Stop! - עצור!

Details du fichier:

Type de ressource: peoula (activite) dans: Hebrew

Ans 13 - 16

Taille du groupe 10 - 30

Temps estime: 45 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 6480
Téléchargés: 1218

Rated 330 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu

רקע:

כל החיים אנחנו רצים.

7 בבוקר,   השעון מצלצל,   מברשת שיניים,   מראה,   סלט ירקות,   תיק לבי"ס,   צלצול,   הפסקה,   ספר,   טלוויזיה,   ארוחת ערב,   טלפון,   מיטה.

7 בבוקר,   השעון מצלצל     עוד שנה עברה.

 

לפעמים צריך גם לעצור ולבדוק: להרים את הראש כששוחים בבריכה, ולבדוק אם שחיתי בקו ישר.

 

מטרה:

החניך יבין שאחת ממטרות חודש אלול- עצירה ובדיקת השנה שברחה לה.

 

שלבים:

1. סדר היום שלי

2. משחק מסלול

3. מר אינזמן

4. סיכום


Contenu de la ressource

בס"ד

עצור !!!

 

רקע:

כל החיים אנחנו רצים.

7 בבוקר,   השעון מצלצל,   מברשת שיניים,   מראה,   סלט ירקות,   תיק לבי"ס,   צלצול,   הפסקה,   ספר,   טלוויזיה,   ארוחת ערב,   טלפון,   מיטה.

7 בבוקר,   השעון מצלצל     עוד שנה עברה.

 

לפעמים צריך גם לעצור ולבדוק: להרים את הראש כששוחים בבריכה, ולבדוק אם שחיתי בקו ישר.

 

מטרה:

החניך יבין שאחת ממטרות חודש אלול- עצירה ובדיקת השנה שברחה לה.

 

שלבים:

1. סדר היום שלי

2. משחק מסלול

3. מר אינזמן

4. סיכום

 

שלב א': סדר היום שלי

נציג ביחד עם החניכים את מה שתיארנו ברקע: החיים שרצים כמו שעון מטורף.

 

נחלק לכל מספר חניכים (תלוי במספר החניכים), פתק עליו רשומה פעולה שאנו עושים במשך היום.

 

לדוגמא:

צחצוח שיניים, אכילה, למידה, כדורסל, העברת ערוץ טלוויזיה, שינה, דיבור בטלפון.

 

כל חניך או קבוצה יציגו את הפעולה שהם קיבלו. יש לדאוג שהם יציגו את הפעולה בצורה טובה. כדאי להביא להם עזרים (מברשות שיניים, כדורסל, כרית וכו') כדי להלהיב את החניכים.

המדריך יספר את סדר יומו, וכל פעם שהוא מזכיר פעולה, החניך / החניכים שהפעולה הזו "שלו"- יבצע אותה. בהתחלה נעבור לאט על סדר היום, לפי הסדר. אח"כ נגביר את הקצב, ואת הסדר של הפעולות: קודם כדורסל, אחרי זה צחצוח שיניים

 

שלב ב': משחק מסלול

נחלק את השבט לקבוצות ונשחק עם החניכים משחק מסלול. מטרת המשחק לשלב כמה דברים:

1.      הוספת ידע על אלול - תשרי.

2.      שאלות על השנה שחלפה.

נצייר מסלול בצורת נחש על בריסטול או גיליון נייר. בכל כמה צעדים נצייר סימן קריאה, כוכב, או עצור.

לדוגמא בלבד (תחשבו על רעיונות שמתאימים לכם):

 

 

 

בכרטיסים עם סימן קריאה מאחור- יהיו שאלות ידע על חודש אלול:

 

1. מהי התפילה האחרונה ביוה"כ? (נעילה)

2. מתי יוצאים ב"כיסים מרוקנים"? (תשליך)

3. איזה מזל הוא חודש תשרי? (מאזניים)

4. לפי התורה איזה חודש הוא חודש תשרי? (7)

5. עד כמה פעמים עלי לבקש סליחה מחברי? (3)

6. מהו יום האריכתא? (יוה"כ)

7. כמה תקיעות תוקעים ביוה"כ? (100)

8. איך ידעו ביוה"כ בזמן בית המקדש, שהקב"ה סלח לישראל? (הכהן הגדול יצא מקודש הקודשים)

9. מה ארע ב-ג' תשרי? (צום גדליה, רצחו את גדליה בן אחיקם)

10. מה משותף בין ראש השנה לט"ו בשבט? (שניהם זמן התחלה- ר"ה, ראש לשנים וט"ו בשבט, ראש לאילנות.)

11. מה תברך את חברך ביוה"כ? (גמר חתימה טובה)

12. מצאו את המילה המשותפת ל- תשובה, בית, קורא? (בעל)

13. מצאו את המילה המשותפת ל- תשליך, הדרך, נעילה? (תפילה)

14. מצאו את המילה המשותפת ל- ברכה, נסיעה, ביקור? (כרטיס)

15. ע"פ רמזים עליך לגלות שם מאכל בן 3 אותיות שנהוג לאכול בר"ה

א.             קפד זנבו- וקבל בעל חיים הנהנה מטעמו (דבש)

ב.             קפד ראשו- ותקבל חבילת פרחים (גזר)

ג.               קפד ראשו- ותקבל את ההפך מטעמו (תמר)

ד.              קפד זנבו- ותקבל כלי חשוב לצורך קניות (סלק)

16. מאיזה ספר קוראים את ההפטרה ביוה"כ? (יונה)

 

בכרטיסים עם כוכב מאחור- יהיו משימות:

 

1. ספר סיפור במשך 2 דקות והכנס כל כמה מילים את המילה סליחה.

2. יש לך 2 דקות לשכנע את החניכים לחזור בתשובה, אך עליך לדבר למיקרופון  גזר וברגע שתתקע ולא יהיה לך עוד מה להגיד תאכל מהגזר.

3. הוצא מהמילה ימים נוראים כמה שיותר מילים.

4. עליך, תוך 2 דקות, לאכול את התפוח הנמצא בקערת מים, ללא עזרת ידיים.

5. עליך להגיד את המשפט הבא שלש פעמים ומהר ככל האפשר: גנן גידל דגן בגן, דגן בגן גידל גנן.

6. עליך להעביר בתוך דקה את גרגירי הרימון מצלחת אחת לשניה ע"י קש.

7. בחר חבר- עליכם ללא עזרת ידיים, להגיע לתמר ע"י אכילת החוט.     

מה עשיתם השנה שבטוח לא תעשו שוב?

 


בכרטיסים עם סימן עצור מאחור -  יהיו שאלות שקשורות לעצירה:

כמה זמן הסתכלתם בטלוויזיה השנה?

 

איזה שיר הכי אהבתם השנה?

 

מתי בפעם האחרונה שטפתם כלים?

 

מה היה הדבר הכי יקר

שקניתם השנה?

 

מה הדבר הכי, הכי, חשוב שלמדתם השנה?

 

בכמה משחקי כדורסל ניצחת השנה?

 

האם אתם מרוצים מהשנה האחרונה?

 


 

שלב ג': מר אינזמן

הסיפור מופיע כנספח לפעולה.

אפשר לחלק את הסיפור לחניכים בכל מיני צורות:

1.      נצלם כל תמונה על דף רגיל, ונספר את הסיפור בעזרת הדפים.

2.      נחלק לכל חניך את הסיפור בצורת ספרון קטן, או בתוך פילים ריק.

אפשר לתת לכל חניך לספר חלק מהסיפור.

 

שלב ד': סיכום

נסכם את הפעולה בצורה מעניינת.

אחד המדריכים (ואם אין מדריך נוסף, אז חניך) יתחיל ללכת מצד אחד של החדר לשני, בלי להפסיק. נספר לחניכים שיש אנשים שאף פעם לא עוצרים. הם לא עוצרים גם כשהם נתקלים במכשול (נניח כסא או ספסל לפני המדריך שצועד, והוא יטפס עליו). הם לא עוצרים כשהם עייפים (המדריך יעשה תנועה של אדם עייף). הם לא עוצרים בקיץ (שמש כרקע), ובחורף (נשפוך עליהם קצת מים).

הם לא עוצרים גם כשכדור פוגע להם בראש (), הם לא עוצרים גם כששואלים אותם שאלה.

הם אפילו ישנים תוך כדי תנועה. הם לא עוצרים גם באדום (רמזור אדום), הם פשוט ממשיכים לדרוך במקום, ומחכים לרמזור ירוק.

הם לא עוצרים, לא בלילה, ולא ביום. הם גם אוכלים בהליכה, ומקנחים את האף בריצה. כשנגמר להם הכוח, הם זוחלים בריצה.

אבל לפעמים גם הם עוצרים כדי לבדוק מה הם הספיקו, ומה לא, לאן הם הגיעו ומה הם פספסו. מסתכלים אחורה כדי לדעת לאן צריך להתקדם קדימה (כדאי לתת למדריך מפה כדי שיבדוק לאן הוא צעד ולהיכן הוא צריך להגיע). המדריך ימשיך ללכת מצד לצד, ואנחנו נעביר את המסר בחזרה לחיים שלנו- כל אדם צריך לפעמים לעצור ולבדוק במה הייתי טוב - ובמה לא, מה הצלחתי ומה פקששתי. להסתכל מה עשיתי אתמול, כדי להחליט מה לבצע מחר.

 

הערה: לפעמים כשאנחנו מגיעים לסיכום, אף אחד לא מקשיב, ולכן כדאי לסכם תוך כדי הצגה, או הפעלה אחרת.

בסיכום נכלול את כל השלבים שהעברנו בפעולה.Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Between Man and Himself > General
» All > Judaism > General
» All > Judaism > Teshouva
» All > Le calendrier juif > Les jours de Repentance(Elul-Tishri)
Visitor Comments: