Categoria

Thinking, Eating,breathing Eretz Yisruel - לא ישן , לא אוכל- רק ארץ ישראל!

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 13-18
Group Size: 10-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6105
Downloaded: 914

Rated 384 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרת הפעולה:

 המטרה העיקרית היא לעלות לחניכים את המודעות בעניינים הנ"ל, מתוך אמונה בכך שאם הנושא יהיה במחשבותיהם, יוכל להפוך לעיקרון חשוב. ההבנה שגם אם אני לא גר בישראל אני בעצם חלק של משהו הרבה יותר גדול... עצם המחשבה וההתעסקות בנושא תגרום- אולי- לשינוי בעתיד.


Resource Contents

 

בס"ד

ארץ ישראל / רחל מרקוביץ סן פרנסיסקו

 

מטרת הפעולה:

 המטרה העיקרית היא לעלות לחניכים את המודעות בעניינים הנ"ל, מתוך אמונה בכך שאם הנושא יהיה במחשבותיהם, יוכל להפוך לעיקרון חשוב. ההבנה שגם אם אני לא גר בישראל אני בעצם חלק של משהו הרבה יותר גדול... עצם המחשבה וההתעסקות בנושא תגרום- אולי- לשינוי בעתיד.

גיל יעד: 16 – 18 (תיכון)

מספר משתתפים: 16 – 20 (מתחלקים ל- 2 קבוצות)

אורך הפעולה: כשעה. ניתן להאריך ע"י העלאת שאלות נוספות לדיון. במידה ויש לו"ז שצריך לעמוד בו, יש לקטוע את הדיון באמצע.

  • הפעולה מתאימה ליום חול וגם כן לשבת, וניתן להעביר אותה בכל מקום שרוצים.

אמצעי עזר:  (יש להכין אותם לפני הפעולה)

כרטיסיות בגודל A4 עם תמונות של חפצים וסמלים שונים (ראה נספחים)

·        מגן דוד

·        בית

·        בובה

 

·        גליל נייר טואלט

·        ענף עץ זית

·        כדור הארץ

 

·        יונה

·        מקל הליכה

·        נעלי הרים

 

·        כסף

·        הליכון

·        ספר

 

לדוגמא:

 

 

 

 

לקבוצה של 16 – 20 איש יש להכין כ- 20 כרטיסים שונים. יש להכין שני עותקים מכל כרטיס מכיוון שמחלקים את הקבוצה לשתיים.

בנוסף, יש להכין כרטיסיות עם ציטוטים מהימין ומהשמאל, משירה ישראלית ומהתנ"ך.

·        יהונתן גפן

·        יאיר לפיד

 

לדוגמא:  (ראה נספחים)

  • דוד בן גוריון

  • בנימין זאב הרצל

  • א.ד גורדון

 

 

שלבי הפעולה:

1.     חלוקה לקבוצות

2.     ניהול דיון בכל קבוצה

3.     התכנסות חזרה לקבוצה אחת ודיון

4.     סיכום הפעולה

 

 

 

 

 

 


  • להעלות לחניכים נקודות למחשבה בנושא א"י – מדינת ישראל כיום, לעומת מדינת ישראל באידיאל- איך היינו רוצים שתראה.

  • האם האופן שבה מתנהלת מדינת ישראל טובה ונכונה? איך אני רואה את המצב  בישראל? (למרות שאני לא גר שם)

  • איך ישראל צריכה להתנהל – בניגוד, אולי, לאופן שבה היא מתנהלת כיום?

 

 

מהלך הפעולה:

  1. חלוקה לקבוצות:

מחלקים את המשתתפים ל- 2 קבוצות נפרדות. (לכל קבוצה מנחה/ים נפרד/ים)

מחלקים את הכרטיסים ל- 2 הקבוצות , ומפזרים אותם על הרצפה.

 

  1. ניהול דיון בכל קבוצה:

קבוצה א' עורכת דיון בנושא א"י – כפי שרואים אותה כיום. מבקשים מכל משתתף לבחור תמונה אחת אשר מתארת בעיניו את א"י כיום. על כל אחד להסביר מדוע בחר בתמונה זו. (יפה לראות איך שסמלים רגילים מחיי היום- יום מעלים סיטואציות ומחשבות על א"י..) מפתחים דיון קצר על איך ישראל נראית כיום – מה טוב, ומה רע.. וכו' במשך כ 5 – 10 דקות.

קבוצה ב' עורכת דיון דומה; על כל משתתף לבחור תמונה אשר מתארת את א"י האידיאלית, ולהסביר מדוע בחר בתמונה זו. (פירוש הדבר: עליהם לחשוב על איך ארץ ישראל / מדינת ישראל צריכה להיראות בעיניהם. מגיעים למסקנה זו על –ידי השוואה עם ישראל כיום. על- ידי הדגשת הניגודים שבין המציאות לאידיאל.)  עורכים דיון קצר בנושא זה.

 

  1. התכנסות חזרה לקבוצה אחת ודיון:

לאחר ששני הקבוצות סיימו את הדיונים הנפרדים, מחזירים את שני הקבוצות חזרה לקבוצה אחת. מתנדב מכל קבוצה, או מספר משתתפים מכל קבוצה מעלים את הנקודות והרעיונות החשובים שהועלו בדיון הקבוצתי.

 

לאחר מכן פותחים בשאלה; כיצד ניתן לגשר בין המציאות של ישראל, שבה אנו חיים כיום לבין האידיאל שבו היינו רוצים לחיות? האם יש בכלל צורך בשינוי? האם יש ליזום ולעודד שינוי?

תוך כדי הדיון, מפזרים על הרצפה את הכרטיסיות עם  הציטוטים / השירים שונים.

תפקידם של כרטיסיות אלה:

 1) לסייע בהנחיית הדיון (יוזמת המנחים)- להעלות שאלות חדשות או לנתב את הדיון לכיוון מסויים.

2)לשמש הוכחה / חיזוק לנקודות שיעלו המשתתפים.

לאחר דיון שאורכו 30 – 40 דקות (הדיון יכול להיארך זמן רב יותר- אם לא קוטעים אותו באמצע) מסכמים את הפעולה.

 

סיכום:

לסיכום יש לעלות את הנקודות החשובות שהועלו בדיון (את הדעות השונות במקרה ויש חילוקי דעות). בהנחה ומגיעים למסקנה כי אכן יש פער בין המציאות של ישראל כיום לבין האידיאל בו היינו רוצים לחיות, נסיים בנקודה למחשבה; האם יש בכלל סיכוי לשנות את המצב -  ואיך אני נכנס לתמונה??

  

 


Resource Comments
הנספחים נמצאים בקובץ המצורף


Related Resources can be found under:
» Alles > Eretz Yisrael > Aliya
» Alles > Eretz Yisrael > Het heilige van Israel
Visitor Comments: