World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Quizes For Purim - חידות לפורים

Fil detaljer:

Typ av resurs: Spel in: Hebreiska
Ålder: 6-8
Storlek: 1-15
Beräknad tid: 15 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 32768
Nerladdad: 2770

Rated 10 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

חידות לפורים - מילים מתחפשות, זכר ונקבה ועוד


Resursinnehåll
שאלות:
1.    התאריךבו אנו חוגגים את חג פורים
2.    אותה שמים עלהפנים בעיקר בחג פורים.
3.    מה נוהגים לתת איש לרעהו בחגפורים
4.    אביזר מרעיש בחג פורים.
5.    בדרן, מצחיק בליסוף.
6.    האיש שאותו תלו בסוף בסיפורהמגילה
7.    העיר שבה גרהמלך אחשוורוש.
8.    מי הייתה אשתו הראשונה של המלךאחשוורוש.
9.    מי הייתה אשתו השנייה של המלך אחשוורוש
10.  המאכל שאותו אוכלים הכי הרבה בחג פורים.
תשובות:
1.   י"ד באדר.
2.    מסכה.
3.    משלוח מנות.
4.    רעשן.
5.    ליצן.
6.    המן.
7.    שושן.
8.    וושתי.
9.    אסתר.
10. אוזני המן.
 

1.    הוא – מארבעת המינים של סוכות ________
היא – אסתר המלכה __________
2.    הוא – מאכל אבותינו במדבר ___________
היא – אותה מצווה לשלוח בפורים. ________
3.    הוא – פרגוד – וילון __________
היא – מכסה את הפנים בפורים _________
4.    הוא – צבאנו __________
היא – שמחה גדולה שהיתה מנת חלקם של העם___
5.    הוא – החודש שבו חל פורים ___________
היא – מעיל _________
6.    הוא – בירת מלכותו של אחשוורוש ________
היא – פרח נאה __________
7.    הוא – מדינתו של אחשוורוש ___________

היא – "נעל" הסוס ___________

ח י ד ת     ה פ ו ר

 
לפניכם רמזים למילים שהמילה פור נמצאת בתוכן.
 
ההגדרה
המילה
יום של צום ותפילה
 
שכנתה של צרפת
 
קוראים אותו בספר
 
עיר נמל במצרים
 
צביעת הפנים
 
הטבה
 
מתפתח יפה
 
עפה בשמים
 
גנב, שודד
 

 

מילים מבולבלות

שנו את סדר האותיות - תגלו מילים הקשורות לפורים:
1.    זו אני הנם. _________
2.    מדי מר יפו. __________
3.    מי נציל? ___________
4.    סיגל מתארת. ________
5.    נשער. ________
6.    מר יפו. _________
7.    חפש תות. ____________
8.    דרכים. ____________
9.    אתי זו ___________
10.  ההסד. ___________

 

 

פ ו ר י ם

מ ש ח ק     מ י ל י ם.
 
תחילה מצאו את המילה המתאימה להגדרה הראשונה.
אח"כ שנו את סדר אותיותיה – ותקבלו מילה המתאימה להגדרה השנייה באותו משפט.
 
1.    אויב העם היהודי הופך למצווה פורימית.
____________________________
2.    שיכור הופך למלכה סרבנית.
      ____________________________
3.    אחד מנשיאי המדינה הופך לאשת הרשע.
____________________________
4.    מתכת הופכת לחודש של שמחה.
      ____________________________
5.    הפסקת שתייה ממכרת הופך לסיפור פורים.
_____________________________
6.    כל ה_______ מובילות לרומא הופך ליהודי ידוע.
      ______________________________
7.    ביון הופך למזל.
______________________________
8.   שדה תעופה בארצנו הופך למתנקש בחיי המלך.
      ______________________________
9.    פסולת החיטה הופכת להתנזרות מאכילה.
______________________________
 

 


Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Purim
» All > Between Man and Himself > Glädje
Visitor Comments: