ויצא

אפשרויות סינון:
פעולה

Chutes And Yaacov's Ladder

Goal: To review the story of Yaacov and his dream and some trivia about

Israel, and of course to have fun!!

גילאים: 1-128252 צפיותView Detailsפתיחה
מצגת

Play – Yaacov’s Dream (younger Kids)

To understand Yaacov's dreams

גילאים: 8-1210946 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

Parshat Vayetze

To teach the chanachim about parshat Vayetze

גילאים: 4-66882 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

Ladders To Israel

To teach the chanachim about Parshat Vayetze and Yaakov's dream and also about the land of Israel through an interactive quiz.

גילאים: 8-108429 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

Parshat Vayetzi

To teach the chanachim the meaning of our identity. That an identity is what makes us unique and different. That there are two things that define our identity: our Hashkafa and our Mitzvot- or in other words our mind and our body. That the mind is more important because the body does what the mind says. In this peula we will attempt to inform the Chanichim about what our identity is and how it makes us different.

גילאים: 6-96257 צפיותView Detailsפתיחה
פעולה

חשיבותו של השם

Aims OF Peula:

·        To learn that each name has a meaning

·        To learn about the life of Rabbi Akiva

·        To think about what names say about a Person and why we are called Bnei Akiva

גילאים: 8-158521 צפיותView Detailsפתיחה
דף מקורות
גילאים: 8-137253 צפיותView Detailsפתיחה

קישורים מומלצים

שבועות בישיבת אור עציון
שבועות בישיבת אור עציון
דפי לימוד לשבועות מבית אור עציון
ישיבה- חנוכה
ישיבה- חנוכה
מאמרים בנושא חנוכה
על ישראל
על ישראל
תצלומי אוויר של ישראל, קישורים לאתרי ידע בכל נושא על ישראל, כתבות, תמונות ומידע כללי על ישראל.