World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Israel = Trees - נמשלו ישראל לאילנות

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-15
Storlek: 20-50
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 7819
Nerladdad: 854

Rated 338 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

המטרות : א. להפגיש את המשתתפים עם מדרשים הקשורים בפרות הארץ.

 

              ב. להביא לחשיבה על הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל בדרך יצרתית.

 

 

 


Resursinnehåll

                                                                                                                                                                                               

 

"נמשלו ישראל לאילנות"

 

המטרות : א. להפגיש את המשתתפים עם מדרשים הקשורים בפרות הארץ.

 

              ב. להביא לחשיבה על הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל בדרך יצרתית.

 

הכנה לפעולה : העתיקו כל מדרש על ברסטול ותלו 10 ברסטולים עם 10  מדרשים על כותלי החדר.

 

הפעילות : 1. החניכים יסתובבו בחדר, יקראו את המדרשים ויעמדו על יד  הברסטול, שלדעתם מופיע עליו המדרש בעל המסר החשוב

 

                    ביותר לעם ישראל ולארץ ישראל. בדרך זו תתגבשנה קבוצות סביב חלק  מהמדרשים.

 

               2. כל קבוצה תכין לעצמה ריכוז של נימוקים : מדוע המסר שלה חשוב מאוד ונבחר על ידה ?

 

               3. כל קבוצה תקבל עיתונים, ברסטולים וכו'  ותכין קולאז'. דרכו יועבר  המסר של המדרש שנבחר על ידה. בנית הקולאז'

 

                   תיעשה תוך כדי  עבודת צוות תעשה ע"י שימוש בכותרות עיתונים, תמונות, איורים, ציורים, ושימוש במלל. 

 

                              4.  בתום העבודה תיארך תצוגה ...

 

א. מה השמן, אינו מתערבב עם שאר המשקים - כך ישראל אינם    

 

      מתערבים עם האומות.                                 (מסכת מנחות)

 

 

 

ב. שרוב האילנות זית, גפן והתמר - נלקטים כאחת, והתאנה נלקטת  

 

     מעט  מעט ... כך התורה: היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי

 

     שאינה מתלמדת לא  בשנה  ולא בשנתים.    (במדבר רבה)                                                                  

 

 

 

 

 

ג. מה התמר כולו חסד, פריו ייתן למאכל, לולביו להלל. עליו לסכך, סיביו    לחבלים, סנסניו (בסיס הכפות) לכברה, קורותיו - להקרות הבית, והוא כולו ישר, כך ישראל: אין בהם פסולת, מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי תלמוד, מהם בעלי אגדה, ומהם בעלי מעשים טובים.                                               (בראשית רבה)                                                                      

 

 

 

 

ז. לתאנה - "נצר תאנה יאכל פריה", שנמשלה התורה לתאנה. כי כל  הפרות יש להם פסולת : תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם  חרצנים, רימונים יש בהם קליפות, אבל תאנה כולה יפה לאכילה. כך  דברי תורה.                                                              (ילקוט שמעוני)                                                 

 

 

 

ד. מה ענבים יש בהם מאכל ומשקה - כך ישראל יש בהם תורה ומעשים  טובים.                                                      (מדרש רבה)

 

 

ח. "הנצו הרימונים" - אלו התינוקות שיושבים ועוסקים בתורה, ויושבים שורות כגרעיני רימונים.                      (מסכת עירובין)                                                  

 

 

ה. "ונבנתה עיר על תילה" (ירמיהו ל) כתאנה זו, שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה, כך עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה, וגלויות באות  ונינוחות תחתיה : כי ימין ושמאל תפרוצי"            (שיר השירים רבה)

 

 

 

ט. לאתרוג - "פרי עץ הדר". מה אתרוג יש בו טעם וריח - כך ישראל: יש בהם תורה ומעשים טובים.                       (ויקרא רבה)                                 

 

 

 

 

 

ו. לתפוח - "כתפוח בעצי היער", מה תפוח, פריו מקדים את עליו - אף ישראל הקדימו "נעשה" ל"נשמע"                        (מסכת שבת)

 

 

 

י. לאגוז - "אל גנת אגוז ירדתי". מה אגוז, אתה לוקח אחד מן הערמה, וכולם מדרדרים ומתגלגלים זה אחר זה - כך ישראל: לקח אחד מהם - כולם מרגישים                               (שיר השירים רבה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resurs kommentarer

לפעולה זו מצורף קובץLiknande resurser kan hittas underr:
» All > Am Yisrael > Unikhet / sällsynt
» All > Eretz Yisrael > Israels helighet
» All > Jewish Holidays > Tu B'Shvat
Visitor Comments: