גלות

אפשרויות סינון:
משחק

Migdal Bavel

1. To learn the story of the

Tower of

Bavel

2. To think about the dispersion of the Jewish people today

3. To consider what linked us together in the past and continues to bind us together today

גילאים: 4-107662 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

Mystery Peula - Taf

Teach the chanachim about the history of the jewish people and eretz yisrael.

גילאים: 6-98103 צפיותView Detailsפתיחה
משחק

Les Rabbanim Espagnols Et Erets Israël

Decouvrir les rabbanim de l age d or espagnol et leur lien avec Israel

גילאים: 8-117060 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

Les Juifs D' Espagne , Et L' Expulsion

Message à transmettre :

Instruire les hanihim sur les événements qui amenèrent une grosse partie de la communauté juive d’Espagne à se réfugier dans les pays d’Afrique du nord (d’où est issue une grosse partie de la communauté française), en Turquie mais également au Portugal.

גילאים: 9-157465 צפיותView Detailsפתיחה
משחק

Les Rabbanim Espagnols Hevraya ב

A la découverte de Rabbi Yéouda Halévi, de Rav Shlomo Iben Gvirol et du Ramban, Rabbi Moshé Ben Maïmon.

גילאים: 12-168484 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

גבורה בראי ההתבוללות

This week, we will talk about how a really important type of gevurah is strength in the face of assimilation.  Through all of Jewish history, we were constantly under the pressure to assimilate and be lost forever.

גילאים: 4-67987 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

קיבוץ גלויות - העליה מאתיופיה

To teach about the struggles of the Ethiopian Aliya, and a little about Aliya in general.

גילאים: 9-128481 צפיותView Detailsפתיחה

קישורים מומלצים

אתר ללימוד גרמנית
אתר ללימוד גרמנית
הלול- חנוכה
הלול- חנוכה
רעיונות ליצירות לחנוכה, קישוט הבית לחנוכה, מה לעשות עם הילדים בחופשה ועוד
האגף לתרבות תורנית
האגף לתרבות תורנית
מאמרים, דפי פ"ש, מקורות, דפי עיון וכו' על חגי תשרי
ירושלים באתר הסוכנות
ירושלים באתר הסוכנות
רעיונות והצעות לפעילות מאתר המחלקה לחינוך בסוכנות היהודית
הזמנה לפיוט
הזמנה לפיוט
פיוטים לחנוכה ע"פ עדות שונות, ישנו הסבר ואף השיר עצמו!