Categoria

Following Jerusalems Liberators - בעקבות משחררי ירושלים

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 11-15
Group Size: 10-20
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3301
Downloaded: 680

Rated 244 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרה: הכרת אירוע במורשת היהודית והישראלית. הצגת דמויות היכולות להוות מודל לחיקוי.


Required Props & Materials

עזרים:

הסיפור במלואו מופיע ספר "ירושלים הבלתי נודעת" של שבתי זכריה בהוצאת ספריית בית אל.


Resource Contents

הפעולה:

1) בוחרים חניך אחד מהקבוצה. נותנים לתלמיד חפץ. על החניך לשמור על החפץ בכל מחיר ("לא משנה מה קורה, החפץ נשאר אצלך!"). כעת- שולחים את כל הקבוצה לקחת את החפץ מהתלמיד (לדאוג לא להידרדר לאלימות קשה...).

מן הסתם אחרי זמן מה החפץ כבר לא יישאר אצל השומר.

 

2) מספרים לתלמידים את סיפורו של בית הכנסת "תורת חיים" (הסיפור אמיתי לחלוטין ומי שמגיע אל הרובע המוסלמי מוזמן לבקר). הסיפור נמצא בקובץ המצורף.

) סיכום היחידה או דיון בשאלות העולות ממנה:

עם ישראל דאג כל השנים לשמר את המורשת שלו כפי שהועברה לו מאבות אבותיו. רק כך הוא הצליח לאחר אלפיים שנות גלות להקים את מדינת ישראל וליצור בה בשישים שנה הישגים שלא נוצרו במדינות אחרות באלפי שנים.

אנשים כמו אותם משחררי ירושלים הם הם המודל להתמדה ולשמירה על הגחלת של עם ישראל.

אם גם אנחנו נלמד מאותם אנשים נוכל להמשיך את השרשרת של עם ישראל ולהעביר אותה אל הדורות הבאים.


Resource Comments
הסיפור נמצא בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: