תורה

אפשרויות סינון:
פעולה

"רחל מבכה את בניה..."

י"א במרחשוון יום פטירתה של רחל אימנו

 בנושא דמותה של רחל

מבוא:

שלושה אבות, ארבע אימהות, אדם וחווה- כולם קבורים במערת המכפלה ביחד...

בעצם כמעט כולם.

רחל אימנו קבורה בבית לחם בדרך אפרתה.. בדרך...

¡     מדוע נקברה רחל בדרך ולא כמו כל האבות והאמהות?

¡     מה מייחד את רחל אימנו?

¡     מדוע רחל הייתה היחידה שהצליחה ל"שכנע" את הקב"ה שישיב את ישראל מהגלות הרחוקה?

* ננסה בפעולה זו בעז"ה לעמוד על שאלות אלו ולהכיר מקרוב את דמות החסד הגדולה של האם שבזכותה אמר ה' "ושבו בנים לגבולם".

מטרות:

O    החניך יכיר את דמותה של רחל אימנו ואת קשרינו אל דמותה.

O    החניך יעמוד על  מעלתו של הויתור ויזדהה עם מעשיה של רחל למען לאה אחותה.

מהלך הפעולה:

שלב א': קשה הוא הוויתור

נשחק משחק הכיסאות:

נסדר את הכיסאות בשורה (מספר כסאות כמספר החניכים המשתתפים, פחות אחד),

כל כסא בכיוון הפוך לחברו. נפעיל את המוזיקה/ נשיר ונבקש מהחניכים להסתובב בחדר

סביב הכיסאות. בכל פעם שנכבה את המוזיקה/ נפסיק לשיר, יצטרכו החניכים לשבת על הכיסאות. החניך שנותר ללא כיסא לשבת יוצא מהמשחק. מוציאים כיסא נוסף וכך הלאה עד למנצח.

נחלק לחניכים פתקים, כל חניך יכתוב את שמו על פתק, יקפל את הדף ויחזיר למדריך. נערבב את הפתקים ונחלק לכל חניך פתק עם שם של חניך אחר.

נשחק שוב משחק הכיסאות, הפעם בצורה שונה: כל חניך צריך לתפוס כיסא ולתת אותו לחניך ששמו כתוב לו בפתק.

המנצח: החניך שנותר אחרון.

נשאל את החניכים:

v     מאיזה משחק  נהנתם יותר, מהראשון או מהשני?

v     האם היה קשה לכם לוותר?

v     באלו מצבים קשה לאדם יותר לוותר? (שהוא צריך לוותר על משהו שמאוד חשוב לו).

v     נסו להיזכר במצבים שונים בחייכם שבהם הייתם צריכים לוותר והיה לכם קשה.

v     כיצד הרגשתם כשמישהו ויתר למענכם?

נסכם עד כה: אכן קשה הוא הויתור. במיוחד קשה הויתור כשאנחנו מפסידים מכך משהו שמאוד חשוב לנו.ראינו עד כמה קשה לנו לוותר ולתת מעצנו לאחרים, במיוחד כאשר אנחנו מפסידים מכך...

שלב ב': רחל אימנו המיוחדת

נספר לחניכים על דמותה של רחל אימנו:

יעקב אבינו חיפש לו אישה. הוא הלך לחרן, שם נמצאת משפחת אביו. יעקב הגיע לחרן וביקש מלבן- אבי רחל- שייתן לו להתחתן עם רחל ביתו.

ללבן היו שתי בנות – רחל ולאה. לאה הגדולה ורחל הקטנה. ליצחק אבינו היו שני בנים: יעקב ועשיו. עשיו הגדול ויעקב הקטן. וכיוון שהיו בני משפחה- עוד מקטנותם,אמרו עליהם כולם, שהגדול יתחתן עם הגדולה והקטן עם הקטנה. רחל שמחה בכך כי יעקב היה איש צדיק ואילו לאה היתה בוכה ימים רבים,כיוון שלא רצתה להתחתן עם עשיו הרשע.

     לבן – אבי הבנות, היה רמאי, ולכן אמר ליעקב שיעבוד שבע שנים בביתו ואחר כך יקבל בתמורה לעבודתו את רחל  ויוכל להתחתן איתה. יעקב רצה מאוד את רחל ולכן הסכים. הוא עבד אצל לבן, למרות שלבן רימה אותו פעמים רבות.

     לאחר שבע שנים עמדו יעקב ורחל להתחתן. הם ידעו שלבן רמאי ולכן, ביקש יעקב מלבן להתחתן עם רחל, ביתו, הקטנה- שלא יחליף אותה בלאה. ודבר נוסף שעשו- הם קבעו ביניהם סימנים, כדי שמתחת לחופה- כשיהיה חושך, תלחש רחל ליעקב את הסימנים וכך ידע יעקב בוודאות שזו רחל.

     ואכן, לבן החליף את לאה ברחל. מה עשתה רחל? היא ידעה כי אביה הולך לרמות את יעקב. היא לא רצתה שלאה אחותה תתבייש כשתעמוד על יד יעקב ולא תדע את הסימנים לכן היא הלכה אל לאה וגילתה לה את הסימנים. רחל  חיכתה שבע שנים בשביל להתחתן עם יעקב. היא חששה שאם יתחתן עם לאה, הוא לא יתחתן עימה לעולם ובכל זאת  נתנה את הסימנים לאחותה, וזאת רק כדי שלא תתבייש!!!

ומה קרה? תחת החופה אמרה לאה ליעקב את סימניו עם רחל והם נישאו. בבוקר גילה יעקב כי זוהי לאה. הלך הוא אל לבן ואמר לו: מדוע רימיתני? אמר לו לבן: "אצלנו לא נוהגים להשיא הצעירה לפני הבכירה. אם ברצונך לשאת את רחל, עליך לעבוד בעדה עוד 7 שנים". עבד יעקב עוד 7 שנים בבית לבן ולאחריהם נשא את רחל לאשה.

.                    

ï     נשאל את החניכים:

¤     מה אתם חושבים על רחל? האם היא היתה צריכה למסור את הסימנים לאחותה?

¤     מה הייתם עושים במקום רחל? האם הייתם מוותרים לאח\ות בדבר הכי חשוב ויקר לכם?

¤     מה אנו למדים מרחל אימנו?

נסכם עד כה:

אפשר רק לעמוד משתאים לנוכח התנהגותה המיוחדת של רחל, שעל אף שיעקב היה יקר לה ביותר, ויתרה לאחותה ומנעה ממנה את הבושה.

שלב ג': רחל נקברת בדרך

נספר לחניכים שכאשר יצא יעקב עם רחל,לאה וכל ילדיהם לארץ ישראל, ילדה רחל את ילדה

השני – בנימין, שבא אחרי יוסף. בשעת הלידה מתה רחל. יעקב החליט לקבור את רחל בדרך

ולא במערת המכפלה כמו שאר האמהות והאבות.

ïמדוע?

נפזר כרטיסיות עם אופציות לתשובות על הרצפה (נספח מספר 1)

כל חניך ייקח את הכרטיסייה עם התשובה הנכונה לדעתו.

נסכם:

יעקב אבינו קבר את רחל בדרך, כדי שכאשר הגויים יקחו את בני ישראל לגלות, הם יעברו דרך בית לחם, יתפללו בקברה של רחל ובזכותה יוושעו.

שלב ד': "רחל מבכה על בניה, מאנה להינחם..."

נצלם ונחלק לחניכים דף (נספח מספר 2) עם המדרש על רחל אימנו שהתפללה לפני הקב"ה.

ניתן להם 5 דקות וכלי כתיבה, להשלים את המילים מתרמילון המילים שלמטה.

2.נקרא יחד עם החניכים את המדרש.

3.נחלק לחניכים את מילות השיר: "קול ברמה נשמע..." (נספח מספר 3) 

4.נסביר את מילות השיר:

כאשר עם ישראל יורדים לגלות ועוברים ליד קבר רחל, הם מתפללים שינצלו בזכות רחל. הקב"ה שומע את תפילתה של רחל ואומר לה שתפסיק לבכות ועם ישראל יחזרו מהגלות.

5.נלמד את החניכים את השיר... [¶ אם יש לכם אותו בקלטת/ דיסק- מצוין!!] 

6.נסכם: גם לאבותינו הקדושים ולמשה רבנו יש זכויות רבות, אבל הזכות הגדולה של הויתור של רחל, היא זו שעמדה לנו ובזכותה עם ישראל חוזר לארצו.

שלב ה': קבר רחל

נחלק לכל אחד מהחניכים חלק מפאזל,

כל חניך יצטרך לתת את החלק שלו וביחד יורכב הפאזל.(נספח מספר 4)

הפאזל הוא ציור של קבר רחל.

נסביר לחניכים שכך נראה קבר רחל. קבר זה נמצא בבית לחם עד היום. גם בימנו אנשים רבים באים ומתפללים שם. (יש לשם תחבורה ציבורית)

סיכום:

ראינו במשחק כמה קשה לנו לוותר לאחרים וכמה קשה עוד יותר לוותר כשאנחנו מפסידים מזה..

הכרנו את דמותה של רחל אימנו, למדנו על הויתור העצום שהיא ויתרה ללאה אחותה,

רק כדי שלא תתבייש ולמדנו מכך שצריך לוותר,גם כשזה לא פשוט.

ראינו כמה קשורה רחל האם אל בניה עד כי נקברה בדרך על מנת לבקש עליהם רחמים.

למדנו שרק בזכותה הסכים ה' להשיבנו ארצה אחרי הגלות.

נזכור דמותה ומידותיה ונשתדל לדבוק בהם.

גילאים: 6-1018993 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

המושג שמיטה וקידוש החומר

מטרה-

·         החניך יבין מהו מושג השמיטה

·         כיצד בעצם ע"י השמיטה אנו מקדשים את החומריות

גילאים: 12-179857 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

"טוב לי תורתך מאלפי זהב וחסד..."

בנושא משמעותה של שמחת תורה

מבוא:

אילו אסוציאציות עולות לכם כשאתם שומעים את המילה "תורה"???

זה נשמע משהו ענק, מפוצץ...,אולי איזשהו עול, משהו שחייבים לקבל..., שכר ועונש,

בחירה חופשית, ועוד המון דברים גדולים וחשובים...

* בפעולה זו ננסה לדבר על התורה ממקום אחר...

נדבר על המתיקות שבתורה ועל הטוב שבתורה המתאימה לנו כעם יהודי.

מטרות:

O     החניך יתוודע למסירות הנפש שיש לעם ישראל לדורותיו לתורתו.

O     החניך יבין מדוע אנו שמחים בתורתינו ומתוך כך למה שמחים בשמחת תורה.

מהלך הפעולה:

שלב א': מוסרים את הנפש על מה שאוהבים

ï     נפזר כרטיסים שונים על רצפת החדר  (נספח מספר 1).

ï     נחלק לכל חניך 4 מסטיקים קטנים ונבקש מהם לשים אותם בשני הדברים הכי חשובים להם.

      (ניתן גם לפצל את ארבעת המסטיקים למספר כרטיסים).

ï     נראה אלו דברים חשובים לחניכים שלנו יחד איתם.

ï     נבקש מכל חניך לחשוב על משהו שהוא מאוד חשוב לו.

ï     נשאל אותם מה הם מוכנים לעשות למען הדבר הזה ומדוע.

ï     נקדים לספר על הלל הזקן שכמעט מסר את חייו על משהו שהיה חשוב לו. נקריא את הסיפור:

כאשר הלל עוד לא היה נשיא בישראל, היה הוא אדם עני מאוד. ובכל זאת, אם רק היה לו די כסף לתת לחם לאשתו ולבניו ולשלם לשומר של בית המדרש כדי שיתנו לו להיכנס וללמוד תורה מפי רבותיו (מוריו) שמעיה ואבטליון, היה שמח ומאושר.

עבודה קשה עבד הלל ורק מעט כסף קיבל בשכרה. בחציו קנה לחם בשבילו ובשביל אשתו וילדיו, ואת החצי השני נתן לשומר של בית המדרש- כדי שייתן לו להיכנס ללמוד תורה. כך עשה הלל יום יום ושמח על שיכל ללמוד תורה. אך יום אחד לא מצא הלל עבודה ולא היה לו כסף. הצטער הלל מאוד על כך שלא יוכל להיכנס לבית המדרש ללמוד תורה.

עמד הלל בחוץ, הסתכל בבית המדרש וחשב: "שם בפנים יושבים עכשיו רבותי, והתלמידים יושבים לפניהם ולומדים תורה מפיהם, ואני בחוץ ולא אלמד! הלוואי שיכולתי לשמוע דבריהם!"

היה זה אמצע החורף, קר מאוד היה בחוץ. ובפנים, בבית המדרש היה חם ונעים. אבל לא לחום התגעגע הלל כי אם לדברי התורה. והנה נזכר ששם למעלה על הגג יש ארובה, חלון שדרכו חודר האור לבית המדרש. משם יוכל לשמוע! מיהר וטיפס על הגג בלי שהשומר הרגיש בו, נשען על הארובה ודרכה שמע את דברי התורה מפי שמעיה ואבטליון.שכב הלל כל היום על הגג והקשיב, וכלל לא הרגיש בקור, מרוב אהבתו לתורה.

אך הנה בא הלילה וקור נורא שרר בחוץ. קפא הלל מן הקור, שכב על הארובה ולא נותר בו כוח לקום. בנתיים החל יורד שלג אשר אט-אט כסה את כולו. הלל לא הרגיש, כי מרוב חולשה התעלף.

כאשר הגיע הבוקר, פנה פתאום שמעיה לאבטליון ואמר לו: "בדרך כלל נכנס אור מבחוץ, מהארובה וכעת חשוך פה.. אצא לראות מדוע היום לא נכנס האור?!" יצאו , טיפסו על הגג וראו את הלל שוכב על הארובה, מכוסה שלג ומעולף. הכניסו אותו לבית המדרש, חיממו אותו ליד התנור ושאלו אותו מדוע לא נכנס לבית המדרש, כמו בכל יום. סיפר להם הלל שבאותו יום לא עבד ולא היה לו כסף לשלם לשומר בשער בית המדרש ולכן, בגלל שכל כך רצה ללמוד תורה, טיפס על הגג ומשם שמע את דברי התורה, עד שקפא.

לאחר שנים- נעשה הלל נשיא ישראל.

ï     נשאל את החניכים מה הם חושבים על הלל.

ננסה לומר: הוא לא קצת הגזים?

ï      נסכם עד כאן:  הלל אהב מאוד את התורה עד שלא שם ליבו למצבו הפיזי.

גם לנו יש דברים שאנו מאוד אוהבים והיינו מוכנים לעשות למענם רבות. כך הייתה התורה אצל הלל הזקן.

נספר לחניכים כי כך היה בעמ"י בכל הדורות. כל כך אהבו ישראל את התורה עד שהיו מוכנים למסור נפשם עליה. נספר עוד על רבי עקיבא, שהרומאים בתקופתו אסרו ללמוד תורה, והוא לא שמע להם, למד ולימד תורה בסתר, עד שתפסו אותו ועינו אותו עד מוות ע"י סירוק בשרו במסרקות של ברזל.

שלב ב': מדוע אנחנו אוהבים את התורה?

I שלב זה מבוסס על הסיפור הבא, ולכן עליך (המדריך) לקרוא את הסיפור לפני הפעולה.

לפני שנים רבות הפליגה בים ספינת סוחרים גדולה בדרכה לרוסיה, ארץ המסחר. רב החובל ברך את הנוסעים לשלום כאשר הוא יודע כי נוסעי הספינה הם סוחרים עשירים ובוודאי אם יביא אותם בשלום לארץ אשר ברצונם להגיע אליה, יוסיפו לו תשלום נוסף. באותם שנים הייתה סכנה גדולה לשוט בים, שודדים הסתובבו וגזלו ספינות, לעיתים היו סערות בים, והספינות לא היו חזקות מספיק ולא תמיד עמדו במשימה... לפעמים טבעו ספינות שלמות וכל נוסעיהם ורכושם טבעו איתם...

התיישבו הנוסעים בספינה לשייט ארוך של מספר שבועות וערכו היכרות:

סוחר הבדים סיפר שהסחורה שלו היא הטובה ביותר, אנשים קונים בדים ויכולים לתפור מהם בגדים, תיקים ועוד... לעומתו התפרץ סוחר הבגדים וטען שעדיף למכור בגדים מוכנים, לאנשים אין זמן וכוח לתפור והם אוהבים לקנות מוכן. סוחר השטיחים טען שעדיף למכור שטיחים,כי שטיחים הם דבר יקר ולכן אפשר למכור פחות שטיחים ולהרוויח יותר כסף, סוחר התיקים אמר לעומתו שרק עשירים קונים שטיחים, אבל תיקים כולם צריכים, כיוון שכולם צריכים לנסוע לפעמים ולסחוב את דבריהם ולכן כולם קונים תיקים בגדלים שונים. הדייג שהיה על האוניה עמד עם החכה שלו וכבר היו בידו 6 דגים שהוא הציע להם לקנות ממנו. היו שם גם סוחר נעליים וסוחר אוכל שאמרו שהם תמיד יישארו עשירים כיוון שגם העשירים וגם העניים מוכרחים נעליים ואוכל ולכן תמיד יקנו מהם. הסוחר של כלי המוזיקה הישנים והסוחר של כתבי היד וגם סוחר הספרים התלהבו כנגדו בעוד הם טוענים שאמנם רק עשירים קונים את הסחורה שהם מציעים, אבל עשירים אלו מוכנים לשלם סכומי כסף גדולים עבור הסחורה וגם יתר הסוחרים הציגו את סחורתם. לפתע הסתכלו הסוחרים לעבר הפינה וראו שם איש, בעל זקן ארוך, קורא בספר עבה. האיש לא היה שותף לשיחתם עד עכשיו. הם פנו אליו ושאלו אותו מהי סחורתו. הוא ענה להם בפשטות: תורה. היה רגע של שקט ואז פרצו הסוחרים בצחוק... והאיש המשיך לקרוא בשקט.

לפתע החלה סערה בים... הספינה הייתה כבדה ממשקל הסחורות ורב החובל ביקש מהם שיזרקו את סחורותיהם לים. הסוחרים כעסו, חלקם בכו, אך הם זרקו את הסחורות ונותרו בחוסר כל, הסערה נרגעה והם המשיכו לשוט, בוכים על מר גורלם. לפתע הסתכלו לפינה וראו את האיש היהודי ממשיך לקרוא בספר שבידו... הם שאלו אותו האם זרק את סחורתו והוא ענה להם שהתורה היא לא סחורה כמו שלהם, היא סחורה שנמצאת אתו תמיד, אי אפשר להחזיק אותה או להשליך לים..., מיד ענו כל הסוחרים פה אחד: "טובה תורה מכל סחורה".

כשהגיעו לרוסיה, הלכו כולם ללא סחורתם והאיש היהודי נשאר שמח והלך ללמוד תורה.             

                       

ï     נספר לחניכים שאנו נמצאים בספינה של סוחרים...

ï     נחלק לכל קבוצת חניכים כרטיסיות עם שם של סחורה+ סיבות לטיב הסחורה. (נספח מספר 2)

ï     ניתן לחניכים מספר דקות להכין הצגות קטנות, להתחפש ולשכנע מדוע הסחורה שלהם היא הטובה ביותר.(% כדאי להדגיש שלא ידקלמו רק את מה שכתוב בכרטיס שקיבלו, אלא שיחשבו גם מדוע לדעתם הסחורה שלהם טובה...)     

ï     ניפנה באקראי כל פעם לקבוצה אחרת, נשאל אותם מה יש להם להציע ונבקש מהם לשכנע בטיב סחורתם...

ï     נספר לחניכים שיש סערה בים, הסחורות כבדות ולכן כולם צריכים לזרוק אותם לים...

ï    

נספר לחניכים כי יש בידינו סחורה שלא צריך לזורקה. נבקש מהחניכים לנחש מהי הסחורה שנמצאת אצלנו.

ï     נציג את הסחורה שלנו: התורה.

נשאל את החניכים מדוע לדעתם התורה היא הסחורה הכי שווה שכן היא היחידה שלא נזרקה למים.

·  נספר לחניכים את טיבה של התורה:

   התורה היא הסחורה הטובה ביותר בגלל שלעולם  איננה נגמרת. התורה הינה נצחית.

   קיימת לעולם.                                                                          

   ולא זאת בלבד. התורה מתאימה לנו, כעם ישראל כמו כפפה לכף יד.

·  נאמר עוד לחניכים שעם ישראל שמר על התורה כל שנות קיומו והתורה שמרה על ישראל.    

גם בשנות האנקויזציה הקשות היו היהודיים שומרים שבת  ולומדים תורה למרות הסכנה.    

גם אנחנו כדור ההמשך של עם ישראל צריכים לשמור על התורה והעיקר, לשמוח שיש לנו את הפלא הזה, מקור חיינו.

  (I אפשר לספר כאן שה' אמר לעם ישראל שאם אינם מקבלים את התורה לא יוכל העולם להתקיים. זאת אומרת: העולם תלוי בתורה).

שלב ג': שמחים בתורה שלנו

נשאל את החניכים:

{     מה עושה עם עצמו אדם שהוא שמח?

     נענה: שר, רוקד, צוחק, מתרומם וכדו'...

{     אלו מקרים כאלו אנחנו מכירים?

                    נענה: חתונה, בר מצווה, מסיבה וכדו'...

נסכם:

כאשר אנחנו שמחים אנו מבטאים זאת ע"י ריקוד ושירה.

כך גם אנחנו נוהגים לעשות בשמחת תורה. אנחנו חוגגים עם התורה כי אנו שמחים בה מאוד.

נשאל את החניכים עם מישהו פעם היה בבית הכנסת בשמחת תורה. נבקש שיספר לנו מה היה שם.

נסביר לחניכנו כי שמחים בתורה דווקא אז, כי מיד אח"כ מתחילים לקרוא את התורה מתחילתה.

בשמחת תורה סיימנו את פרשיות התורה וכעת שמחים על תחילת התהליך שוב.

(יש להסביר לחניכים שהתורה מחולקת פרשות, פרשות וכל שבת אנו קוראים פרשה אחת).

B נציע לכל החניכים ללכת יחד לבית הכנסת לראות כיצד שמחים ורוקדים בתורה.

שלב ד': "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

נציע לחניכים ללמוד שיר ששרים בבית הכנסת בשמחת תורה.

נחלק לחניכים דף (נספח מספר 3) עם מילות השיר "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף..."

ונלמד את השיר. אפשר ללמד את התנועות המתלוות לשיר.

סיכום:

בתחילת הפעולה ראינו את מסירותו של הלל הזקן למען התורה אשר אהב.

ראינו גם על עצמנו שאנחנו מוכנים להשקיע במשהו שאנחנו אוהבים ומעריכים.

בהמשך ראינו את סיבת אהבתנו את התורה:

ü      התורה היא נצחית

ü      כל העולם תלוי בה

ü      וה' בנה אותו שהיא מתאימה לנו ממש

מכאן הבנו מדוע אנחנו כ"כ שמחים בשמחת תורה. חג בו אנחנו מתחילים לקרוא מחדש את התורה ועל כן, שמחים ורוקדים בזמן הזה. נשתדל גם אנחנו ללכת ולשמוח יחד עם כל ישראל בתורתו. 

פעילות מרעננת:

ניצור עם החניכים דגלים עם ציור של ספר תורה

ונמליץ להם לקחת את הדגלים עימם בשמחת תורה לבית הכנסת הסמוך.

גילאים: 6-1015490 צפיותView Detailsפתיחה
צ'ופר
גילאים: 10-166134 צפיותView Detailsפתיחה
שיעור
גילאים: 12-1007590 צפיותView Detailsפתיחה

קישורים מומלצים

קליפ על יציאת מצרים
קליפ על יציאת מצרים
קליפ של 7 דקות של כל סיפור יציאת מצריים- מדהים!
מערת המכפלה
מערת המכפלה
אתר מצויין של מערת המכפלה שכולל סיור ויקטואלי וחומרים חינוכיים
שי משחקים
שי משחקים
משחקים בנושאי: פרשת שבוע, חגים, הלכה, תנ"ך ויהדות
מבראשית
מבראשית
רעיונות ומדרשים לפרשת השבוע
כיפה
כיפה
אתר לאנשי הכיפה הסרוגה, מכיל בתוכו קישורים לאתרים השייכים לציונות הדתית, מאמרים, פעולות, שו"ת, פורומים וכו'
גלים- פרשת שבוע
גלים- פרשת שבוע
רעיונות ומידע על פרשות השבוע
דעת-מרכז לימודי יהודות ורוח
דעת-מרכז לימודי יהודות ורוח
האתר כולל ספרים שלמים, מאמרים, כתבי עת, רשימות בבליוגרפיות מוערות של ספרות מגוונת, תמונות ומפות, איורים, צילומים ומצגות במדעי היהדות והרוח בהקיפן הרחב.
השומר הצעיר
השומר הצעיר
אתר כולל פעולות, תמונות, עדכונים, פרשת שבועת ועוד