Idea For An Elol Night - רעיון לערב סליחות

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 10-17
Group Size: 5-50
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 8051
Downloaded: 1048

Rated 351 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

מטרה: שיפנימו את המסר 'תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'

מטודות העברה: סרטים ודיון


Resource Contents

רעיון לערב סליחות מקורי:

מתאים לתיכון או ליסודי - לכל אחד מתאימים את המסר - שיהיה ברמה שלהם.

 

מטרה: שיפנימו את המסר 'תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'

מטודות העברה: סרטים ודיון

חומרים: מקרן, DVD או מחשב עם כונן DVD

סרטים: המופע של טרומן, מלך האריות ותעביר את הלאה (ובאנגלית- The Truman Show, The Lion King, Pay it Forward)

 

מהלך הפעילות: מקרינים קטעים קצרים מכל סרט שממחישים את הנושא:

תשובה: מלך האריות, כשסימבה בורח מהאחריות, ואז חוזר ואחרי שכנוע ארוך ומייגע ומחליט לחזור להנהיג את האריות. אפשר גם להשוות למשה רבינו שלא רצה להיות המנהיג של עמ"י.

תפילה: המופע של טרומן - הוא מדבר ישירות עם ה' (כביכול) לאורך כל הסרט. לבחור כמה קטעים נבחרים.

צדקה: תעביר את זה הלאה - כל הרעיון של נתינה ללא ציפייה לקבל משהו בחזרה הוא עילאי וחשוב. ילד אחד מחליט להמציא חוק - אם משהו עוזר לך, אל תחזיר לו טובה, אלא תעזור לעוד שלושה אנשים וכן הלאה. אפשר גם להראות את סוף הסרט, אחרי שהילד מת וכל מי שהחסד הגיע אליו מופיע מחוץ לבית הורי הילד עם נר. סוף חזק במיוחד.

לסיים עם דיונים בקבוצות קטנות. חשוב שהקבוצות יהיו קטנות כדי שכל אחד ידבר. מה אנחנו מקבלים על עצמנו לשנה החדשה? איך הסרטים האלה קשורים לחיינו האישיים? מה אני יכול לאמץ מכל אחד מהסרטים האלה?

 Visitor Comments: