World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Tu Bishvat- Station- Middel School - ט"ו בשבט- תחנות- חטיבה

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 12-14
Storlek: 20-50
Beräknad tid: 45 minutes

Ytterligare detaljer...

Ladda ner

Ladda ner denna fil (391 KB)

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 8932
Nerladdad: 4484

Rated 236 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

מטרה- להעביר את חג הט"ו בשבט בדרך חוויתי ומלמדת.


Resursinnehåll
תחנות לט"ו בשבט- לרמת חטיבת ביניים
 
משך הפעילות: 45 דקות
 
מהלך הפעילות:  מחלקים את הכיתה/השכבה ל-4 קבוצות כך שכל 10 דקות עוברת הקבוצה לתחנה הבאה בסבב. כדאי לקשט את החדר באווירה מתאימה ולהכין כרזה תואמת לכל תחנה.
 
1. הכנת סוכריות תפוז טבולות בשוקולד
 
הציוד :
סיר גדול
קערה
כף עץ
כף מתכת
נייר כסף
גז
סכין
15 כוסות סוכר
מיץ לימון- 6 כפות
20 תפוזים, עם כליפה עבה
450 גרם שוקולד
קרח
המתכון:
המצרכים
 7-8
תפוזיםעםקליפהעבה,
סוכר, מים

סירגדולעםתחתיתעבה

אופןההכנה
קולפיםאתהתפוזים ( מהפריעצמואפשרלהכיןסלטפירות)
משריםאתהקליפותבקערהעםמיםקריםלמשךיום, כדישהמרירותתצא.
צריךלהחליףאתהמיםבערךכלשעתיים
.
חותכיםאתהקליפותלרצועותדקות, שוקליםאותן, המשקלצריךלהיותבערךקילופחותאויותר
.
שמיםאתהקליפותבסיר, שופכיםעליהןקילוסוכרומשהיםאתהסירבמקררלכמהשעות
.
מוסיפיםלקליפות 2 כוסותמיםומבשליםעלהגז
.
כשהמיםרותחים, מקטיניםאתהאשומבשליםתוךבחישהמפעםלפעםעםכףעץ, עדשהקליפותמגיעותלנקודתהקרישה. איךיודעיםלזהותאתנקודתהקרישה? אחריבערךשעה - שעהוחצי, לוקחיםקצתנוזלמןהסירבכף, מחכיםמעטואזהופכיםאתהכף. אםהנוזלנשארתלויעלהכף, זאתנקודתהקרישה. אםלא - ממשיכיםלבשלעודמעט
.
מכביםאתהאש, פורסיםעיתוןעלמגשועליומניחיםניירפרגמנט, מוזגיםאתהקליפותהחמות (ללאהמים) אלהמגש, ומצננים
.
כאשרהקליפותקרותשמיםאותןבכליזכוכיתסגורומאחסניםבמקרר
.

 
2. הכנת שקית בשמים מ"ניחוחות ארץ ישראל"
     ציוד: חתיכות בד גזורות לריבועים (רצוי בד לא אטום מידי או רשת), תבלינים ריחניים (זעתר, נענע, מרווה, רוזמרין, בזיליקום), חוט דקורטיבי, מספריים, טושים צבעוניים, פתקיות נייר קטנות לצביעה עליהן כתוב: "בשמים"/ "מניחוחות ארץ ישראל".   
 
      כל ילד מקבל פיסת בד ובוחר איזה תבלין/ריח הוא מעדיף לשים בתוכה (כמובן אחרי שברכנו ביחד "בורא מיני בשמים"). תוך כדי שכעוברים בין הילדים והם בוחרים את הריחות, הם צובעים את הפתקיות שיחוברו לשקית הבשמים. עם סיום הצביעה יש לסייע לילדים לקשור את השקית ולחסר אליה את הפתקית.       
 
3. יומולדת לכנסתאלבום התמונות של הכנסת
ציוד: ציודלהקרנתמצגתpower point
            תמונהשלהכנסתמודבקתבמרכזושלבריסטולגדול
            טושיםצבעוניים
            בלונים
עוגתיומולדת (..?!?)
הכנסתמספרתאת "סיפורחייה" בגוףראשוןתוךעלעולבאלבוםהתמונות.. (המצגת)
התלמידים/החניכיםמוזמניםלכתובברכותלכנסתולאחללהיומולדתשמחעלגביהבריסטולהמוצבעלבפינתהיומולדת (כמובברמצווה).
4.מצוות התלויות בארץ:
ציוד:  כרטיסיות עם שמות המצוות התלויות בארץ + כרטיסיות עם הסבר המצווה (מצ"ב). כרטיסיות עם תמונות של מצוות.  
מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות באמצעות המתודה הבאה: כל ילד שמגיע לתחנה מקבל תמונה של מצווה (מצ"ב), עליהם להתחלק לשתי קבוצות לפי ההבדלים בין המצוות. (מצוות התלויות בארץ מצוות אחרות). בשלב זה יש להסביר כי קיימות מצוות הקשורות לאדמת א"י שניתן לקיימן אך בארץ ישראל. 
תחרות בין שתי הקבוצות, איזו קבוצה מצליחה להתאים יותר כרטיסיות בזמן יותר קצר.
 

Resurs kommentarer

הכרטיסיות ושאר הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Relevanta länkar:
1. מצגת ליום ההולדת של הכנסת
Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Shmita
» All > Jewish Holidays > Tu B'Shvat
Visitor Comments: