Categoria

Climbing On Biriya - עולים על הביריה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-17
Group Size: 15-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (24 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10013
Downloaded: 1853

Rated 351 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

להעמיד את החניך מול הדילמות שעברו חברי הועד הזמני של ביריה


Resource Contents

יחידה זו היא שילוב בין משחק תפקידים למשחק עמדות.

 

לפניך שבע דמויות שונות, עליך לכתוב את פרטי כל דמות על פיסת בריסטול ולתלות אותם על הקירות במפוזר מסביב לחדר (זכור! זו שבת ולכן צריך לתלות אותם ביום

- שישי. כך גם יכנסו החניכים לחדר ויתחילו להתעניין בנושא עוד לפני תחילת  - הפעולה).

 

שלב א': המדריך מסביר לחניכים כי הם יושבים כעת בישיבת "הועד הזמני, של ביריה ועליהם לקבל החלטה האם לנסות להלחם פעם נוספת על נקודה זו.

עליהם לקחת בחשבון כי זהו ניסיון שלישי, ובשני הניסיונות הקודמים הכישלון היה גדול וחברים רבים נפלו בקרבות אלה.

 

שלב ב': על כל חניך להסתובב בחדר, לקרוא את פרטי הדמויות ולהחליט עם איזו דמות הוא מזדהה.

 

שלב ג': כל החניכים שבחרו באותה דמות, מתיישבים באותה פינה ומגבשים לעצמם את ההחלטה האם לעלות בפעם השלישית לביריה?

 

שלב ד': כל "דמות" שולחת נציג אחד לכל "הדמויות" האחרות.

 

שלב ה': בכל פינה יושבים כעת "דמויות" שונות ועליהם להחליט כחברי

"הועד הזמני" האם לעלות לביריה פעם נוספת.

 

שלב ו': כל החניכים מתכנסים שוב ביחד ומקימים הצבעה.

 

 

הדמויות במשחק:

1. שמעון, קמב"צ ההגנה בגליל:

    אתם בוחנים את השאלה מנקודות מבט היסטורית או פוליטית, האם חשוב לעולם שנחזור לנקודה, מה יאמרו האנגלים, או, "דעת הקהל בארץ לא תהיה נוחה מכך", אני חושב שעלינו לעלות לשם, ולו בפעם המי יודע כמה, ואני יודע מה נצטרך להקריב לשם כך, אולם הנקודה מוארת שיוצרת רצף של ישובים. ברורה לי הסכנה אך נראה לי שאנו יכולים למעשה שכזה. ראו את נחישותם של הבחורים, הם רוצים לעלות בכל מחיר, ואנו לא נתנגד לכך. כאחראי על האזור ברורה לי חשיבות הנקודה.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. שלמה, מפקד ההגנה הארצי : 

עם כל הכבוד לחשיבותו של הגליל, דרך זו של לחימה רק תזיק, הן משום שמלחמה ,אבודה מראש" והן משום שאנו מסכנים בכך את מערכת היחסים עם הבריטים וסיכון זה משפיע על כל הלוחמים שבארץ ישראל. יש לבחון לעומק את הבעיה, האם בידינו היכולת להלחם, שאם לא - אזי כל רעיון אידיאולוגי לא יוכל לעמוד במבחן המציאות. מלחמתנו העיקרית היא בערבים ולא בבריטים, אל לנו להיגרר ליצירת אויב נוסף.

 

 

3. מר שוורץ, ראש הועד הציוני:

   עלינו לראות את הלחימה בגליל בתמונה כוללת ולא להצטמצם בביריה כנקודה

   פרטית. הסכנה אינה בגליל או בביריה, היא אורבת לנו בתל - אביב, שכן אם לא

   נגן היום על ביריה נראה את עצמנו לוחמים גם בירושלים, והעניין ברור אם ניפול

   שם בצפון - ניפול עד המדבר, לו מצבנו היה מצב גאולה ושלום בארץ ישראל, ורק

   ביריה הייתה מקום שעליו השאלה, יתכן והיינו נאלצים לוותר, אך במצב בו אנו

   עומדים היום, נסיגה פירושה לנסיגה כוללת מכל רחבי ארץ ישראל.

 

4. מנחם, שליח מגני הגליל:

    על שאלה הזו לא יחליט לא נועד הצירים, ולא ראש - הועד הציוני ולא מפקד

    ההגנה, אלא אנשי הנקודה מגני ביריה ותושבי האזור. החלטה גורלית זו

    צריכה ליפול בידי האנשים שעליהם מוטלת חובת ההגנה בגופם, ולהם גם הרצון.

 

5. יוסי, נציג הפועל המזרחי:

    מעבר לשיקולים של אסטרטגיה ופוליטיקה אל לנו לשכוח כי מדובר בשאלה

    ערכית, מדובר בישוב נקודה בארץ ישראל וזוהי שאלה שמעבר לעניין

    בטחוני - טכני. עיקר השאלה היא האם יש לנו צורך בארץ ישראל או לא?

   האם התיישבות היא ערך שאינו נמדד או נבחן עפ"י אילוצים זמניים -

   וברור לי שהתשובה היא אחת!!!

 

6. גד, לוחם מן השורה

    דווקא כלוחם אי אפשר לחשוד בי שאיני רוצה להלחם או להיאבק על הנקודה

    אך נראה לי שאחרי התבוסות הרבות והחברים הרבים שנפלו בקרבות, ללא

   תוצאה, ואני מדגיש - ללא תוצאה. אסור לנו לתת לעוד טיפת דם אחת להישפך

   לריק. איך אוכל לתרץ את מות חברי הטוב כשנפילתו הייתה לשווא, אולי הדורות

   הבאים יתחנכו על מסירות - נפשו ואומץ - לבו, אך בפועל , כיום הוא לא בין

   החיים והישוב לא קם.

 

 

 

7. אסתר, אלמנת חבר:

    בעלי הקריב את חייו למען המטרה המסוימת הזו, אם היום נחליט על ייאוש

    והרמת - ידיים, זה אומר שמותו של בעלי היה לשווא, ההקרבה הייתה לריק.

   חברים רבים נלחמו כאן באמונה שלמה ובביטחון בה', שיש סיכוי ליישב את

   הנקודה. צריך להאמין בכך, וחובתנו המוסרית והאידיאולוגית היא להמשיך

   באותו מפעל התיישבותי חשוב זה. ההיסטוריה של עמנו מלמדת אותנו לא

   להתייאש, להאמין ולהמשיך להיאבק במלוא כוחותינו.

שלוש הערות

 

1. יש להניח כי החלוקה המספרית של החניכים בין, הדמויות לא תהיה שווה, עליך

    המדריך לעבור בין הקבוצות ולנסות לייצג את "הדמויות החסרות".

 

2. לפני ההצבעה, המדריך ייתן סיכום של כל  הדעות. שים לב, הדגש יינתן לא על

    ההחלטה - בעד או נגד אלא על השיקולים שהביאו להחלטה:

    כמות החללים שנפלו.

    הסיכון של חללים נוספים שיפלו.

    הסיכוי מול הסיכון להצליח הפעם - לאור ניסיון העבר.

    שמירת קו הגבול מול נסיגה.

    שיקול כלכלי - נשק ותחמושת.

   שיקול אסטרטגי, פוליטי וכד'.

 

3. במידה והטיעונים של הדמויות ארוכים מידי לחניכיך, תוכל "לשלוף" מתוכם

    משפטי מפתח או להוסיף כראות עיניך.Visitor Comments: