Ideas For Elol - רעיונות לאלול

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Peula Idiomoa: Hebrew

Edad 10 - 20

Cantidad de participantes en el grupo 10 - 100

Tiempo estimado: 45 minutos

Más detalles...

Descargar

Ideas for Elol- HEB.doc (36 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 7085
Descargadas por tiempo: 1469

Rated 384 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso

רעיונות לחודש אלול


Contenidos de los recursos

אלול

 

מערך "תשובה ותפילה וצדקה"

 

תשובה:   1. לשאול אותם מה אומר להם  המושג "חזרה בתשובה"                                                      

ולהגיע למסקנה שתשובה זה דבר ששייך אלינו, בחיי היומיום.  בחבריא ב' אפשר לעשות זאת ע"י משחק עמדות.

                    2. שיחה עם אדם שחזר בתשובה (למרות שזה מחזק את הסטריאוטיפ ש"חוזר 

                        בתשובה" הוא אדם חילוני שהפך להיות דתי זה יכול להיות מאוד מעניין)

 

תפילה:                     להביא דברים שלא מקובל  להתעסק אתם כגון: להביא חזן שילמד ניגונים 

                        ופיוטים לתפילות של ימים נוראים.

                        פעילות סניפית :חידון בנושא התפילה - בקיאות בסידור ובמחזור

                                        (לאחר שלמדו את הנושא ונבחנו עליו בשבטים)

 

צדקה:       עניין של "ואהבת לרעך כמוך "

- התנדבות (בנקיון  בתי קשישים, לשמח זקנים בבית אבות או ילדים בבי"ח)

- מכירה פומבית של חפצים שתרמו החניכים (פרטים נוספים במחוז)  כל ההכנסות קודש לצדקה.

 

*  סיור לילי בין בתי הכנסת, לשמוע סליחות בכל מני נוסחים.

*  ללכת להתנדב  -  למשל לצבוע בית אבות.

*  שבוע מושגים - נותנים לכל שבט נושא של מושגים ביהדות, לכל חניך מושג לדוגמא: נטילת ידים,  חזרת הש"ץ וכו'

                             מטרת כל חניך שידעו על המושג שלו כמה שיותר חניכים אחרים.

                             בסוף השבוע חידון מושגים כאשר הזוכה הוא זה שהכי הרבה ידעו את המושג שלו.

*  שבוע גמדים וענקים בנושא הלכה.

*  הזמנת רב לשיחות התעוררות.

 Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El Calendario Jud?o > Días de arrepentimiento (Elul - Tishrei)
» Todo > Judaismo > Teshuva
Visitor Comments: