World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

The Cooker Dougher - בת הטבח

Fil detaljer:

Typ av resurs: Historia in: Hebreiska
Ålder: 1-100
Storlek: 1-100
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 5015
Nerladdad: 1148

Rated 267 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

בת הטבח

בת הטבח התלוננה בשיחה עם אביה, על הקושי אשר בהתמודדות עם בעיות החיים.

הטבח הובילה למטבח והראה לה 3 סירים בהם רתחו המים.

בסיר הראשון הוא שם גזר, בסיר השני הכניס ביצה, ובסיר השלישי שפך גרגרי קפה.

לאחר שחלף זמן מה שלף הטבח את הגזר מן הסיר ושם אותו בצלחת, דג את הביצה מן המים הרותחים והניח אותה בקערה, סינן את הקפה ומזג אותו לספל.

הביט הטבח בבתו ושאל: "מה את רואה יקירתי?"

הבת התקרבה לשולחן ובחנה את התוצרים: הגזר היה רך ונמעך, היא קילפה את הביצה שהייתה קשה, הקפה הדיף ריח נפלא וטעמו היה טוב ומענג.

אמר הטבח: "כך בני אדם שונים המתמודדים עם קושי זהה.

המים הרותחים הם אותו מצב נתון עבור 3 החומרים: הגזר שהגיע למים קשה, התרכך עד מאוד ועכשיו ניתן לפורר אותו בקלות.

הביצה, שהגיעה עדינה ונוזלית תחת קליפתה הדקה, התקשתה כולה.

פולי הקפה, לעומת זאת, הם ייחודים! לאחר שהותם במים הרותחים הם הפכו את המים עצמם למוצר משובח."

לאיזה מהם את דומה, בתי היקרה?

כאשר בעיות מגיעות למפתן דלתך, איך את מגיבה?

כגזר שנראה חזק אך מאבד תכונותיו במצבי לחץ?

כביצה בעלת אופי עדין שמקשה את ליבה לאחר פיטורים, גירושים, מוות של אדם אהוב? שנראית אותו דבר מבחוץ, אך ליבה ונשמתה התקשו עד מאוד?

או אולי את פולי קפה, אשר תפקידו בחיים להפוך את המצב הכואב לדבר הטוב ביותר שניתן?

הקפה מגיע לתכונותיו הטובות ביותר עת שהמים בשיא הרתיחה."

נסביר לחניכים שכאשר אנו נדרשים להתמודד מול בעיות, אסור לנו להישבר או להתייאש,

להפך ההתמודדות הטובה ביותר היא להפוך את המצב הכואב ביותר לדבר הכי טוב שניתן.

מטרת הבעיות הנקרות בדרכינו היא לעזור לנו לגדול ולהתפתח, להראות לנו את החושך ע"מ שנוכל לגלות את האור.

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Between Man and Himself > Normer
Visitor Comments: