נפטר הארי, מייסד תנועת הקבלה

פרטי האירוע :

תאריך עברי: ה אב ה'שלב

תאריך לועזי: 25 יולי, 1572

פרטים נוספים:

רבי יצחק לוריא (1534 - 1572) כונה האר"י (ראשי תיבות של: אשכנזי רבי יצחק, האלקי רבי יצחק, האדון רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) - גדול מקובלי צפת במאה ה-16 והוגה שיטה חדשה בקבלה. השפעתו על המיסטיקה היהודית היא עצומה, וממנו ואילך זכתה הקבלה שלו, הקבלה הלוריאנית, להשפעה רבה בכל רחבי העולם היהודי. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י.

הוא נולד בירושלים לאב אשכנזי ולאם ספרדייה, אך רוב ימיו חי בבית דודו במצרים שם למד תורת הנגלה מפי רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, ובעיקר למד סתרי תורה (על פי המסורת למד גם מפיו של אליהו הנביא). יש מהחוקרים האומרים שכתב יחד עם הרב בצלאל אשכנזי את פירוש "שיטה מקובצת" על מסכת מנחות, אך הפירוש אבד עוד כשהיה בכתב יד.

לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הקדיש את עיתותיו להגייה ליד הנילוס בספר הזוהר, עד נגלה אליו שוב אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל, לחיות בצפת וללמד את הרב חיים ויטל את כל אשר הוא יודע כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. מצד שני בגניזה בקאהיר נמצאו תעודות מהן עולה כי האר"י התפרנס ממסחר בתבלינים.הרבי לא חשש מלהתעסק בטראומה הנפשית של הפזורה היהודית של אותם ימים שנקראה גירוש ספרד צרה זו שניחתה על עולמו של היהודי יצרה שאלות ותהיות קיומיות לגבי החיים בגולה הרבי שרצה לחזק את רוח תלמידיו צידד בדימוי ה "אור" ששבוי בקליפות הטומאה כשם שישראל מצויה בגולה בן האומות(גויים),ובבא המשיח יבא גם התיקוןבני ישראל יאספו למולדתם הותיקה והעולם כולו ייגאל. כך או כך, האר"י הגיע לצפת בשנת 1570 (שנת ה'ש"ל) ובמשך שנתיים חי שם עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב (שנת 1572) הוא נפטר והוא בן 38.


קישורים רלוונטיים:
1. דעת
2. חבד
נפטר הארי, מייסד תנועת הקבלה