World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Lacky Me - איזה מזל- על מקריות בחיים

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-16
Storlek: 10-25
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 9362
Nerladdad: 1056

Rated 304 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!

shivi
אבלן לא מצאתי את המקורו ת לפעולה ואין אפשרות להןוריד אותם..תודה!
By: 2/27/2016 9:00:00 PM por שיבי

Resurs mål

1. התלמיד יבין שיש שתי דרכים להסתכל על אירועים שהוא חווה באופן אישי ואירועים כלליים המתרחשים בעולם.    

דרך א': הכל במקרה - גישת עמלק, אותה יש למחות.

דרך ב': לכל אירוע (אישי וכללי) יש יד מכוונת, הכל מתוכנן, הכל מן הקב"ה.

2. התלמיד יבין שעליו לראות את העולם דרך משקפיים שלא רואות מקרה. כשמתבוננים בעולם א"א שלא לראות את ההשגחה הפרטית והכללית. ההסתכלות הזאת תביא להכרת תודה לקב"ה שמשגיח על כל פרט ופרט, לאהבתו וליראתו.
3. התלמיד יבין את מהות התחפושת ויבין כי מאחורי כל דבר שאנו רואים יש משמעות עמוקה יותר.

Resursinnehåll
מהלך:
1. נתחיל בפעילות בקבוצות. נחלק לכל תלמיד פתק אחד בו תהיה רשומה פעולה שעליו לבצע לאחר פעולה אחרת שתתבצע, למשל: "כאשר אתה רואה מישהו מוחא כף - קפוץ!" (נספח 1).
את הפתק הראשון נשמור לעצמנו, ולאחר שכולם יקראו את פתקיהם נבצע את הפעולה הראשוני שבידינו. לאחר שנבצעה, תתחיל שרשרת של פעולות עוקבות שתתבצע ע"י הכיתה.
 
2. נדבר על מה שהתרחש בכיתה. נשאל את התלמידים: מה בעצם קרה פה עכשיו? אני הכנתי איזשהו מהלך ע"י חלוקת תפקיד לכל תלמיד, ואז התחלתי אותו ובכך גרמתי לדברים להתגלגל כפי שרציתי ולהגיע לבסוף לפעולה האחרונה. נדבר עם הכיתה על כך שגם בחיים קורים דברים שהם חלק מהשתלשלות ארוכה של מקרים קטנים, למשל: שכחתי את הסנדוויץ' בבית, ואז נזכרתי שחברה שלי חייבת לי כסף, לקחתי ממנה את הכסף וקניתי אוכל. בדרך למכולת חלף על פני אוטובוס שעליו היה כתוב שהיום בלוטו 5 מיליון שקלים. החלטי לנסות ולקנות כרטיס, קניתי, ולבסוף זכיתי בהרבה כסף. ניתן להסתכל על התוצאה הסופית בלבד ולומר: "איזה מזל!" אולם אם נסתכל על כל מה שקדם לאותו 'מזל' נראה שלכל דבר קטן בדרך הייתה חשיבות ממש כמו לזכייה עצמה: לשכיחת הסנדוויץ', למעבר האוטובוס וכו'...
ניתן לשמוע גם מן הכיתה על השתלשלויות אירועים מעניינות שקרו להם.
נסכם: אין דבר בעולם שהוא מנותק. כל דבר קטן מגיע מאיזשהו מקום ומוביל למשהו אחר, ואין דבר שהוא "מקרה".
 
3.נחלק לתלמידים דף עם תמונות דו משמעויות (נספח 2). ננתח עם התלמידים את התמונות ונראה כי בכל תמונה אפשר לראות שני דברים. נסכם איתם שכך גם בעולם בכל אירוע ובכל מצב עלינו להבין כי ישנה משמעות נסתרת שלפעמים איננה נגלית לעין או שקשה לחשוף אותה.
4.אפשרות 1:נבקש מאחד התלמידים להתחפש .
 אפשרות 2:נערוך סבב בכיתה וכל תלמיד יאמר למה הוא התחפש/יתחפש.
נערוך בכיתה דיון סביב השאלה :מדוע אנו מתחפשים בפורים?ומה משמעות התחפושת?
בשביל להבהיר את המסקנה נחלק דף מקורות "עמלק ישראל" ונלמד אותו עם התלמידים.
על כל אחד תהליך ותופעה בעולם ניתן להסתכל בשתי דרכים:
1. בדרך העמלקית - הכל פשוט מזל וצרוף מקרים אחד גדול ונפלא.
2. בדרך הישראלית. ומהי בעצם דרך זו?
נהפוך את דפי המקורות לצידם השני ונקרא את מקור מס' 1. נסביר: אין שום דבר בעולם שהוא במקרה, אפילו כל עשב קטן מגיע מלמעלה בכוונה וכחלק מתוך מערך גדול ומובנה.
נחלק לכיתה את דפי המקורות, ונשאל האם הם זוכרים את עמלק? נקרא את המקור הראשון בדף המתאר את פגישתנו הראשונה והמקרית עם עמלק. אח"כ נקרא את מקור מס' 2 המתאר את פגישתו השניה של העם בעמלקי, הלא הוא המן, המטיל פור שיסייע לו להחליט במזל מתי להשמיד את היהודים.
נקרא את מקור מס' 3 העוסק בציווי למחות את עמלק, ונשאל: מדוע? מה עשה עם זה שהוא כ"כ חמור, אף יותר מכל שאר העמים איתם נלחמו ישראל?
ע"מ לענות נחזור למקור מס' 1 ונקרא את רש"י: "ויקר - לשון מקרה" כלומר, ראיית העולם של עמלק היא שהכל מקרי, משום כך גם מטיל המן פור - הוא מאמין שהכל תלוי במזל.
נשאל: מדוע זה כ"כ חמור? וע"מ לענות נקרא את מקור מס' 4 המסביר כי כל עוד יהיו עמלק קיימים בעולם לא תתבסס האמונה בקב"ה, משום שבכל גילוי שלו בעולם הם יטילו ספקות ויטענו שזה עוד משהו שקרה במקרה, ולא ניתן להשתמש בו כהוכחה לקיום הקב"ה. נחזור למסקנתו הקודמת - שום דבר לא קורה במקרה, כל מאורע הוא חלק משרשרת מאורעות המובילים לו ונובעים ממנו. מסקנה מובנת לו, פותרת כמובן את השקפת העולם של עמלק, ואנו יכולים לראות עד כמה מוטעית ראייה זו של "הכל במקרה".
הגישה הנכונה היא גישה של הסתכלות בעולם, בטבע, בהיסטוריה, במאורעות שקורים לנו - והבנה שכל זה לא יכול להיווצר במקרה -
   ·   אברהם אבינו (במקור מס' 3) הגיע לאמונה בקב"ה דרך התבוננות בעולם, וגם אנחנו מצווים להתבונן, ולהגיע לידיעה שיש מכוון ובורא לעולם.
   ·   הרמב"ם (במקור מס' 4) מוסיף שמעבר להכרה בקב"ה, ההתבוננות מביאה אותנו לאהבתו ויראתו.
 
 
נסכם עם התלמידים שמטרת התחפושת בפורים הינה לחזק בנו את הגישה הישראלית ולבטא כי מאחורי כל דבר ותחפושת מסתתר משהו אמיתי ועמוק יותר.
 
אותו רעיון מביע מקור מס' 1 - ישנה השגחה אפילו על עשב קטן בגינה האחורית...
שום דבר בעולם לא קורה במקרה, הכל מושגח ומכוון, ועלינו להבין את זה, למחות את גישת הספק, המקריות של עמלק, ולהגיע דרך התבוננות לאהבת ה' וליראתו.
 
לסיכום - מקור מס' 2 - צריך לעצום עיניים כדי לא להבין ולראות את כל מה שדיברנו...
 

Resurs kommentarer

נספחים 1 ו- 2 תוכלו למצוא בקובץ המצורףLiknande resurser kan hittas underr:
» All > Between Man and Himself > Allmänt
» All > Am Yisrael > Unikhet / sällsynt
» All > Jewish Holidays > Purim
Visitor Comments: