חודש אלול, הימים הנוראים וחגי תשרי

File details:

Resource Type: Shiur in: Hebreeuws
Age: 15-18
Group Size: 5-30
Estimated Time: 90 minutes

Further Details...

Download

Download this file (22 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 7801
Downloaded: 1346

Rated 290 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Contents

חודש אלול, הימים הנוראים וחגי תשרי

 

                        בימים הנוראים יש הרבה מנהגים שהסיבות שלהם לא מפורסמות.  בחיבור הזה אני רוצה להסביר את סיבות התפילה וקריאת התורה של יום כיפור. 

            הדברים שאני יודע על יום כיפור :  יום כיפור חל בי' בתשרי, אנחנו קוראים בתורה   על התוכחה ובהפטרה אנחנו קוראים ספר יונה,  שעקדת יצחק זה רעיון חשוב ביום כיפור, יש חמישה איסורים ביום כיפור, יש מנהג ללבוש בגדי לבן.

            השאלות שאני שואל כדי לדעת על הנושא בהרחבה רבה יותר: למה יום כיפור חל דווקא בי' בתשרי? למה  אנחנו קוראים בתורה על התוכחה ובהפטרה אנחנו קוראים ספר יונה? למה עקדת יצחק זה רעיון חשוב ביום כיפור? מה הסיבה לכך שיש חמישה איסורים ביום כיפור? למה יש מנהג ללבוש בגדי לבן?

            יום כיפור חל דווקא בי' תשרי בגלל שביום הזה משה קבל את שלוש- עשרה מידות מה'.  ובמידות האלו אנחנו משבחים את ה' ואנחנו מקוים שהוא יסלח לנו ביום שאנחנו נחתמים בספר זכיות וחובות.

            אנחנו קוראים את פרשת התוכחה בגלל שכשאנחנו קוראים על מעשים שלא ראויים בינינו לבין ה' זה עוזר לנו להבין  איך להתנהג בצורה הנכונה לה'.

            אנחנו קוראים את ספר יונה בגלל שאנחנו רוצים שבאותן דרך שה' סלח לאנשי נינוה הוא יסלח לנו.

            עקדת יצחק זה רעיון חשוב בגלל אנחנו רוצים להשוות את יחס של אברהם ויצחק ליחס בין הקב"ה ועם ישראל.  כמו שאברהם כבש את רחמיו על יצחק הוא היה מוכן לעשות רצון ה', כך אנחנו רוצים שה' יכבוש את כעסו וימחל לעמו.

             יש חמשה איסורים ביום כיפור כדי להרחיק עצמנו מהחושים שגורמים לנו לחטוא.

            יש לנו מנהג ללבוש בגדים לבנים כי אנחנו רוצים להיות כמו מלאכים, וגם לובשים קיטל לבן כי זה דומה ללבוש כשאנחנו מתים וזה מזכיר לנו שמתים בסוף. 

ביבליוגרפיה

1. אליהו כיטוב, ספר התודעה , הוצאת פלדהיים, 1997, עמוד 72.

2. סידור תהילות ישראל השלם, אהרן רובינשטיין, עמוד 15 

3. חמשה חומשי תורה, הוצאת מילר, תשנ"א, עמודים: 338, 339, 340.

 

אנשים

1.       הרב דניאל וולף

2.        הרב יצחק סלצר

3.        יהושע הואVisitor Comments: