Bnei Akiva Olami
 
Center for Religious Affairs
Select Language:
Show me -
resources in this language only
All resources

 

Recurso

Links recomendados

אמי אמי"ת (עברית)
רשת אמי"ת מחנכת את תלמידיה ברוח הציונות הדתית המקורית, המדגישה את השילוב וההשלמה שיש במדינה יהודית דמוקרטית. באתר יש הרבה פעילויות ומשחקים שעוזרים בחינוך התלמידים
בני ובנות מצווה בונים עולם יהודי (אנגלית)
הגעתם לגיל 12/13 וכעת אתם מתכוננים לחגיגת בר/בת המצווה שלכם. הצטרפו לבני מצווה בני גילכם בחו"ל בבניית העולם היהודי! תכנית לימודית מרתקת ואינטראקטיבית. ולראשונה – התכנית מסתיימת בביקור של הקבוצה מחו"ל בארץ ושבועה משותפת לירושלים ליד הכותל המערבי!
בר\בת מצווה מאתר דעת בר\בת מצווה מאתר דעת (עברית)
פעילויות ורעיונות לתוכניות בר\בת מצווה
מדי חודש בחודשו מדי חודש בחודשו (עברית)
כל גליונות "מדי חודש בחודשו" עם שלל פעילויות, חידונים ומידע על נושאים שונים, חגים ויהדות. הקבצים בפורמט PDF

Rabanut Hareishit
(Peula)

Teach the Chanichim about the jobs of the Rabanut HaRasheet and how it effects the State of Israel.
File Comments: This peula MUST be prepared before shabbat
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


Bat Mitzva Seminar
(Peula)

להכין את הבנות לקראת גיל הבת מצווה.פיתוח האישיות והייחודיות של כל אחת והחשיבות של השוני בין האנשיםדגש על האחריות האישית והכללית שלהן.
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


חיים במעגלים
(Articulo corto)

Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


The Mitzva Of Induction
(Clase)

מטרות השיעור1.                              ללמוד מהו החיוב להשתתף במלחמה ובצבא2.                              ללמוד האם יש פטור ללומדי תורה
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


Walkin In Tzniut
(Discusi?n)

Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  

-
Family Tree
(Peula)

מטרת הפעילות: חידוד הקשר של האדם עם ההיסטוריה המשפחתית- שורשים.הקשר של האדם לבוראו מקביל לקשר של עץ לאדמה- עץ הפוך
File Comments: לפעולה מצורף קובץ עם תמונת עץ שורשים להדפסה
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


First Session-bat Mitzva
(Peula)

הסבר חשיבות המסורת היהודית.הייחוד והשוני בין האנשים זה דבר מאד חשוב וזה מאפשר לכל אדם להעביר ולהפיץ את המסורת בדרכים שונות ויחודיות לכל אדם.
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


Modesty-rav Lichtenshtein
(Fuente)

הרחבת מושג הצניעות
File Comments: משמש כמקור עזר בפעולות ומערכים על צניעות
Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


Life In A Circle
(Placer)

Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso  


A Synoptical Analysis Of Mishnaic/toseftan Parallels
(Articulo)

Ver detalles sobre el recursoVer detalles sobre el recurso