של רעב.

מיהר כל אחד לחפש בדרכו,

את גבעת החציר למלא פי אוכלו.

אך הנה שכחו פרט קטן,

החבל שהיה למחנק על סביבת הצוואר.

הם משכו ומשכו בכיוון מנוגד,

ואל האוכל בינתיים לא הגיע אף אחד.

לאחר מאמץ שלא נשא פירות

ישבו וחשבו מה ניתן לעשות.

ישבו כך ביחד דקותיים דקה,

וקיבלו החלטה לאכול בצוותא.

מגבעה לגבעה נדדו הם בזוג,

וגילו שזה גם יותר קל וגם יותר כיף-

מלאכול לחוד!!!"

 

 

 

סיכום:

בכל המשחקים ניתן לראות את הצורך והחיוב בשיתוף פעולה. כדי שנצליח בכל מה שאנחנו עוסקים בו אנו חייבים לשתף פעולה אחד עם השני. אם נסתכל על סיפור החמורים נלמד שלא רק שנצליח יותר, אלא שגם נהנה משיתוף הפעולה!

 Visitor Comments: