"אם אשכחך ירושלים

File details:

Resource Type: Liedje in: Frans
Age: 8-20
Group Size: 5-50
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11514
Downloaded: 1452

Rated 425 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal
Paroles de "אם אשכחך ירושלים

Resource Contents

 

 

"אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני

תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי

אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

תהילים קל''ז

 

 

 

« Si je t’oublie Jérusalem, que ma droite m’oublie

Que ma langue se colle à mon palais si je ne me souviens pas de toi

Si je ne mets pas Jérusalem au dessus de ma joie»

 Related Resources can be found under:
» Alles > Liedjes
» Alles > De Joodse kalender > Yom Yerushalayim
» Alles > Eretz Yisrael > Plaatsen in israel > jerusalaim
Visitor Comments: