Tzav

Filter Options:
Treat

Shvatz Tzav

אז מה זה בכלל שב"צ? השב"צ נולד לפני מעל לשנה בסניף קדומים. שב"צ זה ראשי תיבות של "שבת בצהריים", זמן הלימוד של הדפים. 10 דקות- רבע שעה לפני המפקד מגיעה לסניף חבורה של מדריכים וחניכים שרוצים, ולומדים בכיף. מומלץ לסניפים שרוצים לארגן לימוד לפני המפקד (או בזמן אחר), וכמובן- אפשר גם לקרוא לעצמכם את הדפים באתר.

Ages: 10-166536 viewsView DetailsView

Recommended Links

Matach site- Tu Bishvat
Matach site- Tu Bishvat
History about Tu Bishvat
WEJEW- Jewish Movies
WEJEW- Jewish Movies
Movies about the the jewish history, israel etc.