World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Chirbet Taofik- Tel Katzir - חירבת תאופיק- תל קציר

Fil detaljer:

Typ av resurs: Sang in: Hebreiska
Ålder: 1-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 5 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 7474
Nerladdad: 875

Rated 203 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

חירבת תאופיק תל קציר

 

תל קציר

בראשית מלחמת העצמאות בליל ה- 15 במאי 1948 פלשו הסורים אל עמק הירדן. גבעת תל-אל-קסער נתפסה על ידם והפכה לבסיס פעולה ומוצב פיקוד מרכזי של הסורים, שאימו על ישובי העמק. על הגבעה הציבו הסורים מרגמות תותחים והציקו לתושבי העמק. תושבי עין-גב הנצורים שלחו משלחת לפלוש על תל-אל קאסר אך זה לא עלה יפה. במסגרת שביתת הנשק ב- 20/7/1949 נסוגו הסורים מתל-אל קאסר למרומי הגולן בתנאי שהשטח יהיה מפורז ויחולו מגבלות פעולה על ישראל בשטח. אך הסורים מצידם הציקו והרעו ליושבי העמק.

את משימת ישוב המקום קבלו על עצמם חלוצי הנח"ל מתנועת הצופים, בראטשית נקרא הישוב בשם "צופים ז'" אך במהרה (עם בעיות) אמצו את השם "תל-קציר".

הם התישבו תחילה על גבעת חוסן דרומית לתל-קציר. במשך 17.5 שנים, עד למלחמת השחרור, היתה תל-קציר סמוכה אל שני הגבולות, של ירדן ושל סוריה ונתונה באיום תמידי וקשה מצד המוצבים הסורים העויינים במרומי הגולן, אשר חלשו היטב  על הישוב ושדותיו.

חברי תל-קציר בחרוף נפש ובאומץ רב עבדו את הקרקעות באזורים המפורזים בגבול סוריה. היו תקריות רבות, הסורים ניסו להשתלט שוב ושוב על השטחים המפורזים ועל תל-קציר, אך חברי הקיבוץ לא ויתרו. תחת ירי על חברי תל-קציר בביצוע עבודת חריש, זריעה וקציר בחלקות המזרחיות, מיקום השדות והדרכים, הפגזות מתותחים ומרגמות על תל-קציר ועל שאר ישובי העמק.

הצתת שדות, פגיעה בבע"ח וברכוש נגרמו אבדות בנפש ופצועים מקרב כוחות הביטחון.

ב- 1/2/1960 הגיבה ישראל במבצע "תרגול" על תקריות האש היזומות של הסורים ממוצבי תאופיק מעל תל-קציר. חיילי גולני כבשו את המוצבים הסורים בחרבת תאופיק התחתונה, במהלך הקרב הפגיזו הסורים את תל-קציר ואת ישובי הסביבה,נהרגו 3 חילים ו- 17 נפצעו.

1961-1967 ממשיכים הקרבות וצה"ל מסיע לקיבוץ באבטחה ובהתקנת טרקטרונים משורינים להגנת החברים, שהתנדבנו לצאת לעבודה בשדות תחת אש.

ב- 7 לאפריל 1967 צה"ל הוציא את חיל האויר בתגובה לתקריות האש של סורים והפילו 6 מטוסי מוג של הסורים.

במלחמת ששת הימים הופך תל-קציר למוצב מבוצר. הילדים הנשים נכנסו לבונקרים החנוקים, הבחורים והגברים נכנסו לכוננות ונערכים להגנת הקיבוץ.

10 ביוני 1967 היום האחרון למלחמה, ועדין נמצאים סורים ברמה"ג ואוגדה בפיקודו של אלעד פלד נערכה לכיבוש מוצבי הרמה ברכס תאופיק כפר חרוב.

הסורים נסוגים, חברי הקיבוץ והצנחנים עולים בדרך הלבנה מגיעים לתאופיק, ומניפים את דגל ישראל. הגזרה היתה במתח והיו עדין תקריות והתקפות מחבלים מגבול הירדן. הילדים חוזרים ללון במקלטים תחת אש, קטיושות ותותחים.

כך חיו כשנתיים. בספטמבר השחור 1970 עם גרוש המחבלים מירדן הגזרה נרגעת ומכאן והלאה שקמו את ההריסות והישוב מתפתח עד היום.Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > Allmänt
Visitor Comments: