סיום מלחמת העצמאות בהנפת דגל הדיו באילת

פרטי האירוע :

תאריך עברי: ט אדר ה'תשט

תאריך לועזי: 10 מרץ, 1949

פרטים נוספים:

העיר אילת שוחררה על-ידי חיילי חטיבת הנגב ב-10 במרס 1949, במסגרת מבצע "עובדה". העיר אום רשרש (אילת) נשלטה אז על-ידי חיילי הלגיון הערבי של ירדן, ומטרת המבצע הייתה כיבוש הנגב לפני חתימת הסכמי שביתת נשק עם ירדן. חיילי חטיבת הנגב, בסיוע חטיבת גולני, ביצעו את המשימה בהצלחה. עם סיום כיבוש תחנת המשטרה בעיר הניפו החיילים את דגל הדיו, שהפך סמל לניצחון.


סיום מלחמת העצמאות בהנפת דגל הדיו באילת