Peula

The Churban Of Beit Ha'mikdash

O     החניך ידע מהי סיבת חורבן הבית.

O     החניך יכיר כמה ירושלים יקרה לנו מתוך מנהגי האבלות ומרכזיותו של תשעה באב בעולם היהודי.

O     החניך ירצה בעז"ה להיות שותף לקירוב בניין בית המקדש ע"י הוספת אהבת חינם.

Evo: 6-1022654 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Dreeming Jerusalem

הרעיון:

מסע בעקבות החלומות/הכיסופים/הגעגועים של העם היהודי במשך השנים לירושלים באמצעות ערב המשלב מתודות שונות.

Evo: 5-9912186 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Lag Baomer

GOAL:On this week's Peula we are going to learn about the other aspects of lag Baom

Evo: 6-810784 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

The Clothes-line Of Jerusalem

המטרות

ללמוד על תאריכים מרכזיים בהיסטוריה של ירושלים

להפעיל את החניכים באמצעות תחרות חינוכית

Evo: 5-1006707 visualizzazioniView Detailsvista
Song
Evo: 6-1007352 visualizzazioniView Detailsvista