סיפורים חסידיים

אפשרויות סינון:
סיפור

ברוך ה'

Every day the old water carrier passed the study hall with his pails. Rabbi Israel Baal Shem Tov ("Master of the Good Name") often stood outside the front door and talked with his disciples.

גילאים: 10-1007075 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

הברית

The following story was told by Rabbi

Israel Spira, the Rebbe of Bluzhov, who witnessed it in the Janowska Concentration Camp

גילאים: 10-1006652 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

ההולך על חבל

Rabbi Mendel Futerfass spent several years of his life in a Soviet labor camp. He later related that one of the ways that he kept his sanity was to constantly engage his mind in the Chassidic practice...

גילאים: 10-1006618 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

החליפה השניה

A man once came to the Chassidic master Rabbi Yerachmiel of Pshischa with his tale of woe:

"Rebbe, I am a tailor. Over the years, I have earned quite a reputation for my expertise and the high quality of my work.

גילאים: 10-1006177 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

העיר קנו

Do you know where

Kano is? Look it up on the map of

Nigeria in

West Africa. 1963. Fall. But who in that climate of eternal heat, on the border of the

Sahara

Desert, knows whether it is fall or spring?

גילאים: 10-1006564 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

הצעה עסקית

The news passed swiftly through the city of

Chernigov, leaving shock and sorrow in its wake. Reb Yekutiel, a wealthy businessman and pillar of the community, had been arrested on charges of tax evasion and misappropriation of government funds.

גילאים: 10-1006504 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

השכן הקנאי

Rabbi Israel Baal Shem Tov once said to his disciples:

"There once lived two neighbors, a Torah scholar and an impoverished laborer. The scholar would wake before dawn, rush to the study hall and study for several hours...

גילאים: 10-1006307 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור
גילאים: 10-1006457 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

כוחה של הסליחה

Rabbi Abba (the scribe of the Zohar) once sat at the gateway of the Town of

Lud. He saw a traveler sit down on a pile of rocks at the edge of a mountain overlooking a cliff. The man was exhausted for his journey and immediately fell asleep.

גילאים: 10-1007099 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

רב ראשי אמיתי!

The Gaon, Rav Moshe Chaim Lau, the Rav of Pietrokov,

Poland, stemmed from a line of 36 generations of Rabbanim. In 1942, the Nazis sent most of the Jews of Pietrokov to Treblinka.

גילאים: 10-1006682 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

שמן בשואה

At the conclusion of every 16-hour work day in the hell called

Bergen-Belsen, the block commander liked to have some fun with his Jews.

גילאים: 10-1007626 צפיותView Detailsפתיחה
סיפור

שש מאות דינרים, מינוס שש

Rabbi Shimon Bar Yochai (who lived in the 2nd century CE in the

Holy Land) was possibly the holiest man that ever lived. Besides authoring the 'Zohar', being a master of the oral Torah and a miracle worker, he was one of the few Jews in history who spent every instant of his time learning Torah; no casual conversations, coffee breaks and certainly no vacations--only Torah.

גילאים: 10-1006243 צפיותView Detailsפתיחה

קישורים מומלצים

חב
חב"ד- חגי תשרי
מדרשים, ערכים, מושגים הסברים ועוד באתר של חב"ד על חגי תשרי
בי
בי"ס נורדאו- חג הסיגד
תמונות עם הסברים קצרים על הכלים בהם משתמשים בחג הסיגד
הדיון הציוני דתי
הדיון הציוני דתי
חוברת עם מקורות בנושא מדינת ישראל והשאלה הציונית
על הרב נריה מאתר בני עקיבא בישראל
על הרב נריה מאתר בני עקיבא בישראל
מאמר וחומרים על הרב נריה
הזמנה לפיוט
הזמנה לפיוט
פיוטים לחנוכה ע"פ עדות שונות, ישנו הסבר ואף השיר עצמו!