"אם אשכחך ירושלים

Details du fichier:

Type de ressource: Chanson dans: French

Ans 8 - 20

Taille du groupe 5 - 50

Temps estime: 10 minutes

Pour plus de détails...

 
Commentaires et examens

Stats:
Vues: 11521
Téléchargés: 1458

Rated 447 times
Add this file to your personal library.

Avez-vous tèlècharger ce fichier et avez-vous quelque chose à partager?
C'est l'endroit!Bu
Paroles de "אם אשכחך ירושלים

Contenu de la ressource

 

 

"אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי

אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

תהילים קל''ז

 

 

 

« Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie

Que ma langue se colle à mon palais si je ne me souviens pas de toi

Si je ne mets pas Jérusalem au dessus de ma joie»

 Les ressources relatées peuvent etre trouver sous:
» All > Chansons
» All > Le calendrier juif > Yom Yeroushalaim
» All > Eretz Yisrael > Places in Israel > Jerusalem
Visitor Comments: