World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Purim Project - פעילות פורים- תחנות

Fil detaljer:

Typ av resurs: Peula / aktivitet in: Hebreiska
Ålder: 10-15
Storlek: 40-100
Beräknad tid: 90 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 14532
Nerladdad: 855

Rated 320 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resurs mål

פעילות מושקעת לפורים בצורת תחנות. תמצאו כאן תחנה של יצירה לפורים, הכנת מסכות, הכרת דמויות המגילה, תחפושות בטבע ועוד ועוד


Resursinnehåll
פרוייקט פורים- תחנות.
 
1.     תחנה מס' 1 – גלגולי המגילה.
מטרות:
1.      להעמיק את הידע בסיפור המגילה ובמהלך ההתרחשויות המופיעות בה.
2.      להקנות לתלמידים ידע והיכרות עם מושגים הקשורים לחג, בדרך חוויתית.
חומרים נדרשים:
עותקים של פאזל מחולק, בכל חלק של פאזל מופיע תיאור של אירוע מהמגילה.
לוחות בריסטול עליהם מופיעות המשימות. כלי כתיבה.
מהלך הפעילות:
 1. מחלקים את הכיתה ל-4 קבוצות ולכל קבוצה נותנים חלקי פאזל עליהם מתואר אירוע מסיפור המגילה.הכרטיסים כמובן מעורבבים, ועל כל קבוצה להרכיב את הפאזל כך שתתקבל תמונה מסודרת ויפה של מהלך המגילה.
 2. מבקשים מאחת הקבוצות להקריא בקול את המשפטים לפי הסדר הנכון. 
חלקי המגילה בסדר מבולבל-


א. המלך מגדל את המן. 
ב. אסתר מזמינה את אחשורוש והמן למשתה  
ג. הימים נקבעו לימי הפורים על שם הפור שנהפך  
ד. כל עבדי המלך משתחווים להמן.
 ה. בגתן ותרש רוצים לשלוח יד במלך
ו. ביום המשתה השני בביתה מאשימה אסתר את המן במזימה להרוג את עמה.
ז. בלילה ההוא נדדה שנת המלך.
     ח. המלך מצווה את המן להוביל את מרדכי ברחובות העיר.
    ט. אחשורוש מבטל את הגזירה נגד היהודים ומצווה לתלות את המן על העץ.
     י. ושתי המלכה סירבה לבוא אל משתה המלך.
יא. המלך בוחר באסתר
יב. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה לפני המן.
יג. המלך מצווה להרוג את היהודים
יד.המלך מגרש את ושתי.
טו. מרדכי וכל יהודי הממלכה יתאבלו
טז. המלך מגלה שמרדכי הציל את חייו
יז. המלך מכנס נערות מהממלכה.
יח. בשנת שלוש למולכו עשה המלך משתה.
                                    


תשובות:
הסדר הנכון של חלקי הפאזל: יח , י, יד, יז, יא, ה, א, ד, יב, יג, טו, ב, ז, טז, ח, ו, ט, ג.
 
 1. תולים על קירות הכיתה את לוחות הבריסטול עם המשימות השונות. על כל קבוצה לעבור בין         
      כל התחנות, לרשום את התשובות בדפי התשובות ולהגיש את דפי התשובות.
 
לוח א'- תפזורת פורים
ה
ו
ד
י
מ
פ
ר
ס
ר
ב
ג
ש
מ
ר
כ
י
א
ר
ת
ק
נ
מ
ו
ו
נ
ט
ר
צ
ק
ש
י
ח
ז
ר
ו
ש
צ
ו
י
מ
ו
נ
ו
ר
ו
ק
ש
נ
פ
י
א
ל
פ
ד
ש
ש
א
ו
ת
צ
מ
ל
כ
ו
ת
ת
ח
מ
ד
י
י
נ
פ
ר
מ
ש
ת
א
כ
ש
א
ז
כ
ס
ד
ג
ך
ע
י
ו
ס
ר
ל
ת
ש
ט
ו
ו
ס
ס
א
ס
פ
ת
א
א
ו
ה
ב
ב
ג
ת
נ
פ
ט
מ
ר
ד
כ
י
 
אוזן, אחשורוש, אספתא, בגתן, הודו, המן, ויזתא, ושתי, זרש, כוש, מדי, מלכות, מרדכי, פורים, פרמשתא, פרס, פרשנדתא, שושן, תרש.
 
לוח ב'- מילים מבולבלות לפורים
שנו את סדר האותיות- ותגלו מילים הקשורות לפורים:

 
 1. זו אני הנם.
 2. מדי מר יפו.
 3. מי נציל?
 4. סיגל מתארת.
 5. סמכה.
 6. מנוחת שלום.
 7. נשער.
 8. מר יפו.
 9. חפש תות.
 10. דרכים.
 11. אח שורש.
 12. נאבל יונים מתות.
 13. דמוי ספר.
 14. דן שרפ תא.
 15. תיוש.
 16. ההסד.
 17. אתי זו.
 18. אן חרוב.
תשובות:
 
 1. אזני המן. 2. דמי פורים. 3. ליצנים. 4. מגילת אסתר. 5. מסכה. 6. משלוח מנות. 7. רעשן.        8. פורים. 9. תחפושת 10. מרדכי 11. אחשורוש 12. מתנות לאביונים 13. פרס ומדי             14. פרשנדתא 15. ושתי 16. הדסה 17. ויזתא 18. חרבונא.
 
לוח ג'- מספרים במגילת אסתר
היעזרו בכתוב במגילת אסתר והשלימו את המספרים החסרים:
 1. ממלכת אחשורוש מנתה _______ מדינות. (אסתר, א', א').
 2. אחשורוש ערך משתה בן _____ ימים. (א', ה').
 3. בפרס ומדי היו _______ שרים. (א', יד')
 4. לאסתר היו _______ משרתות. (ב', ט')
 5. אסתר הובאה אל אחשורוש בחודש ה-_______, הוא חודש טבת.(ב', טז').
 6. אסתר ציוותה לצום בשושן ______ ימים (ד', טז').
 7. גובהו של עץ התלייה _______ אמה (ה', יד')- בערך 7.5 מטר.
 8. להמן היו ______ בנים (ט',י').
 
תשובות:
1. 127 מדינות 2. 7 ימים 3. 7 שרים 4. 7 משרתות 5. בחודש העשירי 6. 3 ימים. 7. 50 אמה 8. 10 בנים.
לוח ד'- לא גמור!!
בכל פסוק מן המגילה חסרות מילה או מילים. השלימו את החסר.
 1. והעיר שושן _____ ______.
 2. ככה יעשה לאיש ______ _______ ______ _______.
 3. ליהודים היתה _______ _______.
 4. אחשורוש המולך מ_______ ועד _______.
 5. שבע ועשרים ומאה ______.
 6. ויבקשו לשלוח יד במלך _______.
 7. ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש ______ _______.
 8. מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך עד _______ _______ וינתן לך.
תשובות:1. צהלה ושמחה. 2.אשר המלך חפץ ביקרו. 3. אורה ושמחה 4. הודו ועד כוש 5. מדינה
6. אחשורוש 7. שק ואפר   8. חצי המלכות
 
תחנה מספר 2 – אחדות ישראל
מטרות:
 1. להדגיש את הנושא של אחדות ישראל כמוטיב מרכזי בחג הפורים.
2.      להבין כיצד גם בימינו זהו הכוח החשוב ביותר בקיומנו כעם וכמדינה.
 
חומרים דרושים:
בגדים ואביזרים שונים המתאימים להצגה: דמויות מרדכי, אסתר, המן והמלך אחשורוש.
קטעי עיתונות, בריסטולים עם הפסוקים המודגשים (מופיעים בהמשך).
 
 
מהלך הפעילות:
* ניפתח את הפעילות בהצגה- נכנס לחדר איש מחופש כמתאים להמן ובידו קלף מגולגל.
הוא עצבני וזועם. מתחיל ללכת ברחבי החדר כועס ומאיים: " אני כבר אראה לו מה זה..."
ואז, נעצר ומתחיל להסביר:" כל עבדי המלך כורעים ומשתחווים לי...ורק מרדכי היהודי- לא יכרע ולא ישתחווה".
חצוף שכזה!!  למה הוא חושב את עצמו?!.. "וירא המן כי אין מרדכי כרע ומשתחווה לו..",
 היהודי הזה, בטוח בעצמו ומפר את מצוות המלך..  אני אראה לו..".
"וימלא המן חמה"..- ומרוב הכעס המן מחליט להעניש את כל היהודים!!
"ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשורוש".
(במהלך ההצגה מניחים את הבריסטולים עם ההיגדים מהמגילה כך שהרצף הרעיוני של המהלך
יהיה לנגד עיניהם של התלמידים).
* עוצרים את ההצגה ושואלים את הכיתה:
למה המן רוצה לפגוע בכל היהודים שבעולם? רק בגלל איש אחד כולם יסבלו?
זה אפילו יותר חמור מגזרת פרעה- שביקש להמית רק את הזכרים, ואת הבנות להשאיר..
זה אפילו יותר נורא מהשואה- כי מלכות אחשורוש הקיפה את כל העולם, 127 מדינות..., 
וגזירת השמד עלולה להכחיד את יהודי העולם כולו ביום אחד...
* עורכים דיון וניתן לכתוב את תשובות התלמידים על הלוח. (נשתדל להתייחס בהמשך לנקודות שרשמנו..)
 
חוזרים להצגה-
 הדמות נכנסת לארמון עם הקלף המגולגל וממול יושב אחשורוש, המן פונה נרגשות אל המלך:
" יש עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים.."
המן ממשיך ומשכנע אותו, עד כמה עם היהודים מסוכן לממשל, וחייבים לבצע את הגזרה הקשה ביותר- להשמיד להרוג
ולאבד את היהודים!!"
 
*מחלקים לכיתה ומקריאים בקול קטעים מהעיתונות המתארים את גילויי האחדות, הסולידריות וההזדהות
שהייתה במלחמה האחרונה בעזה. תיאורים של ההתגייסות הגדולה כלפי החיילים וכלפי האזרחים בדרום.
* שואלים- מה גורם לנו להתאחד?
שעת משבר, מצב של מלחמה וחירום, אבל וכו'.. ההרגשה ש"צריך להיות יחד..." ואז מתחזקים מההרגשה שכל העם
שותף ומאוחד.
המן מבין את העיקרון הזה ומבין ש"או כולם או אף אחד..". הוא רואה מולו עם מפוזר ומפורד ולכן רוצה לנצל את מצב החולשה בעם ולפגוע בו.
מה ניתן לעשות על מנת למנוע את רוע הגזרה?
 
*ממשיכים את ההצגה:
אסתר המלכה מאוד דואגת ועצובה.. מה יהיה??.. אסתר מתפללת לישועה.. וקוראת למרדכי:
"לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי..." ובכל מדינה ומדינה- בעולם כולו- "אשר דבר המלך ודתו מגיע – אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד..".
מרדכי מחוץ לארמון ואסתר בפנים, וכל אחד מארגן סביבו תפילה לישועה, וכך כל היהודים בכל העולם-
כולנו עם אחד!!
* לסכם את הדיון- לפעמים דווקא האיום מבחוץ מזעזע אותנו וגורם לנו להתאחד, כיוון שכך אנו מבינים שכולנו נתונים לגורל אחד, כולנו יחד, ואז האחדות המופיעה בעם, היא הנותנת לנו את הכוח הפנימי להלחם
ולנצח!!
* המצווה בפורים לתת משלוח מנות מחזקת את עניין האחדות:" משלוח מנות איש לרעהו"-
"משום דעיקר מצוות משלוח מנות כמו שכתוב במקרא:"איש לרעהו" שפירשו- לאוהבו, להרבות שלום".
על ידי הנתינה נתקרב איש לרעהו ונרבה אהבה ואחדות בעם!!
 
תחנה מספר 3- יצירה לקראת פורים
 
חומרים: בריסטולים, מספריים, חומרי יצירה שונים, נייר קרפ, סיכות ושדכן.
אופציה 1: הכנת כלי מיוחד למשלוח מנות. (לכיתות הנמוכות)
 
* ניצול קופסאות, אריזות ומיכלים למשלוח מנות, ויצירת מכסים פורימיים עליזים.
הקופסאות המרובעות/ מלבניות (של מטרנה וכו') משמשות כמיכל קיבול/ גוף לדמות.
מעל המיכל ניתן להוסיף כובע סיני או ראשים שונים שישמשו כמכסה לקופסה.
 
* יצירת אוזן המן מצלחות קרטון או מעיגול בריסטול.
משרטטים עיגול, מסמנים 3 קודקודים ומקפלים לפי הסימונים. סוגרים 2 צלעות זו על גבי זו ומשאירים פתח
להכנסת המנה.
ניתן לאייר ולקשט את העיגול משני צדדיו. הדבקת נייר איזה צבעוני או נייר צלופן בתוספת ליצנים ומסכות.
 
* יצירת כובע ליצן שישמש כלי קיבול למשלוח המנות, ומכסה מנייר קרפ או בד.
יוצרים חרוט מנייר בריסטול ומקשטים אותו בהתאם.
מכינים פס ברוחב 15 ס"מ באורך כפול מגודל הפתח של החרוט (הכובע) מנייר קרפ או בד.
מצמידים בכיווץ בעזרת שדכן וסיכות לשפת החרוט ממלאים וסוגרים, ומכווצים בסרט או שרוך.
 
אופציה 2 : הכנת מסכות אמיתיות מרצועות גבס (לכיתות הגבוהות).
מכינים קערה עם מים, רצועות גבס מוכנות, ווזלין.
מתחלקים לזוגות.אחד הוא המתנדב עליו ישימו את המסכה והשני יבנה ויכין את המסכה. לאחר מכן, מתחלפים.
מורחים את הפנים בווזלין. מצמידים את הרצועות לפנים, ובעדינות מרטיבים אותן במים. משטחים את הרצועות על הפנים כך שיתחברו אחת לשניה, ויקבלו את תווי הפנים, עד כמה שאפשר, כך שמתקבלת מסכה.
מחכים לייבוש כ- 10 דקות ובזהירות משחררים את המסכה מהפנים. נותנים עוד זמן להתייבש, ובינתים מכינים את המסכה השנייה.
לאחר ששתי המסכות יבשות, ניתן לצבוע אותן, להוסיף מאפיינים כגון- משקפיים, שפם וזקן, איפור (לבנות) וכו'.
 
תחנה מספר 4- "כמו דגים במים..."
מטרות:
 1. תיאור הקשר הפנימי בין מזלו של חודש אדר – דגים, לבין הפן הרעיוני והרוחני של החג.
 2. הכרות עם מאמרי חז"ל ומדרשים העוסקים בקישור בין הדגים, המים, ישראל והתורה.
 3. יצירה ייחודית בנושא כסיכום ללמידה.
חומרים דרושים:
כרטיסיות עם מדרשי חז"ל, תמונות של דגים שונים, דף עבודה- "משל השועל והדגים".
מהלך הפעילות:
*פותחים בתיאור הרקע לנושא התחנה- מפזרים על הרצפה תמונות רבות של דגים שונים ומשונים...
מזלו של החודש הוא דגים לפי שבחודש זה הדגים בנהרות ובאגמים פרים ורבים.
*לשאול את הכיתה- מה מיוחד אצל הדגים בשונה משאר בעלי החיים שאנו מכירים? איזה סוגי דגים הם מכירים, וכמה סוגים קיימים בעולם?
דגים זה סימן לברכה ומזל, ובגלל שהם סמויים מן העין, אין יכולת להזיק להם ב"עין רעה", ואין הקללה שורה בדגים כלל.
*מכינים כרטיסיות עם מדרשי חז"ל, ומחלקים לכמה תלמידים לקרוא בקול ולנסות להסביר את הקשר שבין הדגים כמזלו של החודש ובין קבלת התורה ומשמעותה לעם ישראל.
א. כמו שהדגים פרים ורבים בחודש זה, כך תורתם של ישראל עלתה להם בחודש זה פעמיים (הכוונה לכך שיש ברכה מיוחדת בתורה בחודש הזה): * משה רבנו נולד בז' אדר (התורה קרויה על שמו:תורת משה).
                                              * חזרו ישראל לקבל על עצמם מרצון גמור את התורה בימי מרדכי ואסתר.
ב. מה הדגים חיים במים אף ישראל כל חייהם בתורה שנמשלה למים.
      ג. ובמה גדול כוחם של ישראל בחודש זה מבשאר החודשים?... אלא כדגים. מה חיותם ותקפם במים, אף ישראל חיותם ותקפם במים של תורה שעולים להם בחודש זה... כיוון שמתגברים בתורה, מיד מפר הקב"ה
את מזימות שונאיהם ומזלם של ישראל עולה עד למעלה ראש.
 
*מחלקים לכל תלמיד את דף העבודה "משל השועל והדגים" (מצורף למטה).
ניתן (מומלץ) להציג את המשל, ולאחר מכן התלמידים יענו על השאלות המופיעות.
* כסיכום ניתן ליצור מובייל מחרוזים ואבנים שונות, כשהמוטיב המרכזי הוא דגים בגדלים ובצורות שונות,
בצבעי כחול וירוק.
ניתן גם להכין משבלונות (תבניות) גבס צורות ודגמים של דגים, ולאחר שהצורות מתייבשות , צובעים אותן
כיד הדמיון. מחוררים בהן חור ואפשר לתלות אותם כקישוט לקיר, כתליון לרכב, מחזיק מפתחות ועוד...
נספח- משל השועל והדגים.
משל השועל והדגים
אין מים - אלא תורה
פעם אחת גזרה המלכות שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל
קהילות ברבים ועוסק בתורה.
אמר לו:"עקיבא, אין אתה מתיירא מפני המלכות?"
אמר לו:אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים מקום למקום. אמר להם:"מפני מה אתם בורחים?"
אמרו לו:"מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם".
אמר להם:"רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו (גרו) אבותיי עם אבותיכם?
אמרו לו:"אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות? – לא פיקח אתה אלא טיפש אתה! מה במקום חיותנו אנו מתייראים, במקום מיתתנו- על אחת כמה וכמה!!"
 
הפעלה
                  ענו על השאלות הבאות:
א.      ממה חשש פפוס חברו של רבי עקיבא כאשר הציג לפניו את השאלה:"עקיבא, האין אתה מתירא מפני המלכות?"
ב.       ממי פוחדים הדגים במים?
ג.        מה הציע השועל לדגים?
ד.       במה יהיה מצבם של הדגים טוב יותר ביבשה מאשר במים?
ה.      מדוע הצעת השועל היא טיפשית לדעת הדגים?
ו.        נסו להבין מהו הקשר בין התנהגותו של רבי עקיבא לבין התנהגות הדגים!
ז.        המשל משתמש בארבעה גורמים: השועל, הדגים, המים והיבשה.
מה תפקידו של כל גורם?
השועל __________________________________________________________________
הדגים ___________________________________________________________________
המים ___________________________________________________________________
היבשה __________________________________________________________________
  
תחנה מספר 5 – מסכות, הסוואה וחיקוי-   מה בין האדם לסביבתו?!?..
מטרות:
                   אנחנו מתחפשים בפורים אך העולם שסביבנו "מתחפש" ללא הפסקה. האם יש "חג פורים" לחיות ולצמחים? מה אנו יכולים ללמוד מכך על התנהגות האדם, ועל המטרה שלשמה אנו מתחפשים בפורים- להיות מישהו אחר...
 1. הכרות עם מושגים מעולם הטבע: הסוואה, התחפשות, וחיקוי בהקשר לחג הפורים.
 2. דיון- "מה מותר האדם מן הבהמה?.."- נעמוד על הדמיון ועל השוני, ועל המייחד
 בין האדם- נזר הבריאה, לבין עולם הטבע , בגילוי והסתרת עצמיותו.
חומרים דרושים: סרטון  טבע + מכשיר ברקו/וידאו/D.V.D להקרנה, כרטיסיות בע"ח וצמחים,בריסטולים,
 
מהלך הפעילות:
*נפתח את המפגש בסרטון טבע קצר (אותו ניתן למצוא באינטרנט או בערוצי הטבע, נשיונל ג'אוגרפיק וכו'...) המתאר את היכולות  המופלאות של בעלי החיים והצמחים לשרוד במצבים קשים ולנצל את כל הכישורים והתכונות הקיימות בהם על מנת להחזיק מעמד, לשמר את הזן/סוג המיוחד, ולהתרבות עד כמה שאפשר.
* אנו נתוודע לשלוש דרכים מרכזיות המאפיינות את עולם הצומח והחי, בשאיפה של הצמחים ובעלי החיים להמשיך ולהתקיים: חיקוי, הסוואה, ותחפושת.
      מפזרים על הרצפה כרטיסיות ובהן מתואר בעל החיים או הצמח, ובאיזה אסטרטגיה הוא משתמש,
      כל תלמיד בוחר כרטיסיה אחת, לומד את הכתוב בה ומתכונן להסביר את הדברים לשאר חברי הכיתה
      בינתיים מכינים שלושה בריסטולים גדולים ועל כל אחד כותבים (באמצע הבריסטול)- חיקוי, הסוואה, תחפושת.
      * מניחים את הבריסטולים בשלושה מוקדים שונים וכל תלמיד מתיישב ליד הבריסטול המתאים לו.
      * לאחר שמקריאים את הכרטיסיות, מדביקים אותן אל הבריסטול. ומסדרים את שלושת הבריסטולים זה לצד          זה.        חיקוי                              הסוואה                     תחפושת
* נערוך דיון קצר בשאלה- מה לדעתכם הדמיון והשוני בין האדם ובין עולם הצומח והחי?
לכאורה יש הרבה מן המשותף- הצורך באוכל ,שתייה וחמצן על מנת להתקיים.
הצורך להתגונן במקרה של מצוקה, של איום מבחוץ, והצורך הטבעי הגופני להוליד ילדים, לפרות ולרבות ולהמשיך וללדת ילדים.
כל המטרה של בעלי החיים והטבע במהלך חייהם היא לשמור על כל המנגנונים הללו ולכן הם מפעילים שיטות כל- כך מתוחכמות, אך ורק על מנת לשרוד.
האם גם האדם מתנהג כך? מהו ההבדל העמוק והמהותי בינינו לבין עולם הטבע?
* המסקנה היא שבניגוד לטבע שחי רק על מנת לחיות ולשרוד -  יש לאדם מהות פנימית, יש לאדם מטרה שבשבילה הוא חי. דווקא בפורים אנו צריכים להסיר את המסכות שאנו שמים לעצמנו במהלך השנה, ולנסות ולברר- מה אנו עושים בעולם על מנת שיבטא את המהות הפנימית שלנו?
 
נספחים- על חיקוי, הסוואה ותחפושת בטבע- היש פורים בטבע?- מקורות להעמקה
          כרטיסיות עם דוגמאות לכל אחד מהנושאים הנ"ל.
 
 
על חיקוי , הסוואה ותחפושת- היש פורים בטבע?
(מבוסס על מאמריהם של ד"ר נח רוטרי, ורבקה זוהר).
אם נרצה להעמיק הבנתנו לגבי מה שקורה בעולמם של היצורים החיים, עלינו לזכור עובדה חשובה: כל צורה, מבנה, צבע מנגנון פסיכולוגי או התנהגות של יצור חי התפתחו במשך שנים מרבות מאוד ובוודאי תרמו להישרדותם של הצמח או בעל החיים... אחת התופעות המוכרות בטבע, הן בצמחים והן בבע"ח היא תופעת החיקוי (MIMICRY). אם החיקוי הוא של הרקע הסביבתי זוהי הסוואה. אך לעיתים רבות קיימת התופעה אצל מין מסוים של בעל חיים (או צמח) אותו נכנה בשם החקיין והוא נראה מאד דומה למין אחר אותו נכנה בשם המודל.
תופעת החקיינות- ברור לחלוטין כי תופעת החקיינות משפרת את יכולת ההישרדות של החקיינים. כן ברור כי התופעה תורשתית והחקיינים אינם מחליטים את מה, או את מי יחקו.
הסוואה- צורת החיקוי הנפוצה ביותר אצל בעלי החיים היא חיקוי הרקע- הסוואה. כך לדוגמה, בעלי חיים רבים  חיים במדבר הם בעלי גוון גוף מדברי ואלה שחיים על צמחים הם ירקרקים בהתאם.
מסתווים בעלי חיים משני עברי המתרס:
אלה שמעוניינים להסתר ולהתחמק מעיני טורפיהם. צבעיהם משתנים לצבעי הסביבה או עוטים באופן קבוע דגמי "לבוש" שמבלבלים את האויב(למשל: צפרדעים שעורן מכוסה מעין כתמים השוברים את רצף גופן וכך הן משתלבות עם הסביבה: אבנים-עלים-אורות וצללים). ולהיפך- כאלה המעוניינים להסתתר מעיני טרפם, שאם לא כן יישארו ללא ארוחת הצהריים (החברבורות הכהות על רקע צהבהב של פרוות הנמר מיטיבות להסוות אותו בין שיחים ועשב גבוה של ערבות וסוונות).
אם נושא ההתחפשות וההצגה אצל בני האדם הוא מקור שעשוע ושמחה הרי מה שבטוח, את בעלי החיים ההתחפשות בכלל לא מצחיקה. זה עניין רציני ביותר, זו שאלה של חיים ומוות הקשורה בקיום המין וביכולתו לשרוד. 
צורות שונות של חיקוי והסוואה-
* תרמית- ציורי עיניים על כנפיהם של פרפרים הפעילים בעיקר בלילה. ברגע של סכנה הם פורשים את כנפיהם וחושפים "עיניים" גדולות, שככל הנראה מרתיעות את מי שניסה לפגוע בהם.
* צבעי אזהרה- "אני מסוכן, תתרחקו ממני!"- בדר"כ שילוב של אדום, כתום, צהוב, שחור ולבן. (רב נדל ארסי, עקרב צהוב, צרעה מזרחית, דבורים למיניהן, סלמנדרה כתומה ועוד...).
נספח- דוגמאות לתחפושת, חיקוי והסוואה בטבע.
יש להכין כרטיסיות עם המידע על כל דוגמא בצירוף תמונה.(ניתן למצוא את כל החומר באינטרנט).
 
דוגמא ל"תחפושת בטבע":
מקלון ויאטנמי- ישנן תחפושות שאינן מסתירות את בעל החיים, אלא גורמות לנו לחשוב שמדובר במשהו אחר. המקלונים למשל לא מסתתרים, אבל מרחוק אי אפשר להבחין ביניהם לבין מקלות אמיתיים, ולכן טורף יעזוב אותם לנפשם.
האופוסום מתחפש ל... אופוסום מת!! – הייתם מאמינים שיש בעלי חיים שמעמידים פני מת? בעל חיים כזה הוא האופוסום (חיית כיס). האופוסום הוא בעל חיים מענין מאוד. יש לו דרך מיוחדת מאוד להתחמק מטורפים. אם מגיע טורף הוא נשכב על הארץ, ועושה את עצמו מת. גם אם הטורף יתחיל "לבדוק את העניינים" וינשוך קצת, האופוסום יצליח להמשיך להתחפש לגוויה!. האופוסום הוא הנציג היחיד ממשחת חיות הכיס שחי ביבשת אמריקה.
האבנון מתחפש ל...אבן- מכירים את דג האבנון? כשמו כן הוא- הוא נראה כמו אבן.
האבנון שוכב בקרקעית הים, והוא נראה ממש כאבן. ומה יוצא לדג מהתחפשות כאבן? בעזרת תחפושת זו הוא מצליח להסתתר בקרקעית הים מבלי שייראה לטורפים ולנטרפים. אם חלילה יתקרב הטרף... הוא עלול להידקר בקוצים הארסיים של האבנון ולהפוך לארוחת ערב. יש לו ארס מסוכן מאוד ולכן מומלץ להיכנס לים באילת עם נעליים!!
 
דוגמאות להסוואה- צבע, צורה וכסות המשתלבים בסביבה ובטבע:
גמל שלמה- יש גמלי שלמה החיים על הקרקע אבל רוב המינים חיים על צמחים ומוסווים בהתאם לחלק של הצמח (פרח, עלה, גבעול, קליפה) שהם נמצאים עליו. גם ההתנהגות יכולה לתרום להסוואה- למשל מתיחת רגליים המקנה להם דמות ענפים. גמלי שלמה יכולים לשחק "מת", להפתיע פתאום בפרישת כנפיים בעלות "כתם עין" או צבעים עזים.
זיקית- אחד השינויים הבולטים בצבעם של זוחלים מסויימים הוא שינוי צבע העור מכהה לבהיר וההיפך. בשטח אצל הזיקית חילופי צבעים מהירים. הזיקית משנה את צבעה מכהה לבהיר ולהיפך. כאשר היא שרויה במצב פסיכולוגי תקין ואינה מוטרדת ע"י אויבים או ע"י זיקיות אחרות, מתאים צבעה לצבע סביבתה- והוא יכול להיחשב כצבע הסוואה.מגוון הצבעים של הזיקית מוגבל- ירוק, צהבהב, אפור או חום.
הסוואה בחילופי עונות- השועל הארקטי.
הסוואה בעזרת דוגמאות- בעלי חיים מתמזגים עם סביבתם בעזרת צבעים וגם בעזרת דוגמאות. הדוגמאות הללו מסייעות להסתיר אותם מעין בלתי רצויה!
כיצד? – לפעמים הדוגמה דומה ל"דוגמה" או למרקם של הסביבה. למשל בעל חיים שחי באזור עשבים גבוהים עשוי להסוות את עצמו בעזרת פסים אנכיים ארוכים (טיגריס).
לעיתים ההסוואה בעזרת דוגמאות מיועדת להסחה, כלומר מטרתן להסיח את דעתו של הטורף ומעט את הפגיעה בבע"ח. (דג הפרפרון).
דוגמאות אחרות יעילות מאוד בבע"ח החיים בעדר. למשל הפסים והצורות של הזברה מבלבלות מאוד את האריות כאשר הזברות נמצאות בעדר. קשה מאוד לאריה לדעת היכן מתחילה זברה אחת והיכן מסתיימת זברה שנייה. כך, מתקשה האריה לבודד זברה אחת ולטרוף אותה.
 
דוגמאות לחיקוי- "נראה כמו" לצרכי הגנה בטבע:
הזעמן הופך לצפע- מכירים את הצפע המסוכן? הנחש זעמן המבעות שמתחפש אליו, דומה לו בדוגמה ואף בצורת ראשו אף על פי שהוא אינו ארסי כלל. הרעיון שעומד מאחורי: אם טורף יחשוב שמדובר בחיה מסוכנת, ייתכן שהוא לא יתקוף.
דבורנית- סוג סחלב שפרחיו דומים לדבורה.
חרגול- כחקיין של חיפושית נמר ארסית.
ליתופס (צמח אבן)- לצמח יש שני עלים בשרניים הנראים כמו שני חלוקי נחל ודבר זה מסייע לו לצמצם פגיעתם של בעלי חיים צמחוניים המחפשים לאכול צמחים עסיסיים במדבר.
* יש עוד דוגמאות רבות...
 
תחנה מספר 6- מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!!
מטרות:
 1. בירור עניין השמחה האמיתית (בניגוד לקלות ראש, הוללות, ושחוק שנתפשים לעיתים בטעות כשמחה אמיתית, וביחס לכל מה שמצטייר בחברה היום כ"שמחה - אושר").
 2. התלמידים יכירו כי הנתינה משמחת.
חומרים דרושים: כרטיסיות עם תיאורי הדמויות (שמח/ לא מרוצה), דף "מר שמח"+ ציטוט מהרמב"ם,
 
מהלך הפעילות:
חלק לששה תלמידים את הכרטיסיות הבאות:
שמך חסיבה, גילך- 65, את אשה מבוגרת, כל ילדייך גרים בסביבתך, את חייך עד עכשיו הקדשת אך ורק למשפחתך, - בעלך, ילדייך ונכדייך. לא פיתחת קריירה, לא טיפחת את עצמך- והינך המאושרת והשמחה באדם (לדעתך).
 
שמך עמית מי-חם(בוילר), גילך- 40, הנך מח"ט בצבא, את כל כולך אתה מקדיש לצבא, לעם למולדת וכו'. הנך מודע שזה כא על חשבונך מבחינת המשפחה ומבחינת המחויביות המגבילות, אולם (לדעתך)הנך המאושר והשמח בארץ.
 
שמך יריב, גילך- 25, הנך איש-בוהמה, את רוב היום אתה מעביר בניגון ושירה של פזמונים שהגית בעצמך. יש לך קבוצת חברים שאיתה אתה מבלה, ואיתם אתה מרגיש נפלא, אתה חופשי ואין לך שום מחויבויות לאף אדם בעולם. הנך המאושר והשמח באדם (לדעתך).
 
שמך איציק, גילך- 30, הנך מכונאי רכב, את כל שנות לימודייך הקדשת למקצוע זה, יש לך סיפוק עצום מכך שמשאירים אצלך מכונית דוממת ואתה "מחזירה לחיים". יש פעמים אתה מרגיש כמו רופא שבמו ידיך הצלת מכונה ששווקה חיים... (לדעתך) הינך המאושר והשמח באדם.
 
שמך ישעיהו, גילך-50, הנך מדען, את מרבית חייך אתה מבלה במעבדה, ובשבילך זהו בילוי אמיתי, המצאת מספר נוסחאות שבעתיד יועילו מאוד לכל החברה על כדור הארץ. מובן שזה בא על חשבון הקשר עם המשפחה ועם החברים אולם (לדעתך) הנך המאושר והשמח באדם.
 
שמך נדב, גילך-40, הנך איש בורסה. את מרבית יומך אתה מבלה בחישוב חשבונות ובצבירת כספים, ואכן אתה מיליונר בקנה מידה עולמי. יש לך כל מה שאתה רוצה ובכל זאת אתה עובד מבוקר עד ערב כי פשוט אתה אוהב את עבודתך. (לדעתך) הנך המאושר והשמח באדם.
* כל תלמיד לשכנע את כל הכיתה כי הוא המאושר באדם, הוא ולא אחר. הדבר ייעשה ע"י הצגה של הדמות ונימוקים משכנעים, מעבר למה שכתוב על הכרטיסיות.
* התלמידים מקבלים דף "מר שמח" ועל כל תלמיד לכתוב ולנמק מהי הדמות שלדעתו היא השמחה ביותר, וכן להקיף שלושה גורמים לשמחה מתוך הרשימה הנתונה:
גורמים לשמחה- מערכונים, תוכניות בידור בטלויזיה, כסף, אהבה, חברים, אוכל, אמונה בה', יופי, שמחה, משפחה, מימוש עצמי, שבת, לא ללמוד, שחייה בים, ספורט, נתינה.
( מומלץ להגיע להכרעה כיתתית, אך ניתן גם לבצע משימה זו באופן אישי).
*נקיים דיון- מהן הגורמים לשמחה אמיתית? מהי שמחה באמת- ובמה היא שונה מצחוק ובידור?
נעתיק על הלוח את הסימנים הבאים ונבקש מהתלמידים לפענח בעזרתם את הקטע המובא בתחתית הרשימה (נספח).
% = א      ?=ש     *= מ    @= ח   
נבקש אחד התלמידים לקרוא את הקטע בקול ונסביר שהוא לקוח מתוך הספר "היד החזקה" של רבי משה בן מימון (הרמב"ם) בו כתב הלכות רבות וביניהן גם הלכות לחג הפורים.
"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים (-צדקה לעניים) מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה( - לריבונו של עולם)שנאמר (ישעיהו, נ"ז):"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים".
רמב"ם הלכות מגילה, פרק ב' הלכה יז'.
נשאל: לפי הרמב"ם מהו הדירוג בין מתנות לאביונים, סעודת החג ומשלוחי מנות לחברים? מהי שמחה גדולה ומפוארה לפי הרמב"ם? כיצד ניתן להגיע אליה?
* נחלק לששה תלמידים את הכרטיסיות הבאות:
שמל חסיבה, גילך-65, את אשה מבוגרת, כל ילדייך גרים בסביבתך, את נאוד לא מרוצה מחייך, את מרגישה שלא מיצית את עצמך, כל היום את עסוקה בשטיפת כלים, שיפת רצפה, בייביסיטר על הנכדים, את מרגישה מנוצלת על ידי סביבתך-חייך קשים. אינך מרוצה מחייך.
 
שמך עמית מי-חם(בוילר), גילך- 40, הנך מח"ט בצבא, אתה מאוד לא מרוצה ממצבך, רצית קידום ולא קיבלת, אתה מרגיש שזה אישי נגדך ולא מגיע לך, את כל חייך הקדשת לצבא ואתה מצטער על כך שפספסת את הקשר העמוק עם ילדיך ומשפחתך. אינך מרוצה מחייך.
 
שמך יריב, גילך-25, הנך איש-בוהמה, את רוב היום אתה מעביר בניגון ובשירה, אתה מרגיש לא מרוצה, אנשים לא כל כך אוהבים לשמוע את שיריך ואתה חושב שזה אישי נגדך, אינך מרוצה מחייך.
 
שמך איציק, גילך- 30, הנך מכונאי-רכב, את כל שנות לימודיך הקדשת למקצוע זה וזה נמאס לך, אתה מרגיש משולי החברה, לא מעריכים אותך. אתה מתקן את המכוניות של "האנשים החשובים" ובמקום שיכירו לך טובה הם מזלזלים בך על מקצועך זה. אינך מרוצה מחייך.
 
שמך ישעיהו, גילך-50, הנך מדען, את מרבית חייך אתה מבלה במעבדה, אולם אתה מצטער על כך. גילית נוסחא שסותרת נוסחאות ששנים רבות חיו אנשים והאמינו באמיתותן. בעוד 2 דורות יגלו סתירה לנוסחאות שגילית. אין טעם לעבודתך. עבודתך המרובה גוזלת ממך חיי חברה וחיי משפחה תקינים. אינך מרוצה מחייך.
 
שמך נדב, גילך-40, הנך איש בורסה.את מרבית יומך אתה מבלה בחישוב חשבונות ובצבירת כספים. יש לך הכל אולם אין לך כלום. במקום לנוח, לבלות, לטייל ולהנות, אתה כל היום במתח של אילו נכסים לצבור ובמה להשקיע את הקיים על מנת שלא יפלו המניות. לילות שלמים אינך מצליח להירדם מחשש שתאבד הכל. אינך מרוצה מחייך.
(גם הפעם התלמידים יציגו את הדמויות בצורה משכנעת..)
נשאל את התלמידים: איך יכול להיות שחל שינוי כל-כך גדול בהצהרה שלהם?
מסקנה- השמחה אינה דבר חיצוני לנו, או רגש התלוי בדברים חיצוניים. השמחה מתעוררת בנו כאשר אנו נפגשים בדבר מה המתאים לנפשנו ומבטא באופן שלם את עולמנו הפנימי, שמחה אמיתית נובעת מבפנים ואינה תלויה אלא באדם עצמו. המדרגה הכי גבוהה של השמחה היא כאשר האדם נותן מעצמו לאחרים, ובכך מביע את נשמתו ואת פנימיותו בצורה הטובה ביותר- כמו שראינו אצל הרמב"ם בדירוג של מצוות החג- מתנות לאביונים זו המצווה שמאפשרת לאדם את השמחה הנעלה ביותר, משום שבכך הוא מבטא באופן השלם ביותר את מהותו- עזרה לזולת, עשיית חסד ולהיטיב בעולם.
 
נספח-
"*וטב    ל%ד*  להרבות  ב*תנות   %ביוני* (-צדקה לעניי*)  *להרבות בסעודתו וב*?לו@    *נות   לרעיו,  ?%ין   ?*   ?*@ה   גדולה   ו*פו%רה   %ל%   ל?*(@  לב   עניי*  ויתו*י*  ו%ל*נות   וגרי*,  ?ה*?*@ לב   ה%*ללי* ה%לו דו*ה   ל?כינה (-לריבונו ?ל עול*)   ?נ%*ר   (י?עיהו נ"ז)   לה@יות   רו@  ?פלי* ולה@יות לב נדכ%י*".
 
תחנה מספר 7- דמויות המגילה
 
מטרות:
 1. להתוודע לדמויות המגילה, למהלך פעילותם בסיפור המגילה, להשתלשלות המאורעות, וליצור הזדהות עם הדמויות החיוביות (מרדכי ואסתר), וביקורת על התנהלותו של אחשורוש.
 2. לאפשר בירור אישי של התלמיד מול שיקול הדעת של הדמויות השונות, ומתוך כך, ליצור בתלמיד רצון להתחקות בעצמו ובחייו האישיים אחרי הגבורה, מסירות הנפש ותחושת השליחות של מרדכי ואסתר.
חומרים דרושים:
תחפושות מתאימות לדמויות, דפי דמויות וכלי כתיבה.
 
מהלך הפעילות:
* כל תלמיד בוחר דמות אחת מבין שלושת הדמויות המרכזיות במגילה: אחשורוש, מרדכי ואסתר.
 יש לדאוג לתחפושות מתאימות לכל קבוצה-
לאחשורוש- כתרים וגלימות, שרביט וטבעת המלך וכו'..
למרדכי- שקים ובגדים פשוטים של יהודי...
לאסתר- כתר של מלכה ושרביט...
כל תלמיד יתלבש לפי הדמות המתאימה וכל קבוצה תתכנס בפינה אחרת בכיתה.
*עורכים סבב פנימי בכל קבוצה- כל אחד מציג את עצמו: "אני אחשורוש (לדוגמא), ותמיד רציתי להגיד לכם ש...", כך שכל תלמיד מביע בפתיחת השיעור היגד מסויים ביחס לדמות אותה הוא מייצג.
* מחלקים לכל קבוצה את דפי הדמויות וכלי כתיבה, וכל תלמיד עונה באופן אישי על השאלות. (נספחים).
* בסיום התרגיל. חוזרים לשבת במקומות הרגילים בכיתה, ומסכמים:
מה אנחנו לוקחים מכל דמות, במה היינו רוצים להשתפר בעקבות הלימוד עליה ועל עצמי?
יש לרשום את המסקנות על הלוח, אפשר בצורה של "שמש" / סיעור מוחות.
*ניתן לצרף את כל הדפים לכדי חוברת כיתתית (לכל דמות)
נספחים: דפי הדמויות תוכלו למצוא בקובץ המצורף את כל הדפים.Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Jewish Holidays > Purim
Visitor Comments: