World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Chanukah Quiz - חידון חנוכה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Spel in: Hebreiska
Ålder: 12-14
Storlek: 5-30
Beräknad tid: 30 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (12 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 12712
Nerladdad: 2311

Rated 253 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål
רעיונות לשאלות לחידון חנוכה

Resursinnehåll

 

חידון חנוכה - רעיונות לשאלות

 

חמישה צרופי מילים עם המילה "נר". - נר נשמה, נר חיים, נר תמיד, דעך נרו, חיפש בנרות.

 

מהם ראשי התיבות של המילה "מכב"י"  ? מי כמוך באלים, ה'

מתי התחיל מרד המכבים ?

בשנת 166 לפני הספירה

 

חמישה צרופי מילים עם המילה "אור". - אור גנוז, אור יקרות, אור פנים, הוצאה לאור, אורו עיניו.

 

 

מדוע נוהגים להניח את החנוכיה על החלון ? כדי שאור הנרות ייראה ברחוב, וכך יתפרסם נס חנוכה.

 

כמה קנים יש למנורה ?

המנורה המקורית בת 7 קנים שלא כמו החנוכיה בעלת 8 הקנים.

מה מקור השם "חנוכה" ? המילה "חנוכה" מורכבת משתי מילים :חנו כה; המכבים נלחמו עד יום כ"ה (כסליו), ובו נחו (חנו). פרוש אחר : חנוכת בית המקדש.

 

מאיזה כיוון מדליקים את נרות החנוכה ? משמאל לימין.

 

 

מה זה "דם המכבים" ? צמח בר ממשפחת המרכבים, בעל תפרחות זעירות שצבען אדום כדם.

 

איך מתחיל הבית השני של "מעוז צור ..." ? "יונים נקבצו עלי..."

מי היו שושלת של שליטים על יהודה ? החשמונאים

 

איזו ברכה מברכים רק בלילה הראשון של חנוכה ? שהחינו

 

 

מי הנהיג את המרד נגד היוונים ?

יהודה המכבי

 

היהודים, שנטו לקבל על עצמם דת זרה, נקראו ... מתיוונים

היכן היה הניצחון הראשון של יהודה המכבי ? בית חורון

 

הטנקים של היוונים היו ... פילים

 

 

בתקופתו של איזה מלך פרץ מרד החשמונאים ? אנטיוכוס אפיפנס

 

מי החליף את יהודה כמנהיג המרד אחרי מותו ? יונתן

מכל של ניסים - פך שמן

 

עיר הולדתם של החשמונאים ?

מודעין

 

 

נרות חנוכה ______ הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם - קודש

 

תחילת שמה - סיום, וסופה בבטננו בחנוכה : סופגניה

בשערו חקוקה מנורת המקדש - טיטוס

 

 

הספר הקדום, שבו סופר הסיפור ההסטורי של חנוכה - ספר המכבים

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Games > Allmänt
» All > Jewish Holidays > Chanucka
Visitor Comments: