Peula

Birthday

פעולת אמצע שבוע

קהל יעד- נבטים- מעלות (10-13)

רקע:

לכבוד יום הולדת לתנועה נערוך את הפעולה כמסיבת יום הולדת.

נתלה בחדר בלונים שבתוכם יהיו כתובות משימות , נשמיע ברקע את שירי בנ"ע , נקשט את החדר בכרזות, חולצת תנועה ואביזרים נוספים של בנ"ע...

מטרת הפעולה:

 להכיר על קצה המזלג את ההיסטוריה של בנ"ע, משמעות הסמל.

יום הולדת זו הזדמנות מצוינת לחשבון נפש, לימוד על ההיסטוריה ומבט אל העתיד..

*לפני הפעולה נחלק הזמנות (נספח 1) – "בחן את עצמך".

ליובל- בשבטים שלא מתאים, נחלק מראש את ההזמנה בלבד.

Edad: 10-1314135 visitasView DetailsVer
Peula

The Connection Between Me & Israel

מטרת הפעולה:  שהחניך יתמודד מול השאלה בקשר בין היהודי המתגורר בארץ למדינת ישראל ובין היהודי הגר בארץ ליהודי הגולה ברמה אישית וכללית,

ולבחון האם קיימת שייכות בין שתי הקהילות.

Edad: 14-185121 visitasView DetailsVer
Peula

Places In Israel

getting Chanichim to have a better feel for the places in Israel

Edad: 7-143375 visitasView DetailsVer
Peula

Point Of View

מטרת הפעולה:

מטרת הפעולה היא להחדיר את המסר שאנו כבני אדם מאוד מוגבלים בראיית ובתפיסת עולמנו ומה שמעבר לו. החניך יתנסה באופן אישי, ע"י הפעלה,בהבנה ובהרגשה שלכל דבר יש מספר נקודות מבט. משם, המסקנה הסופית היא שאם בדברים הפשוטים אנו לא רואים את כל התמונה, כל שכן בתהליכים היסטוריים ובדרכיו של האלוקים. המסר הסופי ליישום הוא שצריך הרבה מאוד ענווה בכדי לדעת ולקבל שלא הכל אנחנו מבינים.

Edad: 14-1732767 visitasView DetailsVer
Peula

Netania

מטרת הפעולה:

בעזרת הפעולה, התלמיד, החניך, יוכל להכיר מקרוב את העיר נתניה כיום ואת ראשיתה.(כמובן שפשר להשתמש בפעולה לכל עיר אחרת)

Edad: 10-154533 visitasView DetailsVer

 

Enlaces Recomendados

Pessach on Eish
Pessach on Eish
Ideas for all, games, divrei tora and halachot for pessach
Links for Memorial day from Zu Shlichut
Links for Memorial day from Zu Shlichut
links to many sites in lots of langueges by ages for Memorial day prepared by the Jewish Agecncy Shlichim Support department in their monthly email "Zu Shlichut"