Presentatie
leeftijden: 10-191830 bekekenView Detailsbekijken
Spelletje
leeftijden: 10-182064 bekekenView Detailsbekijken
Peula

What Is True Freedom?

מטרות

! נפריד בין המושגים "חופש חיצוני" ו"חופש פנימי" אמיתי

! התלמיד יתמודד עם המושג חירות ופירושו

! נבין שחופש אמיתי הוא החופש לפעול בדרך הטבעית לאדם ולא ע"פ יצריו (השולטים בו)

! התלמיד יבין שבכדי להיות חופשי יש להבדיל בין רצון ליצר

! התלמיד ילמד כי עליו להעלות את היצר לדרגת רצון

! התלמיד יתמודד עם מושג החירות אצל האדם הדתי ה"משועבד" למצוות

! עמ"י צריך תמיד לעבור 2 שלבים של חופש: במצרים (יציאה פיזית מעבדות) ואח"כ קבלת התורה.

הקמת מדינת ישראל ("להיות עם חופשי בארצנו") והשלב השני הוא לצקת תוכן אמיתי לחופש.

leeftijden: 12-1712661 bekekenView Detailsbekijken
Presentatie
leeftijden: 10-1004853 bekekenView Detailsbekijken
Artikelen
leeftijden: 15-10011405 bekekenView Detailsbekijken

 

Aanbevolen Links

Orot-Harav Kook
Orot-Harav Kook
The book- Orot in English