World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

הגולן

Fil detaljer:

Typ av resurs: Kort artikel in: Hebreiska
Ålder: 10-50
Storlek: 1-1000
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 3096
Nerladdad: 529

Rated 318 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

הגולן שונה. הוא יותר קודר, יותר פראי, יותר הירואי מכל חבל ארץ אחר במקומותינו. סלע הבזלת השחור מייחד אותו. בית הכנסת וחומה לבנה. גם הירוק העז וצבעי הפריחה המרהיבים עם השחור, שונים, מפחדים...

בגולן צריך ללכת, מי שאינו הולך בו, אינו רואה אותו. הגולן הוא מקום שאפשר לעבור בו במכונית ולא לדעת שהוא קיים.

מי שרוצה לראות אותו, אין לו ברירה אלא לקחת תרמיל על שכם ולרדת.

לרדת מהכביש, כמובן.

אתה הולך על הרמה החשופה ואינך מנחש שבעוד כמה רגעים תיפול אל נקיק עמוק ותשמע את שאון המים היורדים במפלי ענק.

הנשר שמתחתיך מתרומם, אומר לך שאתה נמצא בעצם על שפת מצוק...

אתה מהלך בתוך סבך צפוף של הרדופים ועצי ערבה וריח משכר של נענע באוויר.

המים שוצפים על פני הסלע, אם אתה רוצה לראות את הכוח שיש במים- כאן הוא!

הקירות העתיקים הזקופים והמפלים שלרגליהם בריכות. ועל הבריכות עלי תאנה צפופים- מה ישווה לזה?!

קח תרמיל ורד אל הפלג, השתרע בנחת בצל, אבל- קרוב אל המים, וקרוב אל שאונם, אין כמוהם לנסוך שלווה.

לשכב על הגב ולהביט אל השמיים.

אח"כ לעצום את העיניים- ולהאזין.

                                               רק להאזין.Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Hadracha > Korta artiklar för ledarna / läsmaterial för ledarna
» All > Gåvor
Visitor Comments: