Peula

Sometimes It's Hard To Daven...

מבוא:

בפעולה הקודמת ראינו כי קשיים ומצבים חריגים בחיינו מניעים אותנו להתפלל.

דוגמא לכך היא סיפור חטיפתו של נחשון וקסמן הי"ד.

באמצעות פעולה זו אנו רוצים להדגיש שלוש נקודות עיקריות:

1. אין לנו כבני אדם את היכולת להבין את מהלכיו של הקב"ה. אנו מאמינים כי הקב"ה 'רואה' את המציאות בהיקף גדול יותר לעומת הראיה המצומצמת שלנו. שיקוליו הם ביחס של אב ובן. לא תמיד הבן מסוגל להבין ולחוש כי אביו רוצה בטובתו. לעיתים נדמה לבן כי אביו פועל לרעתו למרות שביסודו של דבר מה שמנחה את האב זו רק טובת בנו.

2. מהות התפילה היא קרבת אלוקים. הקב"ה רוצה שהאדם יהיה קרוב אליו. עיקר תכלית התפילה היא לא להשמיע את בקשותנו לפני הבורא או לבטל הצרה בה אנו שרויים. התכלית היא ההתחזקות בידיעה כי אין לנו להשען אלא על אבינו שבשמיים.

3. כפועל יוצא של הנאמר לעיל, מחובתנו לדעת כי כל סיבת הצרה או החסר שהקב"ה מזמן לנו, זה אמצעי שנוכל להתפלל. בשעה שהאדם עומד מול הבורא בבקשה על צרכיו, מתמלא ליבו רגש קירבה אל אביו שבשמיים.

Evo: 10-175494 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Rosh Ha'ahana- The B-day Of The World- Heb

O     החניך יבין שראש השנה הוא יום בריאת העולם ועל כן זהו יום הולדתו של העולם.

O     החניך יבין כי עלינו להודות לה' על העולם הנפלא שנתן לנו דווקא ביום בריאתו של העולם.

O     החניך יחגוג יום הולדת זה ע"י איחולים לו ולסביבתו.

O     החניך יכיר את הסימנים אותם אנו אוכלים ברה"ש ויטעם מעט את טעמו של החג.

Evo: 6-104869 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Idea For An Elol Night

מטרה: שיפנימו את המסר 'תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'

מטודות העברה: סרטים ודיון

Evo: 10-178013 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Thank You

מבוא:

אנו עומדים לעסוק עם חניכנו בחודש הקרוב בנושא התפילה.

תפילה בהגדרתה הפשוטה ביותר, היא מעין שיחה עם הקב"ה: קירבה אל ה'.

אם תרצו במילים יותר גבוהות- דבקות הנשמה בבורא.

לפני שנכנס לעובי הקורה, ללמוד על משמעות התפילה ומטרותיה,

נשאל את עצמנו- מדוע צריך להתפלל? מדוע שלוש פעמים ביום אני צריך "להרים טלפון" אל הקב"ה? מה החשיבות של התפילה?

Evo: 10-146157 visualizzazioniView Detailsvista
Shiur

Ten References To A Sound

different Mekerot (sources) that refer to the use of the shofar at various important moments in the history of the Jewish people.

Evo: 14-175668 visualizzazioniView Detailsvista

 

Link consigliati

Lag BaOmer-Yeladudim
Lag BaOmer-Yeladudim
Songs, Stories and Activities related to Lag BaOmer For young ages
Madrichim
Madrichim
An excellent website for madricim. Contain Peulot, programs, articles etc.
aish-Rosh Hashana
aish-Rosh Hashana
Rosh Hashana-rap