World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Family Tree - עץ שורשים

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-17
Storlek: 5-20
Beräknad tid: 30 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (22 KB)

Ytterligare filer
Etz Shorashim- Heb.ppt (0.15 mb) Sang Hebreiska
kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 19699
Nerladdad: 3835

Rated 86 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרת הפעילות:

  • חידוד הקשר של האדם עם ההיסטוריה המשפחתית- שורשים.

  • הקשר של האדם לבוראו מקביל לקשר של עץ לאדמה- עץ הפוך


Resursinnehåll

שורשים- "כי האדם עץ השדה"

 

מטרת הפעילות:

  • חידוד הקשר של האדם עם ההיסטוריה המשפחתית- שורשים.

  • הקשר של האדם לבוראו מקביל לקשר של עץ לאדמה- עץ הפוך

 

מהלך הפעילות:

בהתחלה נסביר את הקבלת האדם לעץ

חלוקת "עצי משפחה" למילוי על ידי המשתתפים. לאחר מילוי העצים נבדוק כמה אנחנו יודעים על משפחתנו המצומצמת. כמה אנחנו מחוברים ל"עץ המשפחתי". בהמשך נבדוק כמה אנחנו "יונקים", שואבים ומקבלים משורשינו כגון תכונות אופי, מראה, מחלות וכו'.

 בסוף נעלה מדרגה נוספת ונסביר את הקשר שלנו כאנשים יהודים לקב"ה. קשר של עץ הפוך- שורשינו הם בשמים, יונקים את כוחותינו מבורא עולם.

שורשים - ביום יום אנחנו מושפעים מהשורשים שלנו, שם המשפחה, המראה, תכונות אופי, מחלות ועוד. לכל אדם יש שורשים, ללא הבדלי מין/גזע/דת ומקום. אך האדם היהודי יונק משורשים נוספים, משורשי השמיים, כפי שכותב המהר"ל מפראג בספרו "נצח ישראל", ושורשים אלו מקורם דווקא בשמיים, ולא באדמה, כשורשי העץ:

 

"באמת האדם נקרא "עץ השדה", דכתיב (דברים כ, יט) "כי האדם עץ השדה", רק שהוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה תקוע בארץ, ואילו האדם שרשו למעלה, כי הנשמה הוא שורש שלו, והיא מן השמים. והידים הם ענפי האילן, הרגלים הם ענפים על ענפים, גופו עיקר האילן. ולמה הוא אילן הפוך, כי העץ שורשו למטה, כי העץ חיותו מן האדמה, והאדם חיות נשמתו מן השמים.." נצח ישראל פרק ז'


Resurs kommentarer
לפעולה מצורף קובץ עם תמונת עץ שורשים להדפסה


Liknande resurser kan hittas underr:
» All > History > Allmänt
» All > The Circle of Life > Allmänt
» All > Am Yisrael > Allmänt
» All > Jewish Holidays > Tu B'Shvat
Visitor Comments: