World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

שני חברים

Fil detaljer:

Typ av resurs: Kort artikel in: Hebreiska
Ålder: 10-50
Storlek: 1-1000
Beräknad tid: 10 minutes

Ytterligare detaljer...

kommentarer och kritik 

Stats:
Granskad: 7358
Nerladdad: 1025

Rated 399 times
Add this file to your personal library.

Har du ladda ner denna fil och har ni något att dela?
Detta är platsen!


Resursinnehåll

יש לי חבר חילוני, שפעם ראה חרדי מקרוב, לא ממש מקרוב, לא פה מול פה, אבל במרחק שניים-שלשה מטרים לכל היותר. לפני כמה שנים הוא אפילו היה בבית כנסת. לא בארץ, בטיול בבלגיה. בשנת 91' יצא לו אפילו לדבר ברחוב עם אדם חרדי, חרדי ממש, עם זקן ופיאות והכובע הזה, איך קוראים לו, שטריימל או קיטל או משהו כזה. החרדי שאל אותו מה השעה והוא ענה תשע ורבע או תשע ועשרים, לא זוכר בדיוק. "דווקא, היה חרדי נחמד" אומר חבר שלי. החבר הזה אפילו ישב בנעוריו באוטובוס ליד אחד מנטורי קרתא. עד כדי כך.

החבר שלי, דווקא בגלל כל המפגשים האלה, מכיר טוב-טוב את החרדים. הוא יודע שהם אלימים ומסוכנים, שהם רוצים להשתלט על המדינה ועל החינוך. הוא מכיר אותם. הרי הם רוצים להיכנס לו לצלחת ולהתערב לו בחיים. הוא גם יודע שהתורה מצווה עליהם לכפות את הדת על החילוניים ועל המדינה, ושאם מוותרים להם קצת הם יכולים להרוס את המדינה.

ויש לי חבר אחר, חרדי, שפעם ראה חילוני מקרוב. לא ממש קרוב, לא פה מול פה, אבל במרחק שניים-שלשה מטרים לכל היותר. לפני כמה שנים הוא אפילו עבר בדיזנגוף. לא ברחוב עצמו, אבל ליד. בשנת 91' יצא לו אפילו לדבר עם לדבר ברחוב עם אדם חילוני, חילוני ממש. עם משקפים עגולים, ועגיל באוזן וכל זה. הוא שאל את החילוני מה השעה והוא ענה תשע ורבע או תשע ועשרים, לא זוכר בדיוק. "דווקא היה חילוני נחמד" אומר חבר שלי. החבר שלי אפילו ישב בנעוריו ליד אחד מנוער מר"צ. עד כדי כך.

החבר שלי, דווקא בגלל כל המפגשים האלה, מכיר טוב-טוב את החילונים. הוא יודע שהם שטופי זימה וזוללי טריפות, שהם רוצים להכות בדתיים ולרמוס את זכויותיהם. הוא יודע שהחילוניות שלהם מנסה להעביר את שומרי אמוני ישראל על דתם, ואם נוותר להם קצת, הם יכולים להרוס את היהדות.

 

יש לי שני חברים, אחד דתי ואחד חילוני. טוב שנפגשים לפעמים.

 

 Liknande resurser kan hittas underr:
» All > Bnei Akiva > Ideologi
» All > Gåvor
Visitor Comments: