Musicas

Opções de filtro:
Musica

"אם אשכחך ירושלים

Paroles de "אם אשכחך ירושלים

Idade: 8-2011494 ViewsView DetailsVista
Musica

A Song Sheet For Yom Yerushalaim

שירון ליום ירושלים.

Idade: 10-10017642 ViewsView DetailsVista
Artigo

Apprendre Une Chanson

Comment apprendre une chanson aux hanihim ?

Idade: 14-168476 ViewsView DetailsVista
Musica

Comme Toi

Paroles de Comme toi de Jean Jacques Goldmann

Idade: 9-189134 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Eretz Yisrael-song & Story

מטרות הפעילות: התלמידים יבינו את הסיפורים שמאחורי שירים מוכרים הקשורים בירושלים ובמדינת ישראל.

Idade: 7-1218041 ViewsView DetailsVista
Musica

Friday Night Songs

שירון מוכן להדפסה לערב שבת כולל אשת חיל וקידוש

Idade: 1-10019526 ViewsView DetailsVista
Musica

Jerusalem- Song Sheet

שירון עם שירי ירושלים

Idade: 1-10012199 ViewsView DetailsVista
Apresentacao

Jerusalem Songs Slideshow

מצגת עם שירי ירושלים בעברית ותעתיק באנגלית

Idade: 6-10025789 ViewsView DetailsVista
Musica

Mitsva Gedola

מצווה גדולה ליהות בשמחה תמיד''

Idade: 5-188442 ViewsView DetailsVista
Musica
Idade: 0-014932 ViewsView DetailsVista

Links Recomendados

Tnuva- Shavuot
Tnuva- Shavuot
Shavout Recipes