Jongeren organisatie

Filter opties:
Peula

All For One And One For All

1.discover the sentence “all for one, one for all “

                                      יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" "

2.build the Bnei Akiva semel puzzle.

leeftijden: 7-129988 bekekenView Detailsbekijken
Peula

And What Have You Done For Torah Ve'avodah?

רקע:

ערכי העשייה שמשתנים מעת לעת בעטיין של התמורות שחלות במרוצת הדורות, מותירים אותנו, נוער שמנסה להגשים ולתרום לבניין העם והארץ, מבולבל חסר מעש ותוהה, האם עדין ישנו קשר בין הרעיונות שמייצגת הסיסמא תורה ועבודה ובין דרכה המעשית. למה, אם כן, הפער קיים? האם אפשר אחרת?  

מטרות הפעולה:

1.        לאבחן את מצבו של הנוער בבנ"ע, האם הוא מגשים בחייו את מטרת תו"ע?

2.        להבין שאנחנו, כיחיד וכשבט, יכולים לתרום להגשמת ערכי תו"ע.

leeftijden: 10-1512955 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Birthday

פעולת אמצע שבוע

קהל יעד- נבטים- מעלות (10-13)

רקע:

לכבוד יום הולדת לתנועה נערוך את הפעולה כמסיבת יום הולדת.

נתלה בחדר בלונים שבתוכם יהיו כתובות משימות , נשמיע ברקע את שירי בנ"ע , נקשט את החדר בכרזות, חולצת תנועה ואביזרים נוספים של בנ"ע...

מטרת הפעולה:

 להכיר על קצה המזלג את ההיסטוריה של בנ"ע, משמעות הסמל.

יום הולדת זו הזדמנות מצוינת לחשבון נפש, לימוד על ההיסטוריה ומבט אל העתיד..

*לפני הפעולה נחלק הזמנות (נספח 1) – "בחן את עצמך".

ליובל- בשבטים שלא מתאים, נחלק מראש את ההזמנה בלבד.

leeftijden: 10-1314113 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Bnei Akiva In A Nutshell

Aleph: To learn as to what Bnei Akiva is all about! To learn about the semel and its significance. To understand what exactly is Torah ve’Avodah?

 Bet: To understand what exactly is Torah ve’Avodah?

leeftijden: 12-137203 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Every Tnouah Has A Name

רקע:

לתנועה שלנו יש סיסמא, ויש לה גם שם עם משמעות, והוא חלק מרכזי בתהליך הבירור של דרכנו בבנ"ע. מיהי האיש שעל שמו נקראה התנועה ולמה נבחר הוא מכל האישים האחרים?

מטרת הפעולה:

להכיר את אישיותו של רבי עקיבא ואת הסיבות שהתנועה נקראה על שמו, ולהבין את משמעות השם.

leeftijden: 10-1511864 bekekenView Detailsbekijken
Feest

Happy Birthday-bnei Akiva

The Chanichim should learn basic and important information about Bnei Akiva and identify and understand a bit more about Bnei Akita’s values and ideals.

leeftijden: 8-147580 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Is Ideals Good Only When We Young?

מטרת הפעולה:

החניך יבין שאידיאלים זה לא רק כשאתה צעיר, אלא זו דרך חיים!!!!

leeftijden: 12-1410179 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Just Keep Dreaming...

מטרת הפעולה:

החניך יכיר בחשיבות הרבה שיש בשאיפה לחלומות ובהגשמתם, לאור דרכם של יחיאל אליאש והר' נריה.

leeftijden: 14-1517854 bekekenView Detailsbekijken
Traktatie

License

מי נתן לכם רישיון? הרב אייל ורד

מדריכים יקרים ה' עמכם.

כידוע לכם, היום לכל דבר צריך לקבל רישיון. רישיון לרכב, ורישיון לאקדח, רישיון לכלב, ורישיון למחסן, או סגירת מרפסת,

חלק מהרישיונות הם לדברים חשובים, וחלק ממש לא,

leeftijden: 16-189616 bekekenView Detailsbekijken
Peula

Mifkad

Inform chanachim about mifkad to give them more understanding of this ritual.

leeftijden: 9-157935 bekekenView Detailsbekijken
Korte Artikelen
leeftijden: 10-1811969 bekekenView Detailsbekijken

Recommended Links

OR- Sderot OR- Sderot
media- IBA media- IBA
Forum Morim Forum Morim
Hebron Hebron
misrad hachinoch marpad-purim misrad hachinoch marpad-purim
Ha-Lol- Chanuka Ha-Lol- Chanuka
OU- life cicle OU- life cicle
Links to sites about each holiday.
mkm- Haifa- Chanuka- songs mkm- Haifa- Chanuka- songs