Article

L' Outil Corporel

point adracha

Alter: 14-164467 AnsichtenView DetailsAussicht
Peula

Recognition Of Good

בציבור שלנו מקובל להגדיר את מדינת ישראל בתור ראשית צמיחת גאולתנו. בין היתר דברים אלו באים לידי ביטוי באמירת הלל ביום העצמאות ותפילה לשלום המדינה.

בתקופה האחרונה ובעיקר בשנתיים האחרונות קיים מצב של אכזבה וערעור על ההתייחסות אל מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בהקשר של יום העצמאות ישנם קולות המרגישים שכבר אין עניין לומר הלל, כלומר אין על מה לומר תודה. כמו כן נשמעות טענות נגד אלו שמנסים להמשיך כאילו הכל כרגיל. יש שיקראו לזה חיים באשלייה.

הדיון יחתור לכיוון שעל אף הבעיות יש להכיר את הטוב ולהכניס את השלילי לפרופורציה. מצד שני צריך להכיר בבעיות לא ע"מ להתבכיין עליהן אלא על מנת להתמודד מולם.

Alter: 16-197614 AnsichtenView DetailsAussicht
Short Article
Alter: 10-5013914 AnsichtenView DetailsAussicht
Play / skit

Tishaa Be'av Skit

מטרה: להראות לחניכים מה אנו מפסידים בלי בית המקדש, ולמה זה שאין בית מקדש אמור להפריע לנו.

וכמובן- שבית המקדש הוא העיקר שלנו.

Alter: 8-125545 AnsichtenView DetailsAussicht
Presentation

Match The Shadow

מצגת נחמדה על התאמה בין הצל לתמונה, לילדים קטנים.

Alter: 5-77808 AnsichtenView DetailsAussicht

 

Empfohlene Links

Pesach-Judaism 101
Pesach-Judaism 101
Information about Pesach and "Lel Haseder" Translation to English of the "Seder's" songs + files of the songs