World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

יום פטירת רבי עקיבא

פרטי האירוע :

תאריך עברי: י תשרי ג'תתצז

תאריך לועזי: 23 ספטמבר, 136

פרטים נוספים:

רבי עקיבא נהרג ע"י מלכות רומי כשסרקו בשרו במסרקות של ברזל והיה אחד מעשרת הרוגי מלכות

תוך כדי שהרגוהו קרא שמע ישראל ויצאה נשמתו באחד

על שמו נקראים בני עקיבא


קישורים רלוונטיים:
1. פעולות על רבי עקיבא
יום פטירת רבי עקיבא