peoula (activite)

Thank You

מבוא:

אנו עומדים לעסוק עם חניכנו בחודש הקרוב בנושא התפילה.

תפילה בהגדרתה הפשוטה ביותר, היא מעין שיחה עם הקב"ה: קירבה אל ה'.

אם תרצו במילים יותר גבוהות- דבקות הנשמה בבורא.

לפני שנכנס לעובי הקורה, ללמוד על משמעות התפילה ומטרותיה,

נשאל את עצמנו- מדוע צריך להתפלל? מדוע שלוש פעמים ביום אני צריך "להרים טלפון" אל הקב"ה? מה החשיבות של התפילה?

Age: 10-146177 vuesView DetailsAffichage
peoula (activite)

Me In The Mirror

מטרה:

1.      החניך יבין שלכל אדם יכולת ומטרות אחרות

2.      החניך יתמודד עם המציאות והלחצים שיש על האדם

Age: 14-1727110 vuesView DetailsAffichage
peoula (activite)
Age: 10-157644 vuesView DetailsAffichage
peoula (activite)

Stop!

רקע:

כל החיים אנחנו רצים.

7 בבוקר,   השעון מצלצל,   מברשת שיניים,   מראה,   סלט ירקות,   תיק לבי"ס,   צלצול,   הפסקה,   ספר,   טלוויזיה,   ארוחת ערב,   טלפון,   מיטה.

7 בבוקר,   השעון מצלצל…     עוד שנה עברה.

לפעמים צריך גם לעצור ולבדוק: להרים את הראש כששוחים בבריכה, ולבדוק אם שחיתי בקו ישר.

מטרה:

החניך יבין שאחת ממטרות חודש אלול- עצירה ובדיקת השנה שברחה לה.

שלבים:

1. סדר היום שלי

2. משחק מסלול

3. מר אינזמן

4. סיכום

Age: 13-166470 vuesView DetailsAffichage
Shiour

Oenetane Tokef

Leer de Chanichim  waar Oenetane Tokef eigenlijk vandaan komt.

Age: 8-174421 vuesView DetailsAffichage

 

Liens recommandés

The History of the Jewish People
The History of the Jewish People
dates & general information about jewish history
morim.org
morim.org
site with ideas for teachers