70 Names For Jerusalem - 70 שמות לירושלים

File details:

Resource Type: Bron blad in: Hebreeuws
Age: 6-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 1 minutes

Further Details...

Download

Download this file (54 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 32768
Downloaded: 11699

Rated 57 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal
כל 70 השמות לירושלים

Resource Contents

שבעים שמות  לירושלים

"ירושלים הרים סביב לה  וד' סביב לעמו"

הרד"ק מבאר, שעיני כל העולם על ירושלים וכולם שואפים לכובשה והקב"ה אומר אני בחרתי את עם ישראל ובחרתי את א"י , ובחרתי את ירושלים בתוך א"י לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

א

ירושלים

לו

עיר קברי אבות

ב

שלם

לז

עיר שחוברה יחדו

ג

ציון

לח

העיר יונה

ד

עיר- דוד

לט

עיר הפרזות

ה

יבוס

מ

נוה שאנן

ו

העיר

מא

יפה נוף

ז

אריאל

מב

האם

ח

ד' – יראה

מג

חיים

ט

עיר האלוקים

מד

ידידות

י

עיר ד' צבקות

מה

גילה

יא

כסא ד'

מו

משוש כל הארץ

יב

ד' שמה

מז

כלילת יופי

יג

בית- קל

מח

רבתי עם

יד

עיר הקודש

מט

בעל המון

טו

הר הקודש

נ

שער בת רבים

טז

קדוש ישראל

נא

דלתות העמים

יז

מקדש

נב

אבן מעמסה

יח

הר מועד

נג

סף רעל

יט

קרית מועד

נד

גיא חזיון

כ

הר חמד

נה

גיא היונים

כא

חפציבה

נו

יושבת העמק

כב

ההר הטוב

נז

צור המישור

כג

מרום

נח

שדה זרע

כד

הקריה

נט

חגוי הסלע

כה

קרית מלך רב

ס

הנצח

כו

קריה נאמנה

סא

מנוחה

כז

קריה עליזה

סב

דרושה

כח

קריה נשגבה

סג

אוה

כט

קרית משוש

סד

טבור העולם

ל

עיר יהודה

סה

עין העולם

לא

עיר הצדק

סו

צואר

לב

עיר האמת

סז

פלטין

לג

עיר הומיה

סח

הר המור

לד

עיר תהלה

סט

בית השלום, עיר השלום

לה

עיר עוז

ע

עדן

 
ששה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבוא ואחד מהם שמה של ירושלים , מנין? (לפי הכתוב בנבואתו של ישעיהו) " וקרא לך שם חדש אשר פי ד' יקבנו" .Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Yom Yerushalayim
» Alles > Eretz Yisrael > Plaatsen in israel > jerusalaim
Visitor Comments: