Stromingen In Het Zionisme

File details:

Resource Type: Peula in: Nederlandse
Age: 1-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 50 minutes

Further Details...

Download

Download this file (197 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3229
Downloaded: 1306

Rated 354 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal
Het doel van deze peula is om de chanichim (maar ook de madrichiem) meer te leren over de verschillende stromingen in het Zionisme.

Required Props & Materials
-

Resource Contents

Hier volgt chomer over de verschillende stromingen binnen het Zionisme. Deze peulah gaat over het Eerste Zionistische Congres in Basel en het Politiek Zionisme, waar Herzl de voorman van was.

De komende keren komen andere stromingen aan bod.

Lees zelf als madriech De Jodenstaat geschreven door Herzl. Het is niet zo een dik moeilijk boek, je bent er zo door. Er staat ook een overzicht van Herzls leven in.

Je kan met de oudste kwoetsah er goed over praten. Bereid je wel voor !

STROMINGEN IN ZIONISME.

Zionisme bestaat uit meerdere facetten, is dynamisch met facties

links, rechts, religieus en seculair en is een levende beweging waarvan de verenigende link is de liefde voor Israel.

Doel:

- begrijpen van de verschillende filosofieën die er in het moderne Zionisme te vinden zijn.

- Leren over de personen die de verschillende stromingen hebben gevormd in de Zionistische beweging.

- Bevatten hoeveel gezichten en in leven Zionisme is.

Introductie:

In 1897, werd de Joodse wereld verrast door het nieuws van het eerste Zionistische Congres in Basel, Zwitserland.

Het oude -nieuwe idee van Zionisme startte een golf van enthousiasme door de hele Joodse wereld. Theodor Hetzl gaf het een nieuw gezicht.

We kennen allemaal de uitdrukking twee Joden, drie meningen.

Zionisme was hierop geen uitzondering. Er waren veel verschillende filosofieën binnen de beweging zowel religieuze als politieke filosofieën .

Er was echter een ook een overeenkomstige factor, ze hadden uiteindelijk een zelfde doel: Het oprichten van een Joodse staat/thuisland in Erets Jisrael.

LINKS, RECHTS, RELIGIEUS en SECULIER.

Zionistische filosofie

persoonlijkheid

Politieke ideologie

Politiek zionisme

Theodor Herzl

(1860-1904)

Cultureel zionisme

Achad Ha am

(1856-1927)

Socialistisch zionisme

A.D. Gordon

(1856-1922)

Religieus zionisme

Rav A.I. Kook

(1865-1935)

Revisionistisch zionisme

Ze ev Jabotinsky

(1880-1940)

Achad Haam / Asher Ginsburg

A.D. Gordon

Harav A. I. Kook

Th. Herzl

Z. Jabotinsky

LEES HET BLAD HIERONDER : Het Programma van Basel.

Herinner de chanichiem eraan hoe revolutionair het concept was van een raad van Joden die opkwamen voor een Joods thuisland in Erets Jisrael bijna 2 millennia na de Romeinse verwoesting van de Tempel.

Bespreek de twee vragen die eronder staan.

PROGRAMMA VAN BASEL.

Theodor Herzl noemde het Eerste Zionistische Congres een symbolisch parlement voor hen die sympathie hadden voor implementatie van Zionistische doelen. Herzl had geplant dat de vergadering in München zou zijn, maar door de plaatselijke Joodse oppositie verplaatste hij de vergadering naar Basel, Zwitserland. Het Congres vond plaats in het concerthal van de Basel Municipal Casino.

Het eerste Zionistische Congres opende op 29 augustus 1897 en werd bijgewoond door 204 deelnemers van 17 landen. Na een feestelijke opening,waar verwacht werd dat men formeel gekleed kwam, kwam het congres to business. De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren de presentatie van Herzls plannen, de oprichting van de Wereld Zionistische Organisatie en

de declaratie van Zionistische plannen zoals geformuleerd in het Programma van Basel (zie hieronder). Herzl werd gekozen als President van de organisatie en Max Nordau als een van de drie vicepresidenten.

HET BASEL PROGRAMMA 1897

Dit Programma gaf de richtlijnen voor het werk van de Zionistische Organisatie,van zn beginselen bij het Eerste Zionistische Congres (augustus 1897) tot de oprichting van de Staat Israel. Er staat:

Zionisme wil het Joodse volk zeker stellen van een algemeen erkend, legaal, veilig thuisland in Palestina voor het Joodse volk. Om dit doel te bereiken voorzag het Congres in de volgende methoden:

1. Het aanmoedigen van het vestigen in Palestina met Joodse agrarische arbeiders, werkers en ambachtslieden.

2. De vereniging en organisatie van alle Joden in plaatselijke en algemene groepen, rekening houdend met de wetten van de respectieve landen.

3. Het versterken van de Joodse zelfbewustzijn en nationale bewustzijn;

4. De voorbereiding voor het verkrijgen van instemming van verschillende regeringen die nodig zijn voor het bereiken van het doel van het Zionisme.

VRAGEN:

1. Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze punten ?

2. Wat zou jij toegevoegd of weggelaten hebben uit dit Programma.

3. Hoe zou jij een 4 punten programma samenstellen voor acties voor Zionisme in de 21ste eeuw ?

POLITIEK ZIONISME.

Theodor Herzl (1860 1904) was de vader van politiek Zionisme en grondlegger van het Wereld Zionistisch Organisatie. Terwijl hij in Parijs werkte als journalist voor een krant in Wenen van 1890 tot 1895, werd Herzl opgeschrikt door het toenemende antisemitisme in Frankrijk. Herzl was zelf een geassimileerde Jood met minimale binding met het Jodendom.

De Dreyfus Affaire en het publieke geroep om Dood aan de Jood bracht Herzl tot de conclusie dat de enige oplossing voor de Joodse vraag was een massa uittocht van Joden van de landen die ze treiterden en settelen in een land van hun zelf. Hij wijdde de rest van zijn leven aan de realisatie van dit doel.

Hieronder volgen fragmenten uit zijn boek DE JODENSTAAT

En vragen hierover. Dit boek staat in de bibliotheek van het moadon.

DE JODENSTAAT (1896). Geschreven door Herzl.

Het hele plan is in zijn eigenlijk heel eenvoudig en moet dat ook zijn zodat iedereen het kan bevatten.

Men geve ons de soevereiniteit over een voor de gerechtvaardigde behoeften van ons volk toereikend deel van het aardoppervlak. Voor al het overige zullen wij zelf zorgen.

Het ontstaan van een nieuwe soevereiniteit is niets belachelijks of onmogelijk. We hebben het in onze dagen immers meegemaakt bij volkeren die niet, zoals wij, middenstandsvolkeren, maar armere, ongeschoolde en daardoor zwakkere volkeren zijn. De regeringen van de door antisemitisme gekwelde landen zijn bijzonder geïnteresseerd ons te helpen bij het verwerven van deze soevereiniteit.

Voor de in principe eenvoudige maar in zijn uitvoering gecompliceerde opgave worden twee grote organen in het leven geroepen: de Society of Jews en de Jewish Company.

Wat de Society of Jews wetenschappelijk en politiek heeft voorbereid, wordt door de Jewish Company in praktijk ten uitvoer gebracht.

De Jewish Company zorgt voor de liquidatie van alle vermogensbelangen der wegtrekkende Joden en organiseert het economisch verkeer in het nieuwe land.

De Society of Jews zal met de huidige machthebbers in onderhandeling treden, en wel onder protectoraat van Europese mogendheden, indien deze duidelijk begrijpen waarom het gaat. Wij zouden de huidige machthebbers reusachtige voordelen kunnen bieden, een deel van hun staatsschuld kunnen overnemen, verkeerswegen kunnen bouwen- die wijzelf toch ook nodig hebben en nog veel meer. Maar bij het ontstaan van een Jodenstaat alleen al zouden de buurlanden reeds winnen, omdat het in cultuur brengen van een landstreek de waarde van zijn omgeving vermeerdert, of dit nu op kleine of grote schaal gebeurt.

VRAGEN:

1. Waarom leidden het succes van de Zionisten op economisch gebied en in de landbouw tot grotere Arabische immigratie ?

2. Kan je hedendaagse equivalenten bedenken voor de Society of Jews en de Jewish Company?

3. Herzls plan was eigenlijk heel eenvoudig. maar was het realistisch ?

We zullen planten voor onze kinderen op dezelfde mannier als onze vaders de traditie hebben behouden voor ons. Onze levens vertegenwoordigen allen maar een moment in het permanente bestaan van ons volk. Dit moment had zijn plichten.

Zonder resultaat zijn we loyale patriotten, op sommige plekken gaat onze loyaliteit erg ver

In plaatsen waar we eeuwen hebben geleefd worden we nog steeds eronder gehouden

In ons land is het niet de bedoeling om een theocratie te beginnen, maar een tolerante moderne civiel staat. We zullen echter herbouwen de Tempel in glorieuze herinnering van het geloof van onze vaders.

Onze vlag zou 7 sterren moeten hebben op een wit vlak..Het witte vlak symboliseert ons pure nieuwe leven, de 7 sterren, de 7 uur die we per dag zullen werken. Want we zullen het Beloofde Land binnen marcheren met het teken van werk..

De Society of Jews zal de kern zijn van onze organisaties

Wat voor vorm van grondwet zullen we hebben ? Ik neig naar een aristocratische republiek

Welke taal zullen we spreken ? Iedereen kan de taal behouden waarin hij denkt als hij thuis is..

We kunnen niets doen zonder het enthousiasme van ons eigen volk

Een wonderbaarlijke generatie van Joden zal bestaan. De Maccabiem zullen weer herrijzen.

We zullen eindelijk leven, als vrije mensen, op onze eigen grond, en vredig sterven in ons eigen huis.

VRAGEN:

1. Wat vertellen deze stukjes uit zijn boek over Herzls

persoonlijkheid en achtergrond ?

2. Ben je het eens met de volgende uitspraak :

Zonder resultaat zijn we loyale patriotten? Zullen Joden

altijd de eeuwige buitenstaanders zijn?

3. Waarom wil de seculiere Herzl de Tempel herbouwen ?

4. Herzl beschrijft de Joodse vlag. Hoe zou jij de vlag ontwerpen? Welke symbolen zou jij gebruiken?

5. Welk gedeeltes van Herzls laatste zin is realiteit geworden? Denk je dat er een kans bestaat dat zij droom wordt gerealiseerd uitgedrukt in de volgende zin:

De Maccabiem zullen herrijzen We zullen eindelijk leven, als vrije mensen op onze grond en vredig sterven in ons eigen huis.?

Benjamin Zeev Herzl


Resource Comments
-


Related Resources can be found under:
» Alles > Eretz Yisrael > Aliya
» Alles > Geschiedenis > Richting het opzetten van een staat 1890-1948
Visitor Comments: