70 Names For Jerusalem - 70 שמות לירושלים

Detalles del archivo:

Tipo de recursos: Source Sheet Idiomoa: Hebrew

Edad 6 - 100

Cantidad de participantes en el grupo 1 - 100

Tiempo estimado: 1 minutos

Más detalles...

Descargar

70 Names for Yerushalayim- Heb.doc (54 KB)

 
Comentarios y criticas 

Stats:
Vistas por tiempo: 32768
Descargadas por tiempo: 12299

Rated 57 times
Add this file to your personal library.

Haben Sie diese Datei heruntergeladen und haben Sie etwas zu teilen?
Hier ist der Ort!Objetivo del recurso
כל 70 השמות לירושלים

Contenidos de los recursos

שבעים שמות  לירושלים

"ירושלים הרים סביב לה  וד' סביב לעמו"

הרד"ק מבאר, שעיני כל העולם על ירושלים וכולם שואפים לכובשה והקב"ה אומר אני בחרתי את עם ישראל ובחרתי את א"י , ובחרתי את ירושלים בתוך א"י לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

א

ירושלים

לו

עיר קברי אבות

ב

שלם

לז

עיר שחוברה יחדו

ג

ציון

לח

העיר יונה

ד

עיר- דוד

לט

עיר הפרזות

ה

יבוס

מ

נוה שאנן

ו

העיר

מא

יפה נוף

ז

אריאל

מב

האם

ח

ד' – יראה

מג

חיים

ט

עיר האלוקים

מד

ידידות

י

עיר ד' צבקות

מה

גילה

יא

כסא ד'

מו

משוש כל הארץ

יב

ד' שמה

מז

כלילת יופי

יג

בית- קל

מח

רבתי עם

יד

עיר הקודש

מט

בעל המון

טו

הר הקודש

נ

שער בת רבים

טז

קדוש ישראל

נא

דלתות העמים

יז

מקדש

נב

אבן מעמסה

יח

הר מועד

נג

סף רעל

יט

קרית מועד

נד

גיא חזיון

כ

הר חמד

נה

גיא היונים

כא

חפציבה

נו

יושבת העמק

כב

ההר הטוב

נז

צור המישור

כג

מרום

נח

שדה זרע

כד

הקריה

נט

חגוי הסלע

כה

קרית מלך רב

ס

הנצח

כו

קריה נאמנה

סא

מנוחה

כז

קריה עליזה

סב

דרושה

כח

קריה נשגבה

סג

אוה

כט

קרית משוש

סד

טבור העולם

ל

עיר יהודה

סה

עין העולם

לא

עיר הצדק

סו

צואר

לב

עיר האמת

סז

פלטין

לג

עיר הומיה

סח

הר המור

לד

עיר תהלה

סט

בית השלום, עיר השלום

לה

עיר עוז

ע

עדן

 
ששה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבוא ואחד מהם שמה של ירושלים , מנין? (לפי הכתוב בנבואתו של ישעיהו) " וקרא לך שם חדש אשר פי ד' יקבנו" .Recursos relacionados se pueden encontrar en:
» Todo > El Calendario Jud?o > Yom Yerushalayim
» Todo > La Tierra de Israel > Lugares en Israel > Jerusalem
Visitor Comments: