World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Decisiveness - נחישות

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-17
Storlek: 10-50
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (8 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 12430
Nerladdad: 2005

Rated 298 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להתקדם, אבל, מה לעשות, שלפעמים אני עצלן, ולפעמים אני עייף, ולכן, צריך נחישות. נחישות לעמוד על מה שחשוב לי, נחישות להיות אני, נחישות להתקדם ולא ללכת אחורה.


Resursinnehåll

נחישות:

 


"צריך שכל אדם ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר ואין נר שלו כנר של חברו ואין איש שאין לו נר.

וצריך שכל אדם ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו".   

(הרב אברהם יצחק קוק )

 

 

כסיכום כל הנושא, כדאי לדבר, על נחישות.

 

למה נחישות?

כי אחרי כל המילים הגבוהות, כולנו יודעים שבחיי היומיום, ההתמודדות קצת יותר קשה.

 

אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לעוף קדימה.

 

אבל, מה לעשות, שלפעמים אני עצלן, ולפעמים אני עייף, ולפעמים אני מוותר לעצמי, ולפעמים אני שוכח, ולפעמים לוחצים עלי, ולפעמים אני  נסחף.

 

אבל החלטתי שאני עושה

אבל אני בכל זאת לא עושה

 

ולכן, צריך נחישות.

נחישות לעמוד על מה שחשוב לי, נחישות להיות אני,

נחישות להתקדם ולא ללכת אחורה.

 

איך נחישות?

1. אפשר להזכיר את זה, ולהסביר עד כמה זה חשוב.

 

2. ניתן לחניכים אתגר, שצריך נחישות כדי לעמוד בו.

 

לדוגמא בלבד:

 

נחביא בצורה טובה מטמון קטן וטעים. ניתן לחניכים מפה (אפשר לחלק לקבוצות), ונשלח אותם לחפש את המטמון. אחרי שהם יתייאשו, ננסה לדרבן אותם: כדאי לכם, תנסו עוד פעם, וכו'

 

נחלק את הבנים והבנות. נעמיד את כל הבנים בשורה כמו חומה, כשכל אחד משלב ידיים, בידיים של שני החניכים משני הצדדים.

נעמיד חניך אחד מולם. המטרה שלו היא, לפרוץ דרך החומה. המטרה שלהם - לא לתת לו. אסור להם להשתמש באלימות, אלא רק להחזיק חזק.  צריך לוודא שהחומה עומדת במקום ולא זזה.

אותו משחק אפשר לעשות גם לבנים וגם לבנות.

 

כמו שאמרנו, מטרת המשחקים להראות את הצורך בנחישות, בהתמודדות בחיים האמיתיים, מול הקשיים!!!Visitor Comments: