World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Eliezer Ben Yehudah - אליעזר בן יהודה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-12
Storlek: 10-30
Beräknad tid: 30 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (147 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 16027
Nerladdad: 7083

Rated 291 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרות השיעור: 1. הכרות עם דמותו של אליעזר בן יהודה- מחייה השפה העברית.

2. הבנת החשיבות והייחוד שבתרבות העברית.


Resursinnehåll

בס"ד

 

אליעזר בן יהודה-

כיתות ד' ה':

מטרות השיעור: 1. הכרות עם דמותו של אליעזר בן יהודה- מחייה השפה העברית.

2. הבנת החשיבות והייחוד שבתרבות העברית.

 

אביזרים: גזירי עיתונים, שטרות כסף, לוח איקס עיגול, כרטיסיות- שאלות אמריקאיות, דפי חידה לכל קבוצה.

מהלך השיעור:

 1. מחלקים את הכיתה לכמה קבוצות (4-5). כל קבוצה מקבלת כתב חידה שאותו יש לפתור (נספח 1), בנוסף כל קבוצה מקבלת סכום של 20 ₪, שבעזרתו תוכל הקבוצה לקנות רמזים שיעזרו לה בפתרון החידה. קבוצה שפותרת ראשונה תקבל 15 ₪. כל קבוצה אחרת שמסיימת- תקבל 10 ₪. כדאי שהרמזים יוצגו בצורה אטרקטיבית (ציורים למשל)

המטרה היא לפתור את כתב החידה ולהישאר עם כמה שיותר כסף.

2. מסבירים על דמותו ופועלו של אליעזר בן יהודה (נספח 2)

3. תולים על הלוח מדעות, פרסומות, כתובות שבתובות באנגלית (סייל, סופרסנטר, קסטרו, הוניגמן…). עורכים דיון בנושא:

השפעת תרבות המערב בדגש על השפה הלועזית אל מול השפה העברית.

לעזרת המדריכה כמה נקודות בעד ונגד:

-          בעד השפה העברית:

א. אנו מדינה יהודית ועברית היא שפת הלאום שלנו.

ב. אנו המדינה היחידה שדוברת עברית, זהו הייחוד שלנו אל מול מדינות אחרות. 

     ג. עברית היא השפה הקדומה של העם היהודי, מורשת ישראל כתובה            כולה בעברית (תנ"ך).

  -  נגד השפה העברית:

 א. האנגלית היא שפה בינלאומית, מפורסמת. מוכרת, טרנדית.

 ב. יהיה קל להתפתח לחו"ל.

4. סיכום: הכרנו את דמותו של אליעזר בן יהודה, המכונה "מחייה השפה העברית". הוא ראה בצורך שיהיה לעם היהודי- שמקים את ביתו הלאומי בארץ ישראל, גם שפה משלו. ולכן פעל רבות על מנת שהשפה העברית תהא בשימוש גם בחיי היומיום, ולא רק בתפילות כפי שהיה נהוג עד אז.

בימינו ראינו שיש השפעה ניכרת של תרבות המערב על השפה העברית.

לא ניתן להתעלם מהעובדה שאנו לא חיים על אי בודד או על פלנטה אחרת, ואנו חלק מהעולם ומן הסתם אנו מושפעים מהעולם אבל (בדגש!) עלינו לשמור גם על הייחוד שלנו כעם יהודי ששרד אלפי שנים וחלק גדול מהייחוד שלנו זו השפה העברית.

5. משחקים איקס/עיגול. כל קבוצה מקבל בתורה שאלה אמריקאית. השאלות יכילו מילים לא מוכרות ועל התלמידים יהיה למצוא את הפרוש הנכון.( לדוגמא: מהו שח-רחוק? טלפון.

מהו קציף חלב? מילקשייק וכו')

 


Resurs kommentarer
נספחים בקובץ המצורף


Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Hebrew > Allmänt
» All > History > På väg att etablera en stat 1890-1948
» All > People in Bnei Akiva > Allmän sionism
Visitor Comments: